Styczeń 1945 – radość i tragedia na terenie gminy Szadek

Autor

  • Jarosław Stulczewski Towarzystwo Przyjaciół Zduńskiej Woli

DOI:

https://doi.org/10.18778/1643-0700.15.09

Słowa kluczowe:

II wojna światowa, Armia Czerwona, Rososzyca, Szadek

Abstrakt

Szadek został oswobodzony 20 stycznia 1945 r. przez wojska 33 Armii I Frontu Białoruskiego wspólnie z 9 Korpusem Pancernym Gwardyjskim. Jednak wkroczenie żołnierzy Armii Czerwonej na teren gminy Szadek było dla niektórych mieszkańców tragiczne w skutkach. Na drodze Szadek–Rossoszyca, w miejscowości Kotlinki, 5 km na zachód od Szadku czerwonoarmiści zabili siedem osób (Szczepana Maćkowiaka, Stefana Przekorę, Stanisława Kaczmarka, Piotra Tyrakowskiego, Stanisława Masłowskiego i dwóch żołnierzy NN Armii Czerwonej). Po zakończeniu działań wojennych w okresie PRL-u, według oficjalnej propagandy, winnych za tragedię uznano wycofujące się wojska Wermachtu. Wszyscy zabici oprócz S. Kaczmarka i jednego z żołnierzy radzieckich zostali pochowani w zbiorowej mogile na cmentarzu św. Wawrzyńca w Szadku.

Bibliografia

Archiwum Państwowe w Łodzi, Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Osjakowie, Akta urodzonych 413/1909.
Google Scholar

Archiwum Państwowe w Łodzi, Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Rossoszycy, Akta urodzonych 9/1906.
Google Scholar

Archiwum Państwowe w Łodzi, 3/1910, Akta małżeństwa 8/1909.
Google Scholar

Archiwum Państwowe w Łodzi Oddział w Sieradzu, Miejska Rada Narodowa i Zarząd Miejski w Szadku 1945–1950, sygn. 7/27.
Google Scholar

Archiwum Państwowe w Łodzi Oddział w Sieradzu, Akta gminy Starostwo Szadek w Szadku 1896–1954, sygn. 25/151.
Google Scholar

Archiwum Państwowe w Łodzi Oddział w Sieradzu, Związek Bojowników o Wolność i Demokrację Oddział Powiatowy w Sieradzu, sygn. 103/68.
Google Scholar

Szczepan Maćkowiak starszy sierżant sztabowy D.O.K Łódź (wspomnienie pośmiertne), rękopis.
Google Scholar

Urząd Stanu Cywilnego w Szadku, Akta urodzonych 253/1920.
Google Scholar

Urząd Stanu Cywilnego w Szadku, Akta zgonu 15, 16, 18, 36/1945.
Google Scholar

Jacka Kowalskiego z 25 marca 2015 r.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.3167/fcl.2015.730105

Jana Maćkowiaka z 2011 i 24 marca 2015 r.
Google Scholar

Krzysztofa Tyrakowskiego z 25 marca 2015 r.
Google Scholar

Lidii Telengi (z domu Chrzanowska) z 26 marca 2015 r.
Google Scholar

Teresy Piaseckiej (z domu Knera) z 28 marca 2015 r.
Google Scholar

Zbigniewa Tyrakowskiego z 13 kwietnia 2015 r.
Google Scholar

Zenona Śniadka z 10 maja 2015 r.
Google Scholar

Kazimierska A., Cmentarze jako element zagospodarowania przestrzennego gminy Szadek, praca magisterska, Łódź 2004.
Google Scholar

Kozłowski W., Wyzwolenie sieradzkiego w styczniu 1945 r., [w:] Szkice z dziejów Sieradzkiego, Łódź 1977.
Google Scholar

Marszał T., Szadek. Monografia miasta, Szadek 1995.
Google Scholar

Milczarek J., Cmentarz wojenny polsko-radziecki w Sieradzu, „Na Sieradzkich Szlakach” 1999, nr 2.
Google Scholar

Rychliński W., Tak wyzwalano Zduńską Wolę. Relacje świadków, „Nasz Tygodnik”, 6.02.2015.
Google Scholar

Zapamiętane z Brückstädt. Wspomnienia wojenne mieszkańców ziemi uniejowskiej, red. T. Wójcik, Uniejów 2014.
Google Scholar

ZWZ AK na Ziemi Szadkowskiej 1939–1945, red, A. Tomaszewicz, Szadek 1992.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2015-12-30

Jak cytować

Stulczewski, J. (2015). Styczeń 1945 – radość i tragedia na terenie gminy Szadek . Biuletyn Szadkowski, 15, 189–203. https://doi.org/10.18778/1643-0700.15.09

Numer

Dział

Articles

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 4 5 > >>