Towards a new Methodological Approach. Roman Law Community in Lviv Since Mid-19th Century until Early 20th Century

Authors

DOI:

https://doi.org/10.18778/0208-6069.99.11

Keywords:

Roman law, methodology, Lviv, Pandectism

Abstract

The aim of this article is to present the methodological views of Lviv-based scholars such as: Józafat Zielonacki, Ferdynand Źródłowski, Leonard Piętak, Leon Piniński, Marceli Chlamtacz and Ignacy Koschembahr-Łyskowski. In the 19th century German science of law, a special role was played by the so-called Pandectism. In the second half of the 19th century, the Pandectist thought permeated to other countries, including Austria. It also reached the Lviv Roman law community and found its representatives there. As time went by, before the end of the 19th century, it turned out that Pandectism was gradually exhausting its possibilities, and so the search for new research methods began. This article is intended to illustrate until which point in time the Roman law community in Lviv presented the Pandectist point of view and when it started to depart from it.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Chlamtacz, Marceli. 1897. Die rechtliche Natur der Uebereignungsart durch Tradition im römischen Recht. Leipzig: Verlag von Franz Wagner.
Google Scholar

Chlamtacz, Marceli. 1903. O nabyciu owoców przez posiadacza w dobrej wierze w klasycznem prawie rzymskiem z uwzględnieniem prawa cywilnego austryackiego i niemieckiego. Lwów: Gubrynowicz i Schmidt.
Google Scholar

Chlamtacz, Marceli, 1910. “O ekstensji prawa zastawu na owoce rzeczy w prawie rzymskiem i cywilnem prawie niemieckiem.” Przegląd Prawa i Administracyi 35(4/5): 255–331.
Google Scholar

Czech-Jezierska, Bożena. 2011. “Profesor Leon Piniński – wybitny lwowski uczony przełomu XIX i XX wieku.” In Ius et Historia. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Jerzemu Markiewiczowi. Edited by Tadeusz Guz, Waldemar Bednaruk, Maria R. Pałubska. 169–192. Lublin: Wydawnictwo KUL.
Google Scholar

Giaro, Tomasz. 1994. “Dogmatyka a historia prawa w polskiej tradycji romanistycznej.” Prawo Kanoniczne 37(3–4): 85–99. https://doi.org/10.21697/pk.1994.37.3-4.06
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.21697/pk.1994.37.3-4.06

Grebieniow, Aleksander. 2015. “Ignacy Koschembahr-Łyskowski – profesor Uniwersytetu Fryburskiego (1895–1900).” Kwartalnik Prawa Prywatnego 24(2): 249–284.
Google Scholar

Jędrejek, Grzegorz. 2000. “Wpływ Fryderyka C. von Savigny’ego na prawo rzymskie w Polsce w XIX wieku.” Czasopismo Prawno-Historyczne 52(1–2): 259–275.
Google Scholar

Jońca, Maciej. 2012. “Leon Piniński – historyk sztuki stworzony przez podróże.” In Aksjologia podróży. Edited by Zbigniew Krawczyk, Ewa Lewandowska-Tarasiuk, Jan Wiktor Sienkiewicz. 176–198. Warszawa: AlmaMer Szkoła Wyższa.
Google Scholar

Kodrębski, Jan. 1990. Prawo rzymskie w Polsce XIX wieku. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Google Scholar

Koredczuk, Józef. 2004. “Przyczynek do sprawy habilitacji Ignacego Koschembahr-Łyskowskiego we Wrocławiu.” Studia historycznoprawne. Tom dedykowany Profesorowi Doktorowi Alfredowi Koniecznemu. Edited by Tomasz Kruszewski, Jacek Przygodzki. 191–207. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
Google Scholar

Koschembahr-Łyskowski, Ignacy. 1900. “Prolegomena do historyi prawa rzymskiego (Wykład wstępny przy objęciu katedry prawa rzymskiego w uniwersytecie lwowskim dnia 23. paźdź 1900).” Przegląd Prawa i Administracyi 25(11): 849–861.
Google Scholar

Koschembahr-Łyskowski, Ignacy. 1911. “O stanowisku prawa rzymskiego w powszechnej ustawie cywilnej dla cesarstwa austriackiego.” Przegląd Prawa i Administracyi 36(7/8): 659–725.
Google Scholar

Koschembahr-Łyskowski, Ignacy. 1925. Prawo rzymskie a czasy dzisiejsze. Mowa wygłoszona podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego 1923/1924 w dniu 28 października 1923. Warszawa: Książnica-Atlas.
Google Scholar

Koschembahr-Łyskowski, Ignacy. 1938. “Le rôle du droit romain pour le droit compare.” In Introduction à l’étude du droit compare. Recueil d’études en l’honneur d’Edouard Lambert. Vol. 1. Edited by Pierre Garraud. 257–260. Paris: Sirey, LGDJ.
Google Scholar

Kupiszewski, Henryk. 2013. Prawo rzymskie a współczesność. Kraków: Wydawnictwo OD.NOWA.
Google Scholar

