Statystyki

Liczba artykułów zgłoszonych w 2022 r. – 13
Liczba wystosowanych próśb o recenzję – 40
Liczba otrzymanych recenzji – 35
Odsetek artykułów przyjętych do publikacji – 14%
Średni czas od zgłoszenia do publikacji – 7–8 miesięcy

Liczba artykułów zgłoszonych w 2021 r. – 21
Liczba wystosowanych próśb o recenzję – 58
Liczba otrzymanych recenzji – 56
Odsetek artykułów przyjętych do publikacji – 47%
Średni czas od zgłoszenia do publikacji – 180 dni