Contemporary methods of search for hidden corpses

Authors

  • Maciej Trzciński Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Katedra Kryminalistyki

DOI:

https://doi.org/10.18778/0208-6069.83.02

Keywords:

homicide, hidden corpse, search, forensic archaeology, methodology

Abstract

Problems associated with searching for missing people are of complex nature. Police statistics clearly show that the number of people reported missing is increasing (in 2014 it exceeded 20,000 people). The etiological factors of the missing person are very diverse in nature and are not always associated with criminal activities. Human trafficking, kidnapping for a ransom and fights between criminal groups undoubtedly generate difficulty in specifying a group of people who are missing. We can also add victims of planned or accidental homicide, suicide, victims of accidents to the group of missing people. The aim of this article is the analysis of methods of searching for hidden corpses, both in urban areas and an open terrain, applied in criminalistics and forensic archaeology.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Barone, Pier Matteo, Carlotta Ferrara, Adam Fazzari, Elena Pettinelli. 2012. „Forensic geophysics: how the GPR technique can help forensic investigations”. Abstract in Proceedings of the 6th European Academy of Forensic Science Conference, The Hague, 20–24 August 2012. https://www.aur.edu/academics/archaeology-and-classics/carlotta-ferrara [dostęp 15.02.2017].
Google Scholar

Barone, Pier Matteo, Rosa Maria Di Maggio, Carlotta Ferrara. 2015. „Forensic Geoscience during both criminal/civil investigations and courtroom trials”. Abstract in Proceedings of the 6th European Academy of Forensic Science Conference, Prague. https://www.aur.edu/academics/archaeology-and-classics/carlotta-ferrara [dostęp 15.02.2017].
Google Scholar

Bass, Bill, Jon Jefferson. 2012. Trupia farma. Jak dzięki zmarłym naukowcy rozwiązują kryminalne zagadki. Kraków: Znak.
Google Scholar

Brzeziński, Wojciech, Marek Dulinicz, Zbigniew Kobyliński. 1983. „Zawartość fosforu w glebie jako wskaźnik dawnej działalności ludzkiej”. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 31: 277–297.
Google Scholar

Cox, Margaret, Ambika Flavel, Ian Hanson, Joanna Laver, Roland Wessling. 2008. The Scientific Investigation of Mass Graves. Towards protocols and standard operating procedures.Cambridge: Cambridge University Press.
Google Scholar

Gleason, Mark. 2008. The Search for human Remains in the Search and Rescue Environment, Search and Rescue Tracking Institute. Virginia: Search and Rescue Tracking Institute.
Google Scholar

Gruza, Ewa, Daniel Mańkowski. 2016. „Ewolucja dowodu poszlakowego”. W Paradygmaty kryminalistyki. Red. Józef Wójcikiewicz, Violetta Kwiatkowska-Wójcikiewicz. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Google Scholar

Hunter, John, Margaret Cox. 2005. Forensic archaeology, advances in theory and practice. London– New York: Routledge.
Google Scholar

Kola, Andrzej. 2005. Archeologia zbrodni. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
Google Scholar

Kubacki, Artur. 2017. Aspekt geoprzestrzenny w kryminalistyce. Praktyczne elementy archeologii sądowej jako nowy standard czynności wykrywczych Policji w poszukiwaniu zwłok i szczątków ludzkich. Katowice: maszynopis pracy magisterskiej w Wyższej Szkole Zarządzania OchronąPracy, Wydział Humanistyczno-Społeczny (maszynopis w archiwum szkoły).
Google Scholar

Lach, Bogdan. 2014. Profilowanie kryminalistyczne. Warszawa: Wolters Kluwer.
Google Scholar

Ławecka, Dorota. 2010. Wstęp do archeologii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Google Scholar

Ławrynowicz, Olgierd, Joanna Żelazko (red.). 2015. Archeologia totalitaryzmu. Ślady represji 1939–1956. Łódź: Instytut Pamięci Narodowej.
Google Scholar

