Zagadnienia społeczno-gospodarcze wsi w okolicach Szadku na łamach prasy kaliskiej w drugiej połowie XIX w. i na początku XX w.

Autor

  • Tomasz Figlus Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Katedra Geografii Politycznej, Historycznej i Studiów Regionalnych, ul. Kopcińskiego 31, 90-142Łódź https://orcid.org/0000-0001-9892-8314
  • Monika Cepil Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Katedra Geografii Politycznej, Historycznej i Studiów Regionalnych, ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź https://orcid.org/0000-0003-2551-2566

DOI:

https://doi.org/10.18778/1643-0700.21.03

Słowa kluczowe:

Szadek, wieś, zagospodarowanie przestrzenne, historia gospodarcza, geografia historyczna, prasa, Kalisz, przełom XIX i XX w.

Abstrakt

Artykuł prezentuje wyniki badań dotyczących wymiaru przestrzennego wybranych aspektów życia społeczno-gospodarczego wsi w okolicach Szadku w drugiej połowie XIX w. i na początku XX w. Analizę przeprowadzono na podstawie kwerendy artykułów i notatek zamieszczonych na łamach dwóch czasopism prowincjonalnych wydawanych w badanym okresie: „Kaliszanin” i „Gazeta Kaliska”. Okazało się, że zawierają one wiele wartościowych danych, często nieuchwytnych w świetle innych typów źródeł historycznych. Badania pozwoliły ukazać główne kierunki przeobrażeń oraz różnorodność problemów odnoszących się do kwestii społeczno-kulturowych, działalności gospodarczo-agrarnej oraz stosunków własnościowych na analizowanym obszarze, a pośrednio możliwe było nakreślenie sytuacji panującej na obszarach wiejskich w zaborze rosyjskim w okresie pouwłaszczeniowym.

Bibliografia

„Gazeta Kaliska: Informacyjno-Anonsowa”, R. 1, nr 46, 6 września 1893 r.
Google Scholar

„Gazeta Kaliska: Informacyjno-Anonsowa”, R. 2, nr 3, 10 stycznia 1894 r.
Google Scholar

„Gazeta Kaliska: Informacyjno-Anonsowa”, R. 3, nr 60, 31 lipca 1895 r.
Google Scholar

„Gazeta Kaliska: Informacyjno-Anonsowa”, R. 3, nr 100, 18 grudnia 1895 r.
Google Scholar

„Gazeta Kaliska: Informacyjno-Anonsowa”, R. 4, nr 92, 21 listopada 1896 r.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1086/327307

„Gazeta Kaliska: Informacyjno-Anonsowa”, R. 5, nr 27, 3 kwietnia 1897 r.
Google Scholar

„Gazeta Kaliska: Informacyjno-Anonsowa”, R. 5, nr 50, 26 czerwca 1897 r.
Google Scholar

„Gazeta Kaliska: Pismo Codzienne, Polityczne, Społeczne i Ekonomiczne”, R. 7, nr 71, 29 marca 1899 r.
Google Scholar

„Gazeta Kaliska: Pismo Codzienne, Polityczne, Społeczne i Ekonomiczne”, R. 7, nr 72, 30 marca 1899 r.
Google Scholar

„Gazeta Kaliska: Pismo Codzienne, Polityczne, Społeczne i Ekonomiczne”, R. 7, nr 125, 7 czerwca 1899 r.
Google Scholar

„Gazeta Kaliska: Pismo Codzienne, Polityczne, Społeczne i Ekonomiczne”, R. 8, nr 127, 8 czerwca 1900 r.
Google Scholar

„Gazeta Kaliska: Pismo Codzienne, Polityczne, Społeczne i Ekonomiczne”, R. 8, nr 191, 25 sierpnia 1900 r.
Google Scholar

„Gazeta Kaliska: Pismo Codzienne, Polityczne, Społeczne i Ekonomiczne”, R. 8, nr 231, 12 października 1900 r.
Google Scholar

„Gazeta Kaliska: Pismo Codzienne, Polityczne, Społeczne i Ekonomiczne”, R. 8, nr 238, 20 października 1900 r.
Google Scholar

„Gazeta Kaliska: Pismo Codzienne, Polityczne, Społeczne i Ekonomiczne”, R. 9, nr 105, 10 maja 1901 r.
Google Scholar

„Gazeta Kaliska: Pismo Codzienne, Polityczne, Społeczne i Ekonomiczne”, R. 9, nr 175, 4 sierpnia 1901 r.
Google Scholar

