On certain similarities and a fundamental difference in the interpretation of legal and literary texts

Authors

DOI:

https://doi.org/10.18778/0208-6069.97.09

Keywords:

non-intrinsicality of texts, derivative theory, levels of location of meaning, unifying of meaning of texts

Abstract

The aim of the article is to show that at a certain level of interpretation, both legal texts and literary texts are non-intrinsic – for the purposes of this kind of approximation of the perspective of the analysis of legal and literary texts, I use respectively elements of derivative theory for legal texts and elements of the theory of Susan Sontag and Eric Donald Hirsch for literary texts. Ascribing the feature of non-intrinsicality to legal and literary texts forces one to look at possible “extra-textual sources” allowing for the reconstruction of the meaning of these two types of texts. However, the fundamental difference that determines the possibilities of interpreting legal and literary texts must not be overlooked – the interpretation of legal texts is aimed at unifying their meanings, and the interpretation of literary texts (especially in the spirit of “interpretive anarchism”) may be aimed at multiplying the interpreted meanings.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Choduń, Agnieszka. 2016. „Koncepcja wykładni prawa Macieja Zielińskiego”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 4: 57–67.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.14746/rpeis.2016.78.4.5

Choduń, Agnieszka. Maciej Zieliński. 2009. „Aspekty granic wykładni prawa”. W Księga jubileuszowa Profesora Ryszarda Mastalskiego. Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego. Red. Wiesława Miemiec, Eugenia Fojcik-Mastalska. 84–95. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Unimex.
Google Scholar

Czepita, Stanisław. Sławomira Wronkowska. Maciej Zieliński. 2013. „Założenia szkoły poznańsko-szczecińskiej w teorii prawa”. Państwo i Prawo 2: 3–16.
Google Scholar

Hirsch, Eric Donald. 1977. „Interpretacja obiektywna”. Tłum. Piotr Graff. Pamiętnik Literacki 3: 289–320.
Google Scholar

Ingarden, Roman. 1960. Spór o istnienie świata. Tom 1. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Google Scholar

Jabłoński, Paweł. Przemysław Kaczmarek. 2017. Granice władzy prawniczej w perspektywie polskiej tradycji socjologicznej. Kraków: NOMOS.
Google Scholar

Jabłoński, Paweł. Przemysław Kaczmarek. 2020. „O grze interpretatora z tekstem prawnym i czynnikami pozatekstowymi w derywacyjnej koncepcji wykładni prawa”. Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej 2: 49–68.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.36280/AFPiFS.2020.2.49

Pałecki, Krzysztof. 1988. Prawo. Polityka. Władza. Warszawa: Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych.
Google Scholar

Radbruch, Gustav. 2009. Filozofia prawa. Tłum. Ewa Nowak. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Google Scholar

Smolak, Marek. 2003. Uzasadnienie sądowe jako argumentacja z moralności politycznej. O legitymizacji władzy sędziowskiej. Kraków: Zakamycze.
Google Scholar

Sontag, Susan. 2012a. „O stylu”. Tłum. Anna Skucińska. W Przeciw interpretacji i inne eseje. Red. Dariusz Żukowski. 27–56. Kraków: Wydawnictwo Karakter.
Google Scholar

Sontag, Susan. 2012b. „Przeciw interpretacji”. Tłum. Dariusz Żukowski. W Przeciw interpretacji i inne eseje. Red. Dariusz Żukowski. 10–26. Kraków: Wydawnictwo Karakter.
Google Scholar

Szahaj, Andrzej. 1997. „Granice anarchizmu interpretacyjnego”. Teksty Drugie 6: 5–33.
Google Scholar

Szahaj, Andrzej. 2012. Ironia i miłość. Neopragmatyzm Richarda Rorty’ego w kontekście sporu o postmodernizm. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
Google Scholar

Szkłowski, Wiktor. 2006. „Sztuka jako chwyt”. Tłum. Ryszard Łużny. W Teorie literatury XX wieku. Antologia. Red. Anna Burzyńska, Michał Paweł Markowski. 95–111. Kraków: Znak.
Google Scholar

Teissier-Ensminger, Anne. 2004. La fortune esthétique du Code civil des Français. Paryż: Éditions La Mémoire du Droit.
Google Scholar

Wróblewski, Jerzy. 1956. „Wykładnia prawa a terminologia prawna”. Państwo i Prawo 5–6: 843– 865.
Google Scholar

Zieliński, Maciej. 2006. „Derywacyjna koncepcja wykładni jako koncepcja zintegrowana”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 3: 93–101.
Google Scholar

Zieliński, Maciej. 2017. Wykładnia prawa. Zasady, reguły, wskazówki. Warszawa: Wolters Kluwer.
Google Scholar

Ziembiński, Zygmunt. 1960. „Przepis prawny i norma prawna”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 1: 105–122.
Google Scholar

Ziembiński, Zygmunt. 2004. Logika praktyczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Google Scholar

Zirk-Sadowski, Marek. 2016. „Problemy wyboru pomiędzy konkurującymi modelami wykładni prawa”. Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji 104: 155–169.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.104.10

Published

2021-12-30

How to Cite

Janicki, J. (2021). On certain similarities and a fundamental difference in the interpretation of legal and literary texts . Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica, 97, 157–168. https://doi.org/10.18778/0208-6069.97.09

Issue

Section

Articles