Zarys struktury osadniczej regionu szadkowskiego w 1827 r.

Autor

  • Tadeusz Marszał Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Instytut Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej, 90-142 Łódź, ul. Kopcińskiego 31

DOI:

https://doi.org/10.18778/1643-0700.20.07

Słowa kluczowe:

osadnictwo, ludność, region szadkowski

Abstrakt

Przeprowadzony w latach 1824–1826 spis ludności i domów, którego wyniki zostały opublikowane w wydanej w 1827 r. Tabelli Miast, Wsi, Osad Królestwa Polskiego pozwala m.in. na zarysowanie struktury osadniczej tej części ówczesnego Królestwa Polskiego, która znajdowała się w ówczesnym powiecie szadkowskim. Pierwsza część opracowania prezentuje syntetyczny obraz osadnictwa w powiecie na podstawie analizy rozmieszczenia ludności i zabudowy mieszkaniowej. W dalszej części artykułu bardziej szczegółowe rozważania poświęcone zostały sieci osadniczej w granicach dzisiejszej gminy Szadek. Struktura sieci osadniczej na tym terenie, ukształtowana do początku XIX w., w znacznym stopniu przetrwała do dziś. Główne zmiany w tym zakresie dotyczą przesunięć w potencjale ludnościowym poszczególnych miejscowości oraz przede wszystkim pojawienia się na mapie nowych punktów osadniczych w wyniku zachodzących od lat 60. XIX w. do połowy XX w. procesów społeczno-ekonomicznych.

Bibliografia

Bandurka M., Zmiany administracyjne i terytorialne ziem województwa łódzkiego w XIX i XX w., Warszawa 1974.
Google Scholar

Dziennik Prawa Księstwa Warszawskiego, t. I.
Google Scholar

Marszał T., Gmina Szadek – zarys geograficzny, [w:] T. Marszał (red.), Leksykon sołectw gminy Szadek, Łódź–Szadek 2004.
Google Scholar

Marszał T. (red.), Leksykon sołectw gminy Szadek, Łódź–Szadek 2004.
Google Scholar

Obwieszczenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie wykazu urzędowych nazw miejscowości i ich części (Dz.U. z 2015 r., poz. 1636).
Google Scholar

Szkutnik P., Źródła do dziejów Szadku znajdujące się w archiwach kościelnych, „Biuletyn Szadkowski” 2005, t. 5, s. 111–128.
Google Scholar

Tabella Miast, Wsi, Osad Królestwa Polskiego, z wyrażeniem ich położenia i ludności alfabetycznie ułożona w Biórze Kommisyi Rządowey Spraw Wewnętrznych i Policyi, t. I, II, Warszawa 1827.
Google Scholar

Turczyn M., Szadek na tle podziałów administracyjnych Polski, „Biuletyn Szadkowski” 2001, t. 1, s. 65–74.
Google Scholar

##submission.downloads##

Opublikowane

2020-09-28

Jak cytować

Marszał, T. (2020). Zarys struktury osadniczej regionu szadkowskiego w 1827 r. Biuletyn Szadkowski, 20, 107-118. https://doi.org/10.18778/1643-0700.20.07

Numer

Dział

Articles