„Gazeta Kaliska: Pismo Codzienne, Polityczne, Społeczne i Ekonomiczne”, R. 9, nr 270, 26 listopada 1901 r.
Google Scholar

„Gazeta Kaliska: Pismo Codzienne, Polityczne, Społeczne i Ekonomiczne”, R. 10, nr 45, 16 lutego 1902 r.
Google Scholar

„Gazeta Kaliska: Pismo Codzienne, Polityczne, Społeczne i Ekonomiczne”, R. 10, nr 90, 4 kwietnia 1902 r.
Google Scholar

„Gazeta Kaliska: Pismo Codzienne, Polityczne, Społeczne i Ekonomiczne”, R. 10, nr 91, 5 kwietnia 1902 r.
Google Scholar

„Gazeta Kaliska: Pismo Codzienne, Polityczne, Społeczne i Ekonomiczne”, R. 10, nr 194, 20 lipca 1902 r.
Google Scholar

„Gazeta Kaliska: Pismo Codzienne, Polityczne, Społeczne i Ekonomiczne”, R. 11, nr 172, 24 czerwca 1903 r.
Google Scholar

„Gazeta Kaliska: Pismo Codzienne, Polityczne, Społeczne i Ekonomiczne”, R. 12, nr 10, 10 stycznia 1904 r.
Google Scholar

„Gazeta Kaliska: Pismo Codzienne, Polityczne, Społeczne i Ekonomiczne”, R. 12, nr 149, 1 czerwca 1904 r.
Google Scholar

„Gazeta Kaliska: Pismo Codzienne, Polityczne, Społeczne i Ekonomiczne”, R. 12, nr 160, 12 czerwca 1904 r.
Google Scholar

„Gazeta Kaliska: Pismo Codzienne, Polityczne, Społeczne i Ekonomiczne”, R. 13, nr 1, 1 stycznia 1905 r.
Google Scholar

„Gazeta Kaliska: Pismo Codzienne, Polityczne, Społeczne i Ekonomiczne”, R. 13, nr 8, 8 stycznia 1905 r.
Google Scholar

„Gazeta Kaliska: Pismo Codzienne, Polityczne, Społeczne i Ekonomiczne”, R. 13, nr 183, 6 lipca 1905 r.
Google Scholar

„Gazeta Kaliska: Pismo Codzienne, Polityczne, Społeczne i Ekonomiczne”, R. 13, nr 184, 7 lipca 1905 r.
Google Scholar

„Gazeta Kaliska: Pismo Codzienne, Polityczne, Społeczne i Ekonomiczne”, R. 13, nr 240, 1 września 1905 r
Google Scholar

„Gazeta Kaliska: Pismo Codzienne, Polityczne, Społeczne i Ekonomiczne”, R. 13, nr 286, 17 października 1905 r.
Google Scholar

„Gazeta Kaliska: Pismo Codzienne, Polityczne, Społeczne i Ekonomiczne”, R. 15, nr 78, 4 kwietnia 1907 r.
Google Scholar

„Gazeta Kaliska: Pismo Codzienne, Polityczne, Społeczne i Ekonomiczne”, R. 15, nr 127, 5 czerwca 1907 r.
Google Scholar

„Gazeta Kaliska: Pismo Codzienne, Polityczne, Społeczne i Ekonomiczne”, R. 15, nr 186, 11 sierpnia 1907 r.
Google Scholar

„Gazeta Kaliska: Pismo Codzienne, Polityczne, Społeczne i Ekonomiczne”, R. 15, nr 190/191, 17 sierpnia 1907 r.
Google Scholar

„Gazeta Kaliska: Pismo Codzienne, Polityczne, Społeczne i Ekonomiczne”, R. 15, nr 300, 22 grudnia 1907 r.
Google Scholar

„Kaliszanin: Gazeta Miasta Kalisza i Jego Okolic”, R. 1, Prospekt na pismo periodyczne ,,Kaliszanin”, 1870.
Google Scholar

„Kaliszanin: Gazeta Miasta Kalisza i Jego Okolic”, R. 3, nr 94, 17 (29) listopada 1872 r.
Google Scholar

„Kaliszanin: Gazeta Miasta Kalisza i Jego Okolic”, R. 4, nr 40, 15 (27) maja 1873 r.
Google Scholar

„Kaliszanin: Gazeta Miasta Kalisza i Jego Okolic”, R. 4, nr 58, 20 lipca (1 sierpnia) 1873 r.
Google Scholar