Kuryłowicz, Marek. 2013. Prawo rzymskie. Historia tradycja współczesność. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
Google Scholar

Łyskowski, Ignacy. 1908a. “Dwa nowe opracowania rzymskiego prawa prywatnego.” Przegląd Prawa i Administracyi 33(5): 329–353.
Google Scholar

Łyskowski, Ignacy. 1908b. “Dwa nowe opracowania rzymskiego prawa prywatnego.” Przegląd Prawa i Administracyi 33(6): 443–456.
Google Scholar

Łyskowski, Ignacy. 1909. “Dwa nowe opracowania rzymskiego prawa prywatnego.” Przegląd Prawa i Administracyi 34(1): 53–77.
Google Scholar

Nancka, Grzegorz. 2017. “Trzej romaniści we wspomnieniach Marcelego Chlamtacza.” Studia Prawno-Ekonomiczne 105: 45–66. https://doi.org/10.26485/SPE/2017/105/3
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.26485/SPE/2017/105/3

Nancka, Grzegorz. 2019a. Prawo rzymskie w pracach Marcelego Chlamtacza. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
Google Scholar

Nancka, Grzegorz. 2019b. “Bernhard Windscheid we wspomnieniach polskich uczonych z końca XIX wieku.” Almanach. Słowacy w Polsce XX: 399–410.
Google Scholar

Nancka, Grzegorz. 2020. “O znaczeniu poglądów Rudolfa Iheringa dla nauki prawa rzymskiego. Uwagi poczynione na podstawie wspomnień pośmiertnych polskich romanistów z końca XIX wieku.” In Verus amicus rara avis est. Studia poświęcone pamięci Wojciecha Organiściaka. Edited by Adam Lityński, Marian Mikołajczyk, Andrzej Matan, Dariusz Nawrot, Grzegorz Nancka. 603–614. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
Google Scholar

Piętak, Leonard. 1882. Prawo spadkowe rzymskie. Vol. 1. Lwów: I Związkowa Drukarnia.
Google Scholar

Piętak, Leonard. 1888. Prawo spadkowe rzymskie. Vol. 2. I. Dziedziczenie beztestamentowe. Lwów: I Związkowa Drukarnia.
Google Scholar

Piętak, Leonard. 1884. “Józefat Zielonacki (wspomnienie pośmiertne).” Przegląd Sądowy i Administracyjny 9(20): 161–162.
Google Scholar

Pikulska-Radomska, Anna. Dagmara Skrzywanek-Jaworska. 2020. “Leona hr. Pinińskiego Wprowadzenie do teorii posiadania.” In Verus amicus rara avis est. Studia poświęcone pamięci Wojciecha Organiściaka. Edited by Adam Lityński, Andrzej Matan, Marian Mikołajczyk, Dariusz Nawrot, Grzegorz Nancka. 664–676. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
Google Scholar

Piniński, Leon. 1885. Der Thatbestand des Sachbesitzerwerbs nach gemeinem Recht. Eine zivilistische Untersuchung. Vol. I. Leipzig: Verlag von Duncker und Humblot.
Google Scholar

Piniński, Leon. 1888. Der Thatbestand des Sachbesitzerwerbs nach gemeinem Recht. Eine zivilistische Untersuchung. Vol. II. Sukzession in den Besitz, Besitzerwerb animo solo, Besitzwille, Lehre von den juristischen Willenserklärungen. Leipzig: Verlag von Duncker und Humblot.
Google Scholar

Piniński, Leon. 1892. „Dwaj wielcy prawnicy Niemiec. Ihering i Windscheid.” Przegląd Polski 27(6): 516–538.
Google Scholar

Piniński, Leon. 1900. Pojęcie i granice prawa własności według prawa rzymskiego. Lwów: Drukarnia E. Winiarza.
Google Scholar

Skrzywanek-Jaworska. Dagmara. 2019. Darowizna remuneratoryjna w rzymskim prawie pandektowym i XIX-wiecznym ustawodawstwie niemieckim. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Google Scholar

Sójka-Zielińska, Katarzyna. 2009. Wielkie kodyfikacje cywilne. Historia i współczesność. Warszawa: Liber.
Google Scholar

Szachowski, Stanisław. 1902. Dziedziczenie przeciw-testamentowe w prawie rzymskiem. Lwów: Związkowa Drukarnia.
Google Scholar

Szczygielski, Krzysztof. 2009. “Leonard Piętak – wspomnienie w setną rocznicę śmierci.” Miscellanea Historico-Iuridica 8: 59–72. https://doi.org/10.15290/mhi.2009.08.04
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.15290/mhi.2009.08.04

Vesper, Ewa. 2019. Ignacy Koschembahr-Łyskowski Polski romanista przełomu XIX i XX wieku. Unpublished PhD Dissertation. Uniwersytet w Białymstoku.
Google Scholar

Wiaderna-Kuśnierz, Renata. 2008. “Leon Piniński – profesor prawa rzymskiego na Uniwersytecie Lwowskim.” In Historia, mentalność, tożsamość. Edited by Joanna Pisulińska, Paweł Sierżęga, Leonid Zaszkilniak. 471–479. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Google Scholar

