Remarks on the Methodology of Comparative Legal Research in the Context of the History of Law in Poland

Authors

DOI:

https://doi.org/10.18778/0208-6069.99.05

Keywords:

methodology, historical legal comparison, comparative legal history, diachronic, synchronic, Poland, reception of Roman Law, French Commercial Code, codification, legal transplant

Abstract

Is there anything outstanding about the history of law in Poland? Is it particularly conducive to comparative research? In my attempt to answer these questions, I focussed on presenting two distinct comparative law methods: historical legal comparison and comparative legal history.

The paper is divided into two parts. The first part elaborates on the characteristics of the respective methods and on the challenges of comparative legal history in a temporally diachronic perspective and why they are not so pronounced in historical legal comparison. In this part, I tried to document the claim that the existence of a comparative platform of similarities is a condition to obtain more reliable and better-documented results of comparative research.

In the second part, I focussed on three cases visualising the possibilities for comparative legal research on the history of law in Poland. Regarding the pre-partition times, I analysed the comparative possibilities related to an analysis of the impact of the Roman law on the Old Polish legal culture. The other two examples concerned the history of law in post-partition Poland. First, I explored the potential triggered by the adoption of foreign laws in Poland in terms of comparative research. I used French commercial law to exemplify the problem. Then, I undertook to show the dormant potential of the particular situation of Poland divided into different legal areas for the development of the country’s own codes of law.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Borkowska-Bagieńska, Ewa. 1986. Zbiór praw sądowych Andrzeja Zamoyskiego. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Adama Mickiewicza.
Google Scholar

Dajczak, Wojciech. 2004. “Poszukiwanie ‘wspólnego rdzenia’ prawa prywatnego w Europie.” Czasopismo Prawno-Hitoryczne 56(2): 383–392.
Google Scholar

Dajczak, Wojciech. 2005. “Problem ‘ponadczasowości’ zasad prawa rzymskiego. Uwagi w dyskusji o ‘nowej europejskiej kulturze prawnej’.” Zeszyty Prawnicze 5(2): 7–22. https://doi.org/10.21697/zp.2005.5.2.01
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.21697/zp.2005.5.2.01

Danemann, Gerhard. 2006. “Comparative Law: Study of Similarities or Differences?” In The Oxford Handbook of Comparative Law. Edited by Mathias Reimann, Reinhard Zimmermann. 383–420. Oxford: Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199296064.013.0012
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199296064.013.0012

Dębiński, Antoni. 2007. Kościół i prawo rzymskie. Lublin: Wydawnictwo KUL.
Google Scholar

Donlan, Seán Patrick. 2019. “Comparative? Legal? History? Crossing Boundaries.” In Comparative Legal History. Edited by Olivier Moréteau, Anicet Masferrer, Kjell Å. Modéer. 78–95. Cheltenham–Northampton: Edward Elgar. https://doi.org/10.4337/9781781955222.00009
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.4337/9781781955222.00009

Dyson, Matthew. 2014. “Ligations Divide and Conquer: Using Legal Domains in Comparative Legal Studies.” In Towards a European Legal Culture. Edited by Genevieve Helleringer, Kai Peter Purnhagen. 131–154. Oxford: Hart Publishing. https://doi.org/10.5771/9783845263632-131
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.5771/9783845263632-131

Dziadzio, Andrzej. 2020. “Der Code civil in der gerichtlichen Rechtsprechung in der Freien Stadt Krakau (1815–1846). Zwischen französischer und österreichischer Rechtskultur.” Beiträge zur Rechtsgeschichte Österreichs 10(2): 269–277. https://doi.org/10.1553/BRGOE2020-2s269
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1553/BRGOE2020-2s269

Earman, John. 1978 “The Universality of Laws.” Philosophy of Science 45(2): 173–181. https://doi.org/10.1086/288795
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1086/288795

Gałędek, Michał. 2015. “Główne problemy polityki gospodarczej Królestwa Polskiego w epoce paskiewiczowskiej.” In Królestwo Polskie w okresie namiestnictwa Iwana Paskiewicza (1832–1856): system polityczny, prawo i Statut organiczny z 26 lutego 1832 r. Edited by Lech Mażewski. 37–60. Radzymin: von boroviecky.
Google Scholar

