ANEKS IV, Indeks autorów materiałów opublikowanych w „Biuletynie Szadkowskim” w latach 2001–2020

Autor

  • Tadeusz Marszał Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Instytut Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej, 90-142 Łódź, ul. Kopcińskiego 31

DOI:

https://doi.org/10.18778/1643-0700.20.18

Biogram autora

Tadeusz Marszał - Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Instytut Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej, 90-142 Łódź, ul. Kopcińskiego 31

Tadeusz Marszał, prof. dr hab., redaktor „Biuletynu Szadkowskiego” od 2001 r. Tadeusz Marszał ur. 1952 roku w Łodzi. Absolwent IV LO im. E. Sczanieckiej w Łodzi. W 1974 r. ukończył studia ekonomiczne na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego, 1982 r. otrzymał stopień doktora z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej, a w 1990 roku stopień doktora habilitowanego. Tytuł profesora uzyskał w 2002 roku. W latach 1990–1993 prodziekan Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Łódzkiego. W 1991 roku objął stanowisko kierownika Zakładu (od 2002 roku Katedry) Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej. Od 1995 roku kierownik Centrum Badań Europejskiej Polityki Przestrzennej i Rozwoju Lokalnego. W latach 2001–2002 prodziekan a następnie w latach 2008–2016 dziekan Wydziału Nauk Geograficznych UŁ. Od 2016 roku dyrektor Instytutu Zagospodarowania Środowisk i Polityki Przestrzennej UŁ.

Pobrania

Opublikowane

2020-09-28

Jak cytować

Marszał, T. (2020). ANEKS IV, Indeks autorów materiałów opublikowanych w „Biuletynie Szadkowskim” w latach 2001–2020. Biuletyn Szadkowski, 20, 243–245. https://doi.org/10.18778/1643-0700.20.18

Numer

Dział

Other