Powstanie styczniowe w regionie szadkowskim na kanwie wspomnień Alfonsa Parczewskiego

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/1643-0700.22.01

Słowa kluczowe:

powstanie styczniowe 1863, Szadek, Alfons Parczewski

Abstrakt

Pod koniec lat 20. XX w. blisko 80-letni Alfons Parczewski opublikował wspomnienia z powstania styczniowego 1863 r. Wraca w nich do wydarzeń, które rozgrywały się w jego rodzinnym majątku w Wodzieradach i otaczającym regionie. Przywołuje wspomnienia poznanych dowódców powstańczych i rodziców wspierających powstanie. Wybrane fragmenty wspomnień A. Par­czewskiego, odnoszące się do działań powstańczych w okolicach Szadku, zostały uzupełnione o informacje pochodzące z innych źródeł. Dopełniają one obraz wydarzeń w kontekście powstańczych doświadczeń mieszkańców Szadku i otaczających go miejscowości w pierwszej połowie lat 60. XIX w.

Bibliografia

Andrysiak E., Alfons Józef Ignacy Parczewski (1849–1933), „Biuletyn Szadkowski” 2016, t. 6, s. 7–42. https://doi.org/10.18778/1643-0700.06.01
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/1643-0700.06.01

Bojownicy kapłani za sprawę Kościoła i ojczyzny w latach 1861 –1915. Materiały z rządowych świadectw władz rosyjskich, archiwów konsystorskich, zakonnych i prywatnych, cz. 1, Dawne Królestwo Polskie, t. 1, Okólniki rządu rosyjskiego krępujące wolność Kościoła. Diecezje: kielecka i kujawsko-kaliska, Sandomierz 1933.
Google Scholar

Bojownicy kapłani za sprawę Kościoła i ojczyzny w latach 1861 –1915. Materiały z rządowych świadectw władz rosyjskich, archiwów konsystorskich, zakonnych i prywatnych, P. Kubicki (oprac.), cz. 3 uzupełniająca pierwsze dwie, t. 2, Diecezje: kujawsko-kaliska, lubelska z podlaską i płocka, Sandomierz 1939.
Google Scholar

Leopold A.A., Rzepiszew – zarys dziejów, „Biuletyn Szadkowski” 2002, t. 2, s. 41–59. https://doi.org/10.18778/1643-0700.02.03
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/1643-0700.02.03

Oxiński J., Wspomnienia z powstania polskiego 1863–1864, opracował i przypisami opatrzył E. Halicz, Warszawa 1965.
Google Scholar

Parczewski A., Moje wspomnienia szkolne z Kalisza (1864–1865) [w:] Pamiętnik Zjazdu Wychowańców Szkół Kaliskich, 8–9 wrzesień 1923, Kalisz [1924].
Google Scholar

Parczewski A., Monografia Szadku, Warszawa 1870.
Google Scholar

Parczewski A., Powstanie styczniowe w okolicach Łodzi. Wspomnienia z lat chłopięcych, „Rocznik Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Historycznego 1929–1930”, Łódź 1930, s. 193–213.
Google Scholar

Stefańska D., Antoni Nowacki – romantyk czy pozytywista (w 145 rocznicę powstania styczniowego), „Biuletyn Szadkowski” 2008, t. 8, s. 161–178. https://doi.org/10.18778/1643-0700.08.11
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/1643-0700.08.11

Stefańska D., Tradycja powstańczych mogił w Szadku, „Biuletyn Szad­kowski” 2009, t. 9, s. 177–185. https://doi.org/10.18778/1643-0700.09.10
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/1643-0700.09.10

Szkutnik P. Rodzina i związki genealogiczne Alfonsa Parczewskiego, „Biuletyn Szadkowski” 2006, t. 6, s. 53–68. https://doi.org/10.18778/1643-0700.06.02
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/1643-0700.06.02

Szwejcerowa A., Marceli Nencki, Warszawa 1977.
Google Scholar

Szymański J. (ks.), Represje carskie wobec duchowieństwa diecezji kujawsko-kaliskiej po powstaniu styczniowym, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 2016, t. 105, s. 304–328. https://doi.org/10.31743/abmk.12070
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.31743/abmk.12070

http://www.sejm-wielki.pl/s/towarzystwo_rolnicze1861.php?powiat=10 [dostęp: 1.03.2022].
Google Scholar

https://sieradz.naszemiasto.pl/trwa-remont-mogily-powstancow-styczniowych-w-warcie/ar/c1-7942743 [dostęp: 1.03.2022].
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2022-09-15

Jak cytować

Marszał, T. (2022). Powstanie styczniowe w regionie szadkowskim na kanwie wspomnień Alfonsa Parczewskiego. Biuletyn Szadkowski, 22, 7–24. https://doi.org/10.18778/1643-0700.22.01

Numer

Dział

Articles