Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny:

dr Agnieszka Kłysik-Uryszek, Katedra Wymiany Międzynarodowej, Instytut Ekonomii UŁ
https://orcid.org/0000-0001-6876-8751
Google Scholar
Scopus

 

Redaktorzy

Redaktorzy językowi: Katarzyna Walińska (jęz. angielski)

Sekretarz redakcji: dr Agnieszka Dorożyńska

 

Rada Naukowa:
prof. zw. dr hab. Janusz Świerkocki (Uniwersytet Łódzki) - Przewodniczący
https://orcid.org/0000-0001-5700-3956
Scopus

prof. dr Costea Munteanu (Academia de Studii Economice din Bucuresti)
Scopus

prof. dr hab. Rafał Matera (Uniwersytet Łódzki)
https://orcid.org/0000-0003-3683-0439
Google Scholar
Scopus

dr hab. Jakub Kronenberg (Uniwersytet Łódzki)
http://orcid.org/0000-0003-4903-2401
Google Scholar
Scopus

dr Agnieszka Chidlow (University of Birmingham)
https://orcid.org/0000-0002-0855-6332
Google Scholar
Scopus

dr Tilo Halaszovich (Universität Bremen)
Scopus

dr Lilianna Jodkowska (Hochschule für Technik und Wirtschaft, Berlin)
Scopus

Prof. Olivier Brunel (iaelyon School of Management - Université Jean Moulin Lyon 3)
ResearchGate
Scopus

Prof. Angelo Riviezzo , Ph.D. (Università Degli Studi Del Sannio, Włochy)
https://orcid.org/0000-0002-1187-0509
ReaearchGate
Google Scholar
Scopus