„Kaliszanin: Gazeta Miasta Kalisza i Jego Okolic”, R. 4, nr 70, 4 (16) września 1873 r.
Google Scholar

„Kaliszanin: Gazeta Miasta Kalisza i Jego Okolic”, R. 4, nr 73, 14 (26) września 1873 r.
Google Scholar

„Kaliszanin: Gazeta Miasta Kalisza i Jego Okolic”, R. 4, nr 80, 9 (21) października 1873 r.
Google Scholar

„Kaliszanin: Gazeta Miasta Kalisza i Jego Okolic”, R. 5, nr 94, 1 grudnia 1874 r.
Google Scholar

„Kaliszanin: Gazeta Miasta Kalisza i Jego Okolic”, R. 7, nr 21, 2 (14) marca 1876 r.
Google Scholar

Andrysiak E., Szadek i ziemia szadkowska na łamach czasopisma krajoznawczego ,,Na Sieradzkich Szlakach”, ,,Biuletyn Szadkowski” 2012, t. 12, s. 181‒201.
Google Scholar

Andrysiak E., Szadek w korespondencjach ,,Kaliszanina”, „Biuletyn Szadkowski” 2009, t. 9, s. 107‒117.
Google Scholar

Figlus T., Zagadnienia morfogenezy i przemian rozplanowania wsi na tle rozwoju osadnictwa w zachodniej części gminy Szadek, „Biuletyn Szadkowski” 2016, t. 16, s. 91‒115. https://doi.org/10.18778/1643-0700.16.05
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/1643-0700.16.05

Figlus T., Zagadnienia morfogenezy i przemian rozplanowania wsi na tle rozwoju osadnictwa we wschodniej części gminy Szadek, „Biuletyn Szadkowski” 2016, t. 16, s. 117‒140.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/1643-0700.16.06

Jędrasiak D., Boczki – środowisko przyrodnicze, historia i teraźniejszość, ,,Biuletyn Szadkowski” 2017, t. 17, s. 182‒205. https://doi.org/10.18778/1643-0700.17.12
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/1643-0700.17.12

Kaczmarek I., Śmiech E., Problematyka Szadku i ziemi szadkowskiej na łamach periodyku ,,Na Sieradzkich Szlakach”, ,,Biuletyn Szadkowski” 2016, t. 16, s. 375‒387. https://doi.org/10.18778/1643-0700.16.20
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/1643-0700.16.20

Krzywobłocka-Tyrowiczowa B., Budkiewicz T., Zarys rozwoju prasy polskiej, [w:] Ż. Kormanowa, I. Pietrzak-Pawłowska (red.), Historia Polski, t. 3, cz. I, Warszawa 1967.
Google Scholar

Notkowski A., Polska prasa prowincjonalna doby popowstaniowej (1861‒1918), [w:] R. Czepulis-Rastenis (red.), Inteligencja polska XIX i XX w. Studia, t. 6, Warszawa 1991, s. 185‒229.
Google Scholar

Polanowski E., ,,Kaliszanin” (1870‒1892), ,,Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego” 1976, t. 15 (2), s. 239‒251.
Google Scholar

Radwan J., „Kaliszanin” i „Gazeta Kaliska” (Kartki z dziejów dziennikarstwa prowincjonalnego), „Gazeta Kaliska” 1903, nr 11 (125), s. 1‒2.
Google Scholar

Turczyn M., Szadek na tle podziałów administracyjnych Polski, ,,Biuletyn Szadkowski” 2001, t. 1, s. 65‒75.
Google Scholar

Walczak K., Drukarskie tradycje kaliskiej tłoczni Mehwaldów i Hindemithów, „Roczniki Biblioteczne” 1986, R. 30, nr 1‒2, s. 3‒38.
Google Scholar

Walczak K., Wydawnictwa periodyczne Kalisza w latach 1805‒1914. Stan badań i postulaty badawcze, ,,Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum” 2001, nr 10, s. 77‒87.
Google Scholar

Zieliński K., Czasopiśmiennictwo kaliskie w latach 1808‒1918, „Rocznik Kaliski” 1980, t. 13, s. 47‒68.
Google Scholar

https://sieradzkiewsie.blogspot.com [dostęp: 2.05.2021]
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2021-12-10

Jak cytować

Figlus, T., & Cepil, M. (2021). Zagadnienia społeczno-gospodarcze wsi w okolicach Szadku na łamach prasy kaliskiej w drugiej połowie XIX w. i na początku XX w. Biuletyn Szadkowski, 21, 51–69. https://doi.org/10.18778/1643-0700.21.03

Numer

Dział

Articles