Sergei Yesenin’s death – a suicide or a murder staged to look like a suicide? An analysis of some selected circumstances of the death and injuries

Authors

  • Piotr Arkuszewski Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Lekarski, Katedra Endokrynologii, Zakład Chirurgii Doświadczalnej
  • Łukasz Antoszczyk Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Lekarski, Międzywydziałowa Katedra Patomorfologii, Zakład Patomorfologii
  • Magdalena Mazurek-Wardak Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Postępowania Karnego i Kryminalistyki, Zakład Postępowania Karnego, prokurator Prokuratury Rejonowej Łódź–Polesie
  • Zbigniew Wardak Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Postępowania Karnego i Kryminalistyki, Zakład Kryminalistyki

DOI:

https://doi.org/10.18778/0208-6069.83.03

Keywords:

Sergei Yesenin, staging a murder to look like a suicide, hanging, strangulation, skull bone infarction

Abstract

The article contains some consideration about selected, crucial circumstances of the death of the Russian poet Sergei Yesenin and it also concerns the injuries found in him during the post-mortem examination. The authors have focused on the most important and currently available information which indicates that the true cause of the poet’s death might have been different from the official cause of death. Some facts discredit suicidal hanging and the others suggest a possibility of a murder staged to look like a suicide.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Barzdo, Maciej, Leszek Żydek, Anna Smędra-Kaźmirska, Ewa Meissner, Stefan Szram, Jarosław Berent. 2010. „Pośmiertne podbiegnięcia krwawe”. Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii 60 (2–3): 83–87. http://www.amsik.pl/archiwum/2-3_2010/2-3_10b.pdf [dostęp 12.06.2017].
Google Scholar

Hołyst, Brunon. 2002. Suicydologia. Warszawa: LexisNexis.
Google Scholar

Jakliński, Andrzej, Jan Kobiela, Kazimierz Jaegermann, Zdzisław Marek, Zofia Tomaszewska, Bożena Turowska. 1983. Medycyna sądowa. Podręcznik dla studentów medycyny. Warszawa: Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich.
Google Scholar

Ojcewicz, Grzegorz. 2011. „Najnowsza wersja okoliczności i przyczyny śmierci Sergiusza Jesienina: od zlecenia do ekshumacji”. Acta Neophilologica 13: 236–250.
Google Scholar

Ojcewicz, Grzegorz. 2014. „Z filologii śledczej. O Aleksandrze Gilarewskim, obducencie zwłok Siergieja Jesienina – raz jeszcze”. Studia Rossica Gedanensis 1: 391–408.
Google Scholar

Ojcewicz, Grzegorz, Renata Włodarczyk, Dariusz Zajdel. 2009. Zabójstwo Sergiusza Jesienina. Zabójstwo Sergiusza Jesienina. Studium kryminalistyczno-historyczne. Szczytno: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji.
Google Scholar

Protokół sekcji zwłok Sergiusza Jesienina. https://ru.wikisource.org/wiki/Акт_патологоанатомического_вскрытия_тела_Есенина [dostęp 12.06.2017].
Google Scholar

Raszeja, Stefan, Władysław Nasiłowski, Jan Markiewicz. 1993. Medycyna sądowa. Podręcznik dla studentów. Warszawa: Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich.
Google Scholar

Sygit, Bogusław. 1985. Zachowania pozorujące przestępstwa i ich zwalczanie. Studium z dziedziny kryminalistyki. Warszawa–Poznań: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Google Scholar

Teresiński, Grzegorz. 2002. „O ustalaniu okoliczności urazu głowy”. Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii 52 (2): 65–83. http://www.amsik.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=171 [dostęp 12.06.2017].
Google Scholar

Włodarczyk, Renata, Grzegorz Ojcewicz. 2011. „Wybrane aspekty analizy okoliczności i przyczyny śmierci Sergiusza Jesienina”. Problemy Kryminalistyki 272 (2): 66–70. clk.policja.pl/download/4/141172/005-wlodarczyk.pdf [dostęp 12.06.2017].
Google Scholar

Published

2018-06-06

How to Cite

Arkuszewski, P., Antoszczyk, Łukasz, Mazurek-Wardak, M., & Wardak, Z. (2018). Sergei Yesenin’s death – a suicide or a murder staged to look like a suicide? An analysis of some selected circumstances of the death and injuries. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica, 83, 21–31. https://doi.org/10.18778/0208-6069.83.03

Issue

Section

Articles