Gałędek, Michał. 2020. “Modernisation, National Identity and Legal Instrumentalism: Introduction.” In Modernisation, National Identity and Legal Instrumentalism: Studies in Comparative Legal History. Vol. 1. Edited by Michał Gałędek, Anna Klimaszewska. 1–25. Leiden–Boston: Brill Nijhoff. https://doi.org/10.1163/9789004417274_002
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1163/9789004417274_002

Gałędek, Michał. 2021a. “Codification Processes in Polish Comparative Jurisprudence (1814–1831 and 1918–1939).” The Journal of Comparative Law 16(1): 41–58.
Google Scholar

Gałędek, Michał. 2021b. “Codification Processes in Polish Comparative Jurisprudence (1814–1831 and 1918–1939).” In Discovering the Unexpected: Comparative Legal Studies in Eastern and Central Europe. Edited by William E. Butler, O.V. Kresin. 52–72. Clark: Talbot Publishing.
Google Scholar

Godek, Sławomir. 2001. “Prawo rzymskie w dawnej Rzeczypospolitej. Przegląd stanu badań.” Czasopismo Prawno-Historyczne 53(2): 27–84.
Google Scholar

Godek, Sławomir. 2013. “Prawo rzymskie w Polsce przedrozbiorowej w świetle aktualnych badań.” Zeszyty Prawnicze 13(3): 39–64. https://doi.org/10.21697/zp.2013.13.3.02
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.21697/zp.2013.13.3.02

Gordley, James. 2006. “Comparative Law and Legal History.” In The Oxford Handbook of Comparative Law. Edited by Mathias Reimann, Reinhard Zimmermann. 753–773. Oxford: Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780198810230.013.24
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780198810230.013.24

Górnicki Leonard. 2017. “Pogranicza systemów prawnych, w szczególności pozaborowych, w pracach nad kodyfikacjami prawa cywilnego i handlowego w II RP.” Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo 324: 129–167. https://doi.org/10.19195/0524-4544.324.7
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.324.7

Grodziski, Stanisław. 1997. “Polska i Węgry – uwagi o podobieństwie ustrojowym.” In Polska i Węgry w kulturze i cywilizacji europejskiej. Edited by Jerzy Wyrozumski. 73–82. Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie.
Google Scholar

Gurevich, A. la. 1966. “Universal Law and Special Regularity in History.” Soviet Studies in History 7(3): 3–18. https://doi.org/10.2753/RSH1061-198305013
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.2753/RSS1061-142807033

Halpérin, Jean-Louis. 2014. Five Legal Revolutions Since the 17th Century: An Analysis of the Global Legal History. Cham: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-05888-7
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-05888-7

Heirbaut, Dirk. 2013. “Rapport de synthèse: Some reflexions on the methodologies of legal history.” Rechtskultur 2: 89–92.
Google Scholar

Ibbetson, David. 2012. “Comparative Legal History – a Methodology.” In Making Legal History: Approaches and Methodologies. Edited by Anthony Musson, Chantal Stebbings. 131–145. Cambridge: Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9781139028578.010
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9781139028578.010

Klimaszewska, Anna. 2011. Code de commerce – Francuski Kodeks Handlowy z 1807 r. Gdańsk: Arche.
Google Scholar

Klimaszewska, Anna. 2015. “Nauczanie i nauka prawa handlowego w okresie paskiewiczowskim.” In Królestwo Polskie w okresie namiestnictwa Iwana Paskiewicza (1832–1856): system polityczny, prawo i Statut organiczny z 26 lutego 1832 r. Edited by Lech Mażewski. 219–231. Radzymin: von boroviecky.
Google Scholar

Klimaszewska, Anna. 2020. “The Reception of the French Commercial Code in Nineteenth-Century Polish Territories: A Hollow Legal Shell.” In Modernisation, National Identity and Legal Instrumentalism: Studies in Comparative Legal History. Vol. 1. Edited by Michał Gałędek, Anna Klimaszewska. 143–163. Leiden–Boston: Brill Nijhoff. https://doi.org/10.1163/9789004417274_007
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1163/9789004417274_007

Klimaszewska, Anna. Michał Gałędek, 2017a. “Pojęcie czynności handlowych w wybranych orzeczeniach Sądu Apelacyjnego Wolnego Miasta Krakowa. Z zagadnień stosowania francuskiego Kodeksu handlowego z 1807 r. na ziemiach polskich.” Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego 20: 147–167.
Google Scholar

