Venice in Films. "Wenecja" by Jan Jakub Kolski (2010)

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/2299-7458.09.09

Słowa kluczowe:

city and film, Venice, Jan Jakub Kolski

Abstrakt

The topic of the article is the image of Venice in Wenecja, a Polish feature film direc­ted by Jan Jakub Kolski from 2010. The imaginary image of this city was inspired by “Sezon w Wenecji” (from the volume titled Jedźmy, wracajmy..., Krakow 1993 or Jedźmy, wracajmy i inne opowiadania, Warsaw 2000), a literary text by Włodzimierz Odojewski (1930–2016).  The article undertakes to analyse the image of Venice in the film by the author of Historia kina w Popielawach as a testimony of understanding its role in a particular historical space and time, of both the plot of the film and the projected reception.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Biogram autora

Iwona Grodź - Adam Mickiewicz University, Poznań

Iwona Grodź – is a literary scholar, film expert, art historian, and musicologist. She is also interested in theatre, cultural studies, philosophy and psychology as well as the idea of the “correspondence” of the arts – in particular of literature, film, painting, theatre and music.  She is the author of such books as: “Rękopis znaleziony w SaragossieWojciecha Jerzego Hasa, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2005; Zaszyfrowane w obrazie. O filmach Wojciecha Jerzego Hasa, Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2008; Jerzy Skolimowski, Wydawnictwo Więź, Warsaw 2010; Synergia sztuki i nauki w twórczości Zbigniewa Rybczyńskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warsaw 2015; Between Dream and Reality, Wydawnictwo Peter Lang, Berlin 2018; Hasowski Appendix, Wydawnictwo Universitas, Krakow 2020.

Bibliografia

Achtelik, Aleksandra. Sprawcza moc przechadzki, czyli polski literat we włoskim mieście. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2015.
Google Scholar

Achtelik, Aleksandra. Wenecja mityczna w literaturze XIX i XX wieku. Katowice: Gnome, 2002.
Google Scholar

Bieńkowska, Ewa. Co mówią kamienie Wenecji. Gdańsk: Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, 1999.
Google Scholar

Brodsky, Joseph. Znak wodny. Translated by Stanisław Barańczak. Krakow: Znak, 1993.
Google Scholar

Calvino, Italo. Niewidzialne miasta. Translated by Alina Kreisberg. Warsaw: Czytelnik, 1975.
Google Scholar

Czaja, Dariusz. “W drodze do Wenecji. Podróże imaginacyjne.” In Dariusz Czaja. Wędrować, pielgrzymować, być turystą. Podróż w dyskursach kultury. Edited by Piotr Kowalski. Opole: Uniwersytet Opolski, 2003, 137–155.
Google Scholar

Czaja, Dariusz. “Wenecja i śmierć Konteksty symboliczne.” Accessed June 6, 2020. http://cyfrowaetnografia.pl/Content/2209/Strony%20od%20PSL_XLVI_nr3-4-12_Czaja.pdf
Google Scholar

Czaja, Dariusz. “Wenecja jako widmo.” In Inne przestrzenie, inne miejsca. Mapy i terytoria. Edited by Dariusz Czaja. Wołowiec: Wydawnictwo Czarne, 2013, 123–143.
Google Scholar

Czaja, Dariusz. “Wenecja jest kobietą. Rzecz o wyobraźni.” Konteksty, no. 3–4 (1995).
Google Scholar

Gutowski, Wojciech. Mit – Eros – Sacrum. Sytuacje młodopolskie. Bydgoszcz: Wydawnictwo Homini, 1999.
Google Scholar

Hollender, Barbara. “Kino wraca do lat wojny” (review), Rzeczpospolita, June 11, 2010, A 20.
Google Scholar

Hollender, Barbara. Potyczki z literaturą. An interview with Jan Jakub Kolski. Rzeczpospolita, June 11, 2010, A20.
Google Scholar

