Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny:

dr Agnieszka Kłysik-Uryszek, Katedra Wymiany Międzynarodowej, Instytut Ekonomii UŁ

 

Redaktorzy

  • dr hab. Anetta Kuna-Marszałek – zastępca redaktora naczelnego, redaktor tematyczny: światowy system handlu, zielona ekonomia
  • dr hab. Tomasz Dorożyński – zastępca redaktora naczelnego, redaktor tematyczny: biznes międzynarodowy, internacjonalizacja,
  • dr hab. Joanna Bogołębska – redaktor tematyczny: finanse międzynarodowe
  • dr Tomasz Serwach – redaktor tematyczny: gospodarka światowa
  • dr Piotr Gabrielczak – redaktor tematyczny: ekonomia
  • dr Justyna Wieloch – redaktor tematyczny: integracja gospodarcza, e-handel

 

Redaktorzy językowi: Kinga Dudzik, Mark Muirhead

Sekretarz redakcji: dr Agnieszka Drożyńska

 

Rada Naukowa:
prof. zw. dr hab. Janusz Świerkocki (Uniwersytet Łódzki) - Przewodniczący

prof. dr Costea Munteanu (Academia de Studii Economice din Bucuresti)

dr hab. Rafał Matera (Uniwersytet Łódzki)

dr hab. Jakub Kronenberg (Uniwersytet Łódzki)

dr Agnieszka Chidlow (University of Birmingham)

dr Tilo Halaszovich (Universität Bremen)

dr Lilianna Jodkowska (Hochschule für Technik und Wirtschaft, Berlin)