Klimaszewska, Anna. Michał Gałędek. 2017b. “Kwestia właściwości osobowej trybunałów handlowych w wybranych orzeczeniach Sądu Apelacyjnego Wolnego Miasta Krakowa.” Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego 20: 169–182.
Google Scholar

Klimaszewska, Anna. Michał Gałędek. 2018. Fenomen prawnej wydmuszki? Implementacja zasad i instytucji francuskiego Kodeksu handlowego na ziemiach polskich do 1830 r. Warszawa: Campidoglio.
Google Scholar

Korpiola, Mia. “Customary Law and the Influence of the Ius Commune in High and Late Medieval East Central Europe.” In The Oxford Handbook of European Legal History. Edited by Heikki Pihlajamäki, Markus D. Dubber, Mark Godfrey. 404–429. Oxford: Oxford University Press.
Google Scholar

Lelewel, Joachim. 2015. Historyczna paralela Hiszpanii z Polską. Poznań: WiS.
Google Scholar

Löhnig, Martin. 2014. “Comparative Law and Legal History: A Few Words about Comparative Legal History.” In The Method and Culture of Comparative Law: Essays in Honour of Mark Van Hoecke. Edited by Maurice Adams, Dirk Heirbaut. 113–120. Oxford: Hart Publishing.
Google Scholar

Michaels, Ralf. 2006. “The Functional Method of Comparative Law.” In The Oxford Handbook of Comparative Law. Edited by Mathias Reimann, Reinhard Zimmermann. 339–382. Oxford: Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199296064.013.0011
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199296064.013.0011

Michalik, Piotr. 2021. “Stosowanie przepisów prawa spadkowego Code civil przez sądy Wolnego Miasta Krakowa – sprawa Sawiczewskich.” Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa 14(3): 307–330. https://doi.org/10.4467/20844131KS.21.024.14089
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.4467/20844131KS.21.024.14089

Michelsen, Dag. 2019. “Methodological perspectives in comparative legal history: An Analytical Approach.” In Comparative Legal History. Edited by Olivier Moréteau, Aniceto Masferrer, Kjell Å. Modéer. 96–109. Cheltenham–Northampton: Edward Elgar.
Google Scholar

Nelken, David. 2004. “Using the Concept of Legal Culture.” Australasian Journal of Legal Philosophy 29(1): 1–29.
Google Scholar

Nelken, David. 2012. “Using Legal Culture: Purposes and Problems.” In Using Legal Culture. Edited by David Nelken.1–51. London: Wildy, Simmonds and Hill.
Google Scholar

Pomianowski, Piotr Zbigniew. 2015. Początki polskiego czasopiśmiennictwa prawniczego. Seria pierwsza “Themis Polskiej.” Warszawa: Campidoglio.
Google Scholar

Schriewer, Jürgen. 2003. “Problemdimensionen sozialwissenschaftlicher Komparatistik.” In Vergleich und Transfer – Komparatistik in den Sozial-, Geschichts- und Kulturwissenschaften. Edited by Hartmut Kaelble, Jürgen Schriewer. 9–52. Frankfurt am Main: Campus Verlag.
Google Scholar

Szafrański, Wojciech. 2007. Kodeks Stanisława Augusta. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
Google Scholar

Uruszczak, Wacław. 2005. “Swoistość systemów prawno-ustrojowych państw Europy środkowo-wschodniej w XV–XVI w.” In Europa Środkowowschodnia od X do XVIII wieku – jedność czy różnorodność? Edited by Krzysztof Baczkowski, Janusz Smołucha. 45–61. Kraków: Societas Vistulana.
Google Scholar

Vetulani, Adam. 1969. “Opory wobec prawa rzymskiego w dawnej Polsce.” Analecta Cracoviensia 1: 372–386. https://doi.org/10.15633/acr.2715
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.15633/acr.2715

Wołodkiewicz, Witold. 2009. Europa i prawo rzymskie. Szkice z historii europejskiej kultury prawnej. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
Google Scholar

Downloads

Published

2022-06-30

How to Cite

Gałędek, M. (2022). Remarks on the Methodology of Comparative Legal Research in the Context of the History of Law in Poland. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica, 99, 65–81. https://doi.org/10.18778/0208-6069.99.05