Indeksowanie

Czasopismo Ekonomia Międzynarodowa indeksowane jest przez następujące serwisy:

ARIANTA
BazEkon
BazHum
CEEOL
Biblioteka Nauki
CEON Biblioteka Nauki
ERIH PLUS
Google Scholar
PBN Polska Bibliografia Naukowa
RePEc/EconPapers
ProQuest

Sherpa Romeo

Obecnie Czasopismo posiada 20 pkt. MNiSW

Czasopismo Ekonomia Międzynarodowa wchodzi w skład PKP Preservation Network (PKP PN), która zapewnia tworzenie elektronicznej kopii zapasowej i bezpieczeństwo dostępu do treści czasopisma. Do ochrony zasobów cyfrowych PKP PN wykorzystuje oprogramowanie LOCKSS oraz dark archive ze zdecentralizowaną i rozproszoną ochroną, gwarantujące najwyższe standardy ochrony danych cyfrowych.