Wpływ stanu zdrowia na dochody osób aktywnych zawodowo w Polsce. Analiza mikroekonometryczna

Autor

  • Iwona Laskowska University of Łódź

DOI:

https://doi.org/10.2478/v10103-009-0034-3

Abstrakt

We współczesnym świecie jednym z podstawowych czynników rozwoju jest kapitał ludzki, w szerokim rozumieniu oznaczający „zasób wiedzy, umiejętności, zdrowia, energii witalnej zawartej w społeczeństwie” (Domański, 1993). Zdrowie, obok edukacji, stanowi zatem jeden z wyznaczników jego jakości. Determinuje wydajność pracy, rozwój fizyczny, emocjonalny i intelektualny człowieka, warunkuje przeciętną długość życia. Stanowi zasób wpływający na funkcjonowanie poszczególnych osób, przedsiębiorstw-poprzez związek z ich konkurencyjnością- oraz całej gospodarki. Wpływ zdrowia na procesy ekonomiczne może być obserwowany w skali makro i na poziomie jednostek. W prezentowanych badaniach podjęta została próba weryfikacji hipotezy, iż jednym z czynników determinujących dochody indywidualne osób aktywnych zawodowo jest stan zdrowia. Przyjęto założenie, że istnieje możliwości wpływu zdrowia na obniżenie dochodów, nie tylko ich całkowitą utratę. W analizie wykorzystane zostały mikrodane zgromadzone w ramach badania Diagnoza Społeczna 2009. Oszacowana została funkcja bazująca na równaniu płac Mincera z logarytmem dochodu osobistego w charakterze zmiennej objaśnianej i charakterystykami respondenta (płeć, staż pracy, wykształcenie, wykonywany zawód) w charakterze zmiennych objaśniających. Przede wszystkim jednak, do modelu włączone zostały zmienne związane ze zdrowiem respondenta. Wyniki badań potwierdzają istnienie pozytywnej zależności dochodów osób aktywnych zawodowo od stanu zdrowia mierzonego jego samooceną. Osoby deklarujące zły stan zdrowia osiągają dochody przeciętnie o 20% niższe niż osoby, które cieszą się dobrym stanem zdrowia (przy założeniu, że pozostałe charakterystyki badanej osoby są takie same). W przypadku mężczyzn zależność dochodów od stanu zdrowia jest nieznacznie silniejsza niż w przypadku kobiet.

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Barro R J., (1997) Determinants of economic growth: a cross-country empirical study, Cambridge, MA: MIT Press
Google Scholar

Bhargava A, Jamison DT, Lau L, Murray C. (2001), Modelling the effects of health on economic growth, ‘Journal of Health Economics’ no. 20
Google Scholar

Bloom D, Canning D, Graham B. (2003), Longevity and Life cycle savings, ‘Scandinavian Journal of Economy’ no. 105
Google Scholar

Bloom D, Canning D, Sevilla J. (2001), The effect of health on economic growth: theory and evidence, Cambridge MS, National Bureau of Economic Research (NBER Working Paper 2001 No. 8587) http://www.nber.org/papers/w8587
Google Scholar

Bloom D., Cannining., Sevilla Y. (2004), The Effect of Health on Economic Growth: A Production Function Approach, ‘World Development’ no. 32
Google Scholar

Charles KK. (1999), Sickness in the family: health shocks and spousal labor supply, Working Paper no. 2000-011 http://www.fordschool.umich.edu/research/papers/PDFfiles/00-011.pdf
Google Scholar

Contoyannis P, Rise N. (2001), The impact of health on wages: evidence from British Household Panel survey, ‘Empirical Economy’ no. 26
Google Scholar

Disney R, Emmerson C, Wakefield M. (2006), Ill health and retirement in Britain: a panel data-based analysis, ‘Journal of Health Economics’ no. 25
Google Scholar

Domański S. (1993), Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy, PWN, Warszawa
Google Scholar

Feeny D., Furlong W., Torrance G.W., Goldsmith C.H., Depauw Z., Deaton M., Boyle M. (2002), Multiattribute and Single-Attribute utility Functions for Health Utilities Index Mark 3 System, ‘Medical Care’ no. 4011802084
Google Scholar