Mazurkiewicz, Ewelina, Mikołaj Łysakowski. 2016. „Zastosowanie metody georadarowej do badania miejsc pochówków na terenach zurbanizowanych”. W Kryminalistyka – jedność naukii praktyki. Przegląd zagadnień z zakresu zwalczania przestępczości. Red. Mieczysław Goc, Tadeusz Tomaszewski, Remigiusz Lewandowski. Warszawa: Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne.
Google Scholar

McDermid, Val. 2015. Anatomia zbrodni. Sekrety kryminalistyki. Warszawa: W.A.B.
Google Scholar

Misiewicz, Krzysztof. 2006. Geofizyka archeologiczna. Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii PAN.
Google Scholar

Niekrasz, Lech. 2001. Operacja „Jedwabne”. Mity i fakty. Wrocław: Nortom.
Google Scholar

Pludrzyńska, Beata. 2012. „Systemy informacji geograficznej – GIS i profilowanie geograficzne jako instrumenty zapobiegania i zwalczania przestępczości”. Wojskowy Przegląd Prawniczy 1–2: 125–134.
Google Scholar

Randles, Jenny, Peter Hough. 2002. Niezwykli detektywi. Wykorzystanie zdolności nadprzyrodzonych w wykrywaniu zbrodni. Warszawa: Muza SA.
Google Scholar

Sławik, Karol, Marzena Wasilewska (red.). 2003. Niekonwencjonalne metody rozpoznawczo-wykrywcze. Szczecin: Hogben.
Google Scholar

Stojer-Polańska, Joanna, Marek Lisowicz, Jan Gołębiowski. 2015. „Kryminalistyczne aspekty poszukiwania zwłok”. Problemy Kryminalistyki 289 (3): 3–10.
Google Scholar

Tokarczyk, Roman. 2000. Prawo narodzin życia i śmierci. Kraków: Zakamycze.
Google Scholar

Trzciński, Maciej (red.). 2013. Archeologia sądowa w teorii i praktyce. Warszawa: Wolters Kluwer.
Google Scholar

Decyzja nr 400 Komendanta Głównego Policji z dnia 8 października 2014 r. zmieniająca decyzje w sprawie programu kursu specjalistycznego dla przewodników psów służbowych do wyszukiwania zapachu zwłok ludzkich (Dz. Urz. KGP, poz. 126).
Google Scholar

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi z dnia 7 grudnia 2001 (Dz. U. 2001, Nr 153, poz. 1783).
Google Scholar

Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. 1998, Nr 155, poz. 1016 ze zm.).
Google Scholar

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. kodeks postępowania karnego (Dz. U. 1997, Nr 89, poz. 555 ze zm.).
Google Scholar

Zarządzenie nr 124 Komendanta Głównego Policji z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie prowadzenia przez Policję poszukiwania osoby zaginionej oraz postępowania w przypadku ujawnienia osoby o nieustalonej tożsamości lub znalezienia nieznanych zwłok oraz szczątków ludzkich (Dz. Urz. KGP 5.06.2012, poz. 29 ze zm.).
Google Scholar

http://statystyka.policja.pl/st/wybrane-statystyki/zaginieni/50885,Zaginieni.html [dostęp 30.01.2017].
Google Scholar

http://www.cadaverdog.com/ [dostęp 2.04.2017].
Google Scholar

http://www.nowiny.gliwice.pl/zabojcy-zostawili-slad-historia-morderstwa-sobanskich [dostęp 3.02.2017].
Google Scholar

https://www.interpol.int/INTERPOL-expertise/Forensics/DVI [dostęp 1.03.2017].
Google Scholar

Published

2018-06-06

How to Cite

Trzciński, M. (2018). Contemporary methods of search for hidden corpses. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica, 83, 7–20. https://doi.org/10.18778/0208-6069.83.02

Issue

Section

Articles