Wiaderna-Kuśnierz, Renata. 2015. “Zagraniczne studia i stypendia naukowe romanistów Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie.” Zeszyty Prawnicze 15(4): 189–218. https://doi.org/10.21697/zp.2015.15.4.10
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.21697/zp.2015.15.4.10

Wojciechowski, Rafał. 2004. “O pojęciu pandektystyki.” Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo 290: 33–37.
Google Scholar

Wołodkiewicz, Witold. 2009. “Ignacy Koschembahr-Łyskowski (1864–1945).” In Europa i prawo rzymskie. Szkice z historii europejskiej kultury prawnej. Edited by Witold Wołodkiewicz. 616–626. Warszawa: Wolters Kluwer Poland.
Google Scholar

Zięba, Agnieszka. 2004. “Józefat Zielonacki zapomniany Polski romanista XIX w. Szkic do biografii.” Zeszyty Prawnicze UKSW 4(1): 129–147. https://doi.org/10.21697/zp.2004.4.1.07
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.21697/zp.2004.4.1.07

Zięba, Agnieszka. 2006. Józefat Zielonacki – polski uczony XIX w. i jego miejsce w historii romanistyki polskiej. Unpublished PhD Dissertation. Uniwersytet Jagielloński.
Google Scholar

Zięba, Agnieszka. 2007. “Profesor Józefat Zielonacki (1818–1884) na tle XIX-wiecznej pandektystyki.” Zeszyty Prawnicze UKSW 7(1): 77–100. https://doi.org/10.21697/zp.2007.7.1.04
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.21697/zp.2007.7.1.04

Zielonacki, Józefat. 1852a. “Dwa szczegóły w przedmiocie nauki o posiadaniu.” Rocznik Towarzystwa Naukowego z Uniwersytetem Jagiellońskim złączonego. Oddział Nauk Moralnych I: 103–117.
Google Scholar

Zielonacki, Józefat. 1852b. “Jakie ma znaczenie w prawie rzymskim podział posiadania na possessio civilis i naturalis?” Rocznik Towarzystwa Naukowego z Uniwersytetem Jagiellońskim złączonego. Oddział Nauk Moralnych I: 257–272.
Google Scholar

Zielonacki, Józefat. 1854. Der Besitz nach dem römischen Rechte. Hie und da mit Berücksichtigung der neueren Gesetzbücher. Berlin: Mittler & Sohn.
Google Scholar

Zielonacki, Józefat. 1862a. Nauka o posiadaniu i o zasiedzeniu własności według prawa rzymskiego. Lwów: Drukarnia E. Winiarza.
Google Scholar

Zielonacki, Józefat. 1862b. Pandekta czyli wykład prawa rzymskiego o ile jest ono podstawą prawodawstw nowszych. Część pierwsza obejmująca ogólne zasady prawne i naukę o stosunkach rzeczowych. Kraków: Drukarnia C. K. Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Google Scholar

Zielonacki, Józefat. 1863a. Pandekta czyli wykład prawa rzymskiego o ile jest ono podstawą prawodawstw nowszych. Część druga obejmująca naukę o stosunkach obowiązkowych, prawo zastawu, prawo familijne i prawo spadkowe. Kraków: Drukarnia C. K. Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Google Scholar

Zielonacki, Józefat. 1863b. “O zasiedzeniu dziedzictwa według dawnego prawa rzymskiego.” Czasopismo Poświęcone Prawu i Umiejętnościom Politycznym XII: 711–729.
Google Scholar

Zielonacki, Józefat. 1864. “O przyczynie posiadania (causa possessionis) i o posiadaniu słusznym wedle prawa rzymskiego.” Czasopismo Poświęcone Prawu i Umiejętnościom Politycznym XII: 675–686.
Google Scholar

Zielonacki, Józefat. 1877. “Czy według prawa rzymskiego można było zasiedzieć na mocy wyroku? A w ogólności jak prawo rzymskie pojmowało tytuł zasiedzenia?” Rozprawy i Sprawozdania z posiedzeń Wydziału Historyczno-Filozoficznego Akademii Umiejętności IV: 1–20.
Google Scholar

Źródłowski, Ferdynand. 1877. Das römische Privatrecht. Vol. I. Das Recht im Objektiven sinn und die Personen. Prag: Verlag von H. Dominicus.
Google Scholar

Źródłowski, Ferdynand. 1880. Das römische Privatrecht. Vol. II. Die Sahen und ein Theil der Lehre von den Rechten überhaupt. Prag: Verlag von H. Dominicus.
Google Scholar

Źródłowski, Ferdynand. 1889. Pandekta prywatnego prawa rzymskiego. Vol. 1. Wstęp i część ogólna. Lwów: Drukarnia Ludowa.
Google Scholar

Downloads

Published

2022-06-30

How to Cite

Nancka, G. (2022). Towards a new Methodological Approach. Roman Law Community in Lviv Since Mid-19th Century until Early 20th Century. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica, 99, 153–164. https://doi.org/10.18778/0208-6069.99.11