„Rzemiosło historyczne okiem wytwórcy”. Analiza wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród rzemieślników specjalizujących się w odtwarzaniu zabytków starożytnych

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/0208-6034.34.14

Słowa kluczowe:

archeologia eksperymentalna, rzemieślnik, rekonstrukcja zabytku

Abstrakt

Artykuł przedstawia wyniki ankiet przeprowadzonych przez autorów, których przedmiotem była archeologia eksperymentalna. Do grupy rzemieślników zajmujących się rekonstrukcją skierowano pytania dotyczące trudności, z którymi spotykają się podczas swojej pracy odtwórczej. Co jest największym problemem? Skąd rzemieślnicy czerpią informacje dotyczące technologii wytwórstwa? Jak ich wyroby są przyjmowane przez odbiorców? Ramy chronologiczne odtwórstwa zawężono do jednego okresu historycznego (czasu występowania kultury przeworskiej, a więc okresu przedrzymskiego, okresu wpływów rzymskich i okresu wędrówek ludów). Pozwoli to uczytelnić powiązania między niewielką grupą rzemieślników zajmujących się rękodzielnictwem metodami starożytnymi a światem naukowym, zdobywaniem wiedzy historycznej i archeologicznej oraz inspiracji etnograficznych w celu rozwiązania problemów technik rzemieślniczych. Badaniami zostały objęte osoby zajmujące się różnymi rzemiosłami, od obróbki metalu po garncarstwo, co pozwala spojrzeć na owo zagadnienie z szerszej perspektywy.

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Archeologia doświadczalna w Muzeum Nadwiślańskim. Eksperymenty 2003–2006 (2007), P. Lis (ed.), Muzeum Nadwiślańskie, Kazimierz Dolny.
Google Scholar

Coles J. (1977), Archeologia doświadczalna, PWN, Warszawa.
Google Scholar

Ilkjaer J. (2007), Illerup Ådal. Czarodziejskie zwierciadło archeologii, Wydawnictwo Trio, Warszawa.
Google Scholar

Ławrynowicz O. (2012), Współczesne rekonstrukcje uzbrojenia średniowiecznego. Jeszcze amatorstwo czy już archeologia doświadczalna?, [in:] J. Gancarski (ed.), Skanseny archeologiczne i archeologia eksperymentalna, Muzeum Podkarpackie, Krosno, p. 631–644.
Google Scholar

Łukaszyk A. (2012), Archeologia eksperymentalna – teoria, praktyka i doświadczenie, “Studia Lednickie”, 11, p. 123–131.
Google Scholar

Nørgaard A. (2008), A Weaver’s Voice: Making Reconstructions of Danish Iron Age Textiles, [in:] M. Gleba, C. Munkholt, M.L. Nosch (ed.), Dressing the Past, Oxbow, Oxford (Ancient Textiles Series, 3), p. 43–58.
Google Scholar

##submission.downloads##

Opublikowane

2019-12-30

Jak cytować

Badowska, K., & Rutkowski, W. (2019). „Rzemiosło historyczne okiem wytwórcy”. Analiza wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród rzemieślników specjalizujących się w odtwarzaniu zabytków starożytnych. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica, (34), 243-253. https://doi.org/10.18778/0208-6034.34.14

Numer

Dział

Articles