Fajbuś Opatowski – szadkowski kupiec i człowiek sukcesu z początku XIX wieku

Autor

  • Tadeusz Marszał Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Instytut Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej image/svg+xml

DOI:

https://doi.org/10.18778/1643-0700.23.01

Słowa kluczowe:

Fajbuś Opatowski, sukiennictwo, Szadek, Zduńska Wola

Abstrakt

Pierwsza połowa XIX wieku to okres szybkiego rozwoju gospodarczego na ziemiach polskich, stwarzającego duże możliwości poprawy bytu tak całych społeczności lokalnych, jak i pojedynczych osób. Postacią, która odniosła sukces w wymiarze ekonomicznym, jest szadkowski mieszczanin wyznania mojżeszowego, Fajbuś Opatowski – osoba z inicjatywą, przedsiębiorcza, innowacyjna i niebojąca się podejmowania ryzyka. Początkowo prowadził interesy w rodzinnym Szadku, zajmując się handlem (głównie solą). Z czasem poszerzał zakres działalności, aby ostatecznie skoncentrować się na handlu wełną i suknem. F. Opatowski utrzymywał szerokie kontakty z coraz liczniejszą grupą zduńskowolskich sukienników. Organizował produkcję sukna w systemie nakładczym – zaopatrywał tkaczy w wełnę i odbierał od nich wyprodukowaną tkaninę. W połowie lat 20. przeniósł się z rodzinnego Szadku do szybko rozwijającej się Zduńskiej Woli. Wkrótce stał się największym przedsiębiorcą handlującym wyrobami włókienniczymi w powiecie szadkowskim i dorobił się dużego majątku.

Bibliografia

Badziak K., Woźniak K. (oprac.), Materiały do dziejów uprzemysłowienia Królestwa Polskiego. Raporty prezesów Komisji Województwa Kaliskiego z lat 1823–1832, Łódź 1998.
Google Scholar

Goldberg J., The History of Jewish Settlement in Zdunska-Wola, [in:] E. Ehrlich, L. Kaye-Klin (red.) The Zdunska-Wola Book, Tel Aviv, Israel Press Ltd, April 1968, s. 3–15.
Google Scholar

Kaczmarek R. (oprac.), Źródła do historii miast Łódzkiego Okręgu Przemysłowego w XIX w., Warszawa 1958.
Google Scholar

Kowalczyk, R.W., „Polityka solna” w Księstwie Warszawskim w latach 1807–1815, „Przegląd Historyczny” 2009, nr 100/4, s. 761–780.
Google Scholar

Kowalczyk R.W., Szadek na tle sytuacji gospodarczej departamentu kaliskiego, „Biuletyn Szadkowski” 2008, t. 8, s. 127–142.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/1643-0700.08.08

Kulesza M., Rozwój przestrzenny i współczesna struktura morfogenetyczna Szadku, „Biuletyn Szadkowski” 2003, t. 3, s. 55–71.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/1643-0700.03.03

Marszał T., Historia Szadku w „Studium historyczno-urbanistycznym” J. Goldberga, „Biuletyn Szadkowski” 2020, t. 20, s. 37–54.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/1643-0700.20.03

Marszał T., Szadek. Monografia miasta, Szadek 1995.
Google Scholar

Marszał T., Szadkowskie ogłoszenie reklamowe z 1837 roku – asumpt do kilku uwag na temat osadnictwa niemieckiego i rozwoju rzemiosła tekstylnego w Szadku na początku XIX w., „Biuletyn Szadkowski” 2019, t. 19, s. 51–75.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/1643-0700.19.02

Missalowa G., Studia nad powstaniem łódzkiego okręgu przemysłowego (1815–1870), t. 1, Przemysł, Łódź 1964.
Google Scholar

Missalowa G. (oprac.) Źródła do historii klasy robotniczej okręgu łódzkiego. „Materiały do historii miast, przemysłu i klasy robotniczej w okręgu łódzkim”, t. I, Warszawa 1957.
Google Scholar

Nejman E., Cztery pokolenia rodu Złotnickich w Zduńskiej Woli, Zduńska Wola 2013.
Google Scholar

Nejman E., Stulczewski J., Stefan Złotnicki (1779–1847) – założyciel miasta Zduńska Wola, podprefekt powiatu szadkowskiego, szlachcic i wolnomularz, „Biuletyn Szadkowski” 2017, t. 17, s. 6–28.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/1643-0700.17.01

Stulczewski J., Żydzi w Szadku, „Biuletyn Szadkowski” 2010, t. 10, s. 141–160.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/1643-0700.10.08

Śmiałowski J., Zduńska Wola. Monografia miasta do 1914 r., Łódź 1974.
Google Scholar

Włodarczyk Z., Początki parafii ewangelicko-augsburskiej w Zduńskiej Woli – list Stefana Złotnickiego do władz administracyjnych Królestwa Polskiego (1825 r.), „Na Sieradzkich Szlakach” 2017, nr 1.
Google Scholar

Akta notariusza powiatu szadkowskiego Józefa Dydyńskiego z lat 1809–1817 (Archiwum Państwowe w Sieradzu).
Google Scholar

Akta notariusza powiatu szadkowskiego Wincentego Kobyłeckiego z lat 1817–1836 (Archiwum Państwowe w Sieradzu).
Google Scholar

http://www.tpzw.pl/files/publikacje/e_h_nejman_cztery_pokolenia_rodu_zlotnickich.pdf [dostęp: 26.01.2023].
Google Scholar

https://www.geni.com/people/Shraga-Fabisz-Berek-Opatowski/6000000026163225148 [dostęp: 26.01.2023].
Google Scholar

https://www.jewishgen.org/yizkor/Zdunska_Wola/Zdunska_Wola.html [dostęp: 26.01.2023].
Google Scholar

https://www.jewishvirtuallibrary.org/zdunska-wola [dostęp: 26.01.2023].
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2023-11-30

Jak cytować

Marszał, T. (2023). Fajbuś Opatowski – szadkowski kupiec i człowiek sukcesu z początku XIX wieku. Biuletyn Szadkowski, 23, 7–32. https://doi.org/10.18778/1643-0700.23.01

Numer

Dział

Articles

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 > >>