Szadek jako ośrodek sukienniczy w XV–XVII wieku

Autor

  • Tadeusz Marszał Uniwersytet Łódzki Katedra Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej, Wydział Nauk Geograficznych, 90-142 Łódź, ul. Kopcińskiego 31 image/svg+xml

DOI:

https://doi.org/10.18778/1643-0700.14.03

Słowa kluczowe:

Szadek, cloth manufacturing centre, Sieradz and Łęczyca district

Abstrakt

In 15th and 16th centuries, Szadek, like many other Polish towns, was undergoing a period of intensive growth and prosperity. Many craftsmen, also from abroad, carne and settled in Szadek in 15th century. The town became an important wool cloth manufac­turing centre on the economic map of Poland, surpassed only by Brzeziny in the Sieradz and Łęczyca district and a few other towns. The growth of wool cloth manufacturing spurred the development of other crafts, such as brewing, tailoring, shoemaking, furriery, carpentry and flour-milling, and trade. The economic position of Szadek was reflected in its administrative, judicial, cultural, political and social functions. In 15th-16th centuries the town was as important as such major urban centres of that time as Sieradz or Wieluń.

The beginning of 17th century was a period of Szadek's degradation and decline of its cloth production, which had two main causes. The first one was a series of misfortunes that affiicted this town in turbulent 17th century: fi.res, epidemics and passages of troops connected with wars.  The second reason was the structure of wool manufacturing in Szadek, oriented to meeting local demand and mass production of cheap, inferior kind of coarse cloth, mainly bought by peasants. Impoverished rural population in 17th century bought less and less woollen cloth made in towns. Decreased demand was also caused by development of cloth manufacture in rural areas of southem and eastern Greater Poland. The shrinking demand on intemal market for cloth manufactured in Szadek led to the decline of this town's two-centuries long period of prosperity.

Bibliografia

Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, Księgi miejskie szadkowskie (Consularia Schadcoviensia) -Akta radzieckie (Acta Consularia) i wójtowskie (Acta Scabinalia), Księgi grodzkie sieradzkie (Castrenses Relationes/Inscriptiones Siradienses), Archiwum Skarbowe, [za:] A. Mączak, Sukiennictwo wielkopolskie XIV-XVII wiek, t. 3: Badania z dziejów rzemiosła i handlu w epoce feudalizmu, PWN, Warszawa 1955; księgi miejskie Warty, [za:] B. Baranowski, Owczarstwo w Łęczyckiem w XVIII w., ,,Prace i Materiały Etnograficzne Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego" 1959, t. 13, s. 103.
Google Scholar

Wojewódzkie Archiwum Państwowe (WAP), Poznań, księgi miejskie poznańskie (Consularia Posnaniensia), [za:] A. Mączak, Sukiennictwo wielkopolskie XIV-XV/I wiek, t. 3: Badania z dziejów rzemiosła i handlu w epoce feudalizmu, PWN, Warszawa 1955
Google Scholar

Baranowski B., Owczarstwo w Łęczyckiem w XVIII w., ,,Prace i Materiały Etnograficzne Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego" 1959, t. 13, s. 99-148.
Google Scholar

Baranowski B., Rozwój gospodarki folwarczna-pańszczyźnianej w woj. łęczyckim i wschodniej części woj. sieradzkiego, ,,Zeszyty Naukowe UŁ" 1955, Ser. I: Nauki Humanistyczno-Społeczne, z. 1, s. 81-103.
Google Scholar

Baranowski B., Życie codzienne wsi między Wartą a Pilicą w XIX w., PIW, Warszawa 1969.
Google Scholar

Codex diplomaticus Poloniae, wyd. L. Rzyszczewski, A. Muczkowski, J. Bartoszewicz, M. Boniecki, t. 1--4, Warszawa 1847-1887.
Google Scholar

Fijałek J., Pabianice i włość pabianicka w drugiej połowie XVII i w XVIII w., ,,Prace Instytutu Historycznego UŁ" 1952, m 4.
Google Scholar

Heck W., Archiwa miejskie księstw oświęcimskiego i zatorskiego, nakł. aut., Kraków 1891. Kohler E., Dawne cechy i bractwa strzeleckie, ,,Rocznik Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Poznaniu" 1875.
Google Scholar

Łukomski S., Koźmin Wielki i Nowy. Monografia historyczna, nakł. aut., Poznań 1914. Marszał T., Szadek. Monografia miasta, Urząd Miasta, Szadek 1995.
Google Scholar

Mączak A., Sukiennictwo wielkopolskie XIV-XVI/ wiek, t. 3: Badania z dziejów rzemiosła i handlu w epoce feudalizmu, PWN, Warszawa 1955.
Google Scholar

Parczewski A., Monografia Szadku, Drukarnia J. Goldmana, Warszawa 1860. Visitationes honorum Archiepiscopatus necnon Capituli Gnesnensis saec. XVI, ed. B. Ula­
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2014-12-30

Jak cytować

Marszał, T. (2014). Szadek jako ośrodek sukienniczy w XV–XVII wieku. Biuletyn Szadkowski, 14, 39–58. https://doi.org/10.18778/1643-0700.14.03

Numer

Dział

Articles

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 > >>