Hollender, Barbara. “Świat skażony przez wojnę” (review). Rzeczpospolita, June 11, 2010, A20.
Google Scholar

Jarzębski, Jerzy. Miasta, rzeczy, przestrzenie. Gdańsk: Fundacja Terytoria Książki, 2019.
Google Scholar

Kałużyński, Wojciech. “Weneckie lustra” (review). Dziennik. Gazeta Prawna – Kultura, June 11, 2010, 4.
Google Scholar

Kolski, Jan Jakub. Pamięć podróżna, Fragmentozbiór filmowy. Łódź: Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. L. Schillera w Łodzi, 2010.
Google Scholar

Koniecko, Remigiusz. “Miasto i jego ukryty wymiar w sztuce.” Images, vol. XII, no. 21 (2013), 151–172.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.14746/i.2013.21.12

Korczarowska, Natasza. Ojczyzny prywatne: mitologia przestrzeni prywatności w twórczości Tadeusza Konwickiego, Jana Jakuba Kolskiego, Andrzeja Kondratiuka. Krakow: Rabid, 2007.
Google Scholar

Luter, Andrzej. “Wenecja” (review). Kino, July–August 2010, 86–87.
Google Scholar

Maciejewski, Łukasz. “Wojna ukryta pod wenecką maską,” Film, June 2020, 80.
Google Scholar

“Miasto i film”, Kwartalnik Filmowy, no. 28 (1999).
Google Scholar

Miasto i przestrzeń. Edited by Aleksander Wallis. Warsaw: PWN, 1977.
Google Scholar

Miejsca rzeczywiste – miejsca wyobrażone. Studia nad kategorią miejsca w przestrzeni kultury. Edited by Małgorzata Kitowska Łysiak, Elżbieta Wolicka. Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1999.
Google Scholar

Odojewski, Włodzimierz. Jedźmy, wracajmy... Krakow: Znak, 1993.
Google Scholar

Odojewski, Włodzimierz. Jedźmy, wracajmy i inne opowiadania. Warsaw: Wydawnictwo Twój Styl, 2000.
Google Scholar

Rakowiecki, Jacek. “Wenecja” (review). Wprost, October 24, 2010, 86.
Google Scholar

Sadowska, Małgorzata. “Koniec marzeń” (review). Przekrój, June 8, 2010, 51.
Google Scholar

Sennett, Richard. Ciało i kamień. Człowiek i miasto w cywilizacji Zachodu. Translated by Magdalena Konikowska. Gdańsk: Wydawnictwo Marabut, 1996.
Google Scholar

Smyczyńska, Aleksandra. “Przepis na adaptację Jana Jakuba Kolskiego i jego realizacja w filmie Wenecja,” Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura, vol. 5, no. 5 (2013), 55–65.
Google Scholar

Toporow, Władmir. Miasto i mit. Translated by Bogusław Żyłko. Gdańsk: słowo/obraz terytoria, 2000.
Google Scholar

Wallis, Aleksander. “Koncepcja miasta i kryzys miasta.” In Problemy wiedzy o kulturze. Prace dedykowane Stefanowi Żółkiewskiemu. Edited by Alina Brodzka, Maryla Hopfinger, Janusz Lalewicz. Warsaw: Zakład Naukowy im. Ossolińskich, 1986.
Google Scholar

Wallis, Aleksander. Socjologia wielkiego miasta. Warsaw: PWN, 1967.
Google Scholar

Wróblewski, Janusz. “Wenecja” (review), Polityka, June 12, 2010, 54.
Google Scholar

Ziółkowski, Janusz. Socjologia miasta. Warsaw: Arkady, 1964.
Google Scholar

Opublikowane

2020-12-30

Jak cytować

Grodź, I. (2020). Venice in Films. "Wenecja" by Jan Jakub Kolski (2010). Czytanie Literatury. Łódzkie Studia Literaturoznawcze, (9), 201–214. https://doi.org/10.18778/2299-7458.09.09

Numer

Dział

Articles