Znaczenie kapitału ludzkiego dla rozwoju regionów Unii Europejskiej

Autor

  • Iwona Laskowska University of Lodz, Faculty of Economics and Socjology, Department of Spatial Econometrics
  • Barbara Dańska-Borsiak

DOI:

https://doi.org/10.1515/cer-2016-0038

Słowa kluczowe:

Unia Europejska, regiony, kapitał ludzki, statystyka Morana, regresja przestrzenna

Abstrakt

Zasadniczym celem działań Unii Europejskiej (w obszarze gospodarki) jest dążenie do zredukowania różnic w poziomie rozwoju poszczególnych regionów. W celu usuwania regionalnych nierówności gospodarczych UE realizuje politykę spójności w stosunku do państw oraz regionów. Duże znaczenie dla powodzenia takiej polityki ma określenie czynników determinujących różnice w poziomie rozwoju regionalnego. Wśród czynników determinujących sukces gospodarczy jedno z czołowych miejsc zajmuje kapitał ludzki, mogący dynamizować bądź spowalniać proces rozwoju. W opracowaniu podjęta została próba oceny relacji pomiędzy jakością kapitału ludzkiego a rozwojem gospodarczym w regionach Unii Europejskiej. Zastosowanie metod analizy przestrzennej pozwoliło na zbadanie zależności przestrzennych w kształtowaniu się kapitału ludzkiego i PKB per capita.
Jak wynika z przeprowadzonych badań, regiony o najwyższym poziomie kapitału ludzkiego to najbogatsze regiony Europy zachodniej, zaś najniższym poziomem cechy charakteryzują się ubogie regiony państw najpóźniej przyjętych do UE oraz Europy południowej, w tym Grecji. Regiony o wysokim poziomie kapitału ludzkiego sąsