Limits of interference with the intimacy of the man. Part I

Authors

  • Zbigniew Wardak Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Postępowania Karnego i Kryminalistyki

DOI:

https://doi.org/10.18778/0208-6069.85.01

Keywords:

penal populism, sexual crimes, prostitution, incest, child sexual abuse, secondary victimization

Abstract

In the article, there were discussed selected problems associated with the criminalization of such behaviours as: prostitution, incest, child sexual abuse. The article also dealt with protection of aggrieved parties in criminal proceedings through restrictions as for the openness.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Drapalska-Grochowicz, Marlena. 2018. „Zjawisko prostytucji – pomiędzy koniecznością a tabu?”. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica 85: 33–45.
Google Scholar

Falandysz, Lech. 1976. Wiktymologia. Warszawa: Wiedza Powszechna.
Google Scholar

Gaczoł, Klaudia. 2018. „Między naukowością a populizmem penalnym. Kilka uwag o socjalizacji prawnej w kontekście polskich regulacji przestępstw seksualnych”. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica 85: 11–32.
Google Scholar

Konca, Paulina. 2018. „Jawność postępowania karnego a prywatność jego uczestników w sprawach o przestępstwa na tle seksualnym. Aspekt prawnoporównawczy”. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica 85: 101–118.
Google Scholar

Krajewski, Radosław. 2016. „Uzasadnienia kryminalizacji kazirodztwa”. Prokuratura i Prawo 6: 5–28.
Google Scholar

Kulesza, Jan. 2014. „Zarys teorii kryminalizacji”. Prokuratura i Prawo 11–12: 87–111.
Google Scholar

Okoński, Jan. 2018. „Kazirodztwo jako przykład sporu między prawem naturalnym a pozytywnym”. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica 85: 63–70.
Google Scholar

Para, Maciej. 2018. „Bezzasadność karania stosunków kazirodczych a kwestia potomstwa”. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica 85: 71–80.
Google Scholar

Szota, Paulina. 2018. „Prostytucja i jej nowe formy oraz zjawiska pokrewne a regulacje prawne”. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica 85: 47–61.
Google Scholar

Szwejser, Diana. 2018. „Granica ingerencji w sferę intymną osób poniżej 15. roku życia. Zgoda nieletniego poniżej 15. roku życia na obcowanie płciowe a sankcja z art. 200 § 1 kodeksu karnego”. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica 85: 81–89.
Google Scholar

Tkacz, Sławomir. 2018. „O przesłuchaniu pokrzywdzonych przestępstwami z art. 197–199 k.k. Stu­dium z zakresu stosowania prawa”. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica 85: 91–100.
Google Scholar

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/29/UE z dnia 25 października 2012 r. ustanawia­jąca normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw oraz zastępująca decyzję ramową Rady 2001/220/WSiSW (Dz.U. UE L z 2012 r. Nr 315, s. 57).
Google Scholar

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 1600 ze zm.).
Google Scholar

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 1987).
Google Scholar

Published

2018-12-20

How to Cite

Wardak, Z. (2018). Limits of interference with the intimacy of the man. Part I. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica, 85, 5–9. https://doi.org/10.18778/0208-6069.85.01

Issue

Section

Articles