Rola terenów wiejskich w rozwoju sukiennictwa szadkowskiego w XV-XVII wieku

Autor

  • Tadeusz Marszał Uniwersytet Łódzki Katedra Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej, Wydział Nauk Geograficznych, 90-142 Łódź, ul. Kop­cińskiego 31 image/svg+xml

DOI:

https://doi.org/10.18778/1643-0700.14.02

Słowa kluczowe:

Szadek rural areas, cloth manufacturing, sheep farming, wool trade

Abstrakt

In 15th and 16th centuries Szadek was one of important towns of the eastern part of Greater Poland and a major centre of wool cloth production of the country, second only to Brzeziny in the Sieradz and Łęczyca district. Such intensive growth of this type of manufacturing activity in Szadek would not have been possible without favourable locational conditions, i.e. local availability of both raw material and labour, which is what for two centuries was supplied to Szadek by the surrounding agricultural areas.

This factor certainly contributed to the growth of the town in 15th and 16th centuries, but reliance of wool cloth manufacture on local supply of raw material and unqualified labour force also had its negative aspect. Wool supplied by local sheep-farmers was of poor quality, which affected the type of cloth manufactured in Szadek - it mainly pro­duced cheap, low quality coarse cloth, which was mainly absorbed by local rural mar­ket. Economic crisis and worsening of the material situation of peasants, and consequent decreased demand for wool cloth was among the factors which led to the decline of cloth manufacture in Szadek.

Bibliografia

Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, Księgi miejskie szadkowskie (Consularia Schadcoviensia) -Akta radzieckie (Acta Consularia) i wójtowskie (Acta Scabinalia), [za:] A. Mączak, Sukiennictwo wielkopolskie XIV-XVII wiek, t. 3: Badania z dziejów rzemiosła i handlu w epoce feudalizmu, PWN, Warszawa 1955; księgi miejskie Warty, [za:] B. Baranowski, Owczarstwo w Łęczyckiem w XVIII w., ,,Prace i Materiały Etno­graficzne Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego" 1959, t. 13, s. 103.
Google Scholar

Baranowski B., Owczarstwo w Łęczyckiem w XVIII w., ,,Prace i Materiały Etnograficzne Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego" 1959, t. 13, s. 99-148.
Google Scholar

Baranowski B., Życie codzienne wsi między Wartą a Pilicą w XIX w., PIW, Warszawa 1969.
Google Scholar

Chmielowski B., Nowe Akademia Ateny albo wszelkiey scyencyi pełna, t. 3, Lwów 1754. Fijałek J., Pabianice i włość pabianicka w drugiej połowie XVI/ i w XVIII w., ,,Prace Instytutu Historycznego UŁ" 1952, nr 4.
Google Scholar

Jacobeit W., Owczarze i hodowla owiec w Europie Środkowej do początku XX wieku, ,,Etnografia Polska" 1962, t. 6, s. 83-92.
Google Scholar

Jacobeit W., Schajhaltung und Schafer in Zentraleuropa bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts, D. Inst. f. dt. Vk., Berlin 1961.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1515/9783112649060

Mączak A., Sukiennictwo wielkopolskie XIV-XVI/ wiek, t. 3: Badania z dziejów rzemiosła i handlu w epoce feudalizmu, PWN, Warszawa 1955.
Google Scholar

Rybarski R., Handel i polityka handlowa Polski w XVI stuleciu, t. l, Towarzystwo Miłośników Miasta Poznania, Poznań 1928.
Google Scholar

Visitationes bonorumArchiepiscopatus necnon Capituli Gnesnensis saec. XVI, ed. B. Ulanowski, Cracoviae 1910.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2015-12-30

Jak cytować

Marszał, T. (2015). Rola terenów wiejskich w rozwoju sukiennictwa szadkowskiego w XV-XVII wieku. Biuletyn Szadkowski, 14, 25–38. https://doi.org/10.18778/1643-0700.14.02

Numer

Dział

Articles

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 > >>