Indeksowanie

Czasopismo Ekonomia Międzynarodowa indeksowane jest przez następujące serwisy:

ARIANTA
BazEkon
BazHum
CEEOL
CEJSH
ERIH PLUS
Google Scholar
INDEX COPERNICUS
RePEc/EconPapers
ProQuest

Obecnie Czasopismo posiada 20 pkt. MNiSW