Gambin L.M. (2005), The impact of health on wages in Europe -does gender matter? HEDG Working Paper 05/03
Google Scholar

Gannon B, Nolan B. (2003), Disability and labour market participation. HRB Working Paper, June ( www2.eur.nl/bmg/ecuity/public_papers/ECuity3wp8Gannon.pdf
Google Scholar

Golinowska S. (ed.) (2007), Polityka zdrowotna wobec dostępności opieki zdrowotnej, wykluczenia oraz nierówności w zdrowiu, IPiSS, Warszawa
Google Scholar

Grossman M. (1972), On the concept of health capital and the demand for health, ‘Journal of Political Economy’ no. 80
Google Scholar

Health Status of Poland's Population (2008), Wojtyniak B., Goryński P., (ed.), The National Institute of Public Health, the National Department of Hygiene
Google Scholar

Jabłońska G. (2009), Healthy as a Pole - sick absenteeism in Poland www.labourmarket.pl
Google Scholar

Jamison D, Lau L, Wang J. (2004), Health's contribution to economic growth in an environment of partially endogenous technical progress, disease control priorities project, Working Paper 10 ( www.fic.nih.gov/dcpp
Google Scholar

Jiemenez-Martin S, Labeaga JM, Martınez Granado M. (1999), Health status and retirement decisions for older European couples http://www.ceps.lu/iriss/documents/irisswp1.pdf
Google Scholar

Macroeconomics and health: Investing in health for economic development, (2001) Commission on Macroeconomics and Health, Geneva
Google Scholar

Mince J. (1974), Schooling. Experience and Earnings, Columbia University Press, New York
Google Scholar

Mossey J.M., Shapiro E. (1982), Self-Related Health: a Predictor of Mortality Among the Elderly, AJPH, Vol. 72 no. 8
Google Scholar

Pelkowski J. M, Berger MC. (2004), The impact of health on employment, wages, and hours worked over the life cycle, ‘Quarterly Review of Economy and Finance’ no. 44
Google Scholar

Salomon J.A., Murray C.J.L., Ustun T.B., Chaterji S. (2002), Health status valuations in summary measures of population health, [in]: Health systems performance assessment: debates, methods and empiricism, ed. C.J.L. Murray, B.D. Evans, WHO, Genewa
Google Scholar

Sick absenteeism in Poland, the Social Insurance Institution yearbooks of the selected years.
Google Scholar

Smith J.P. (1999), Healthy bodies and thick wallets: the dual relation between health and economic status,' Journal of Economic Perspectives', Vol. 13, no. 2
Google Scholar

Smith J.P. (2003), Consequences and predictors of new health events, The Institute for Fiscal Studies (IFS), WP03/22
Google Scholar

Smith J.P. (2004), Unravelling the SES: health connection, ‘Population and Development Review’, Vol. 30, Supplement: Aging, Health, and Public Policy
Google Scholar

Social Diagnosis 2009. Conditions and Quality of Life of Poles, edited by J. Czapiński, T. Panek, Warsaw: Social Monitoring Council 2009
Google Scholar

Stern S. (1989), Measuring the effect of disability on labor force participation, ‘Journal of Human Resources’, 24(3) doi: 10.2307/145819
Google Scholar

Suhrcke M., Rocco L., Mazzuco S., Urban D., Steinherr A. (2007), Economic Consequences of Noncommunicable Diseases and Injuries in the Russian Federation, WHO
Google Scholar

Suhrcke M, McKee M, Sauto Arce R, Tsolova S, Mortensen J. (2006), The contribution of health to the economy in the European Union, ‘Public Health’ vol. 120, no. 11
Google Scholar

Tobiasz-Adamczyk B. (2000), Wybrane elementy socjologii zdrowia i choroby, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
Google Scholar

The contribution of health to the economy in the European Union (2005), Brussels, European Commission
Google Scholar

##submission.downloads##

Opublikowane

2010-10-14

Jak cytować

Laskowska, I. (2010). Wpływ stanu zdrowia na dochody osób aktywnych zawodowo w Polsce. Analiza mikroekonometryczna. Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe, 13(1-2), 129-144. https://doi.org/10.2478/v10103-009-0034-3

Numer

Dział

Artykuły