Statystyki

Liczba artykułów zgłoszonych w 2021 r. – 21
Liczba wystosowanych próśb o recenzję – 58
Liczba otrzymanych recenzji – 56
Odsetek artykułów przyjętych do publikacji – 47%
Średni czas od zgłoszenia do publikacji – 180 dni