Limits of interference with the intimacy of the man. Part II

Authors

  • Zbigniew Wardak Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Postępowania Karnego i Kryminalistyki

DOI:

https://doi.org/10.18778/0208-6069.86.01

Keywords:

penal populism, sexual crimes, the right of the child to the information about his origin, post-penal isolation, resocialisation, legal regulation of prophylactic vaccinations

Abstract

In the paper chosen tied problems were brought up from border of interference in the intimacy of the man, associated with the penalization of some sexual behaviors, as well as with the right to information about the genetic origin, with post-penal isolation and with the rehabilitation of perpetrators of sex offences, and legal regulation of prophylactic vaccinations.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bocheński, Maciej. 2014. „Populizm penalny w polskim wydaniu – rzecz o kryminologicznej problematyce ustawy o postępowaniu wobec osób stwarzających zagrożenie”. e-Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 2. http://www.czpk.pl/dokumenty/publikacje/2014/03/2–2014-M._Bochenski-Populizm_penalny_w_polskim_wydaniu-rzecz_o_kryminologicznej_problematyce_ustawy_o_postepowaniu_wobec_osob_stwarzajacych_zagrozenie.pdf [dostęp 21.12.2018].
Google Scholar

Fita, Michał, Bartłomiej Król. 2019. „Obowiązek szczepień ochronnych – analiza medycznoprawna”. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica 86: 61–72.
Google Scholar

Jędras, Franciszek, Katarzyna Grabarczyk. 2019. „Przesłanki orzekania izolacji postpenalnej. Rozważania na tle orzecznictwa sądów powszechnych i Sądu Najwyższego”. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica 86: 33–50.
Google Scholar

Kędrzyński, Adam. 2019. „Problem resocjalizacji sprawców przestępstw seksualnych w świetle teorii dezintegracji pozytywnej Kazimierza Dąbrowskiego”. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica 86: 51–69.
Google Scholar

Pawińska, Maria. 2019. „Dopuszczalność gwałtu na humanoidalnym robocie”. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica 86: 9–18.
Google Scholar

Siemaszko, Andrzej. 1993. „Granice tolerancji. O teoriach zachowań dewiacyjnych”. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Google Scholar

Sobas, Magdalena. 2019. „Czy dziecku przysługuje prawo do ustalenia pochodzenia genetycznego ze strony matki?”. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica 86: 19–31.
Google Scholar

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 618 ze zm.).
Google Scholar

Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób (Dz.U. z 2014 r., poz. 24 ze zm.).
Google Scholar

RPO w sprawie sytuacji osób przebywających w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie. https://www.rpo.gov.pl/pl/content/rpo-w-sprawie-osob-przebywajacych-w-gostyninie [dostęp 21.12.2018].
Google Scholar

Published

2019-03-19

How to Cite

Wardak, Z. (2019). Limits of interference with the intimacy of the man. Part II. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica, 86, 5–8. https://doi.org/10.18778/0208-6069.86.01

Issue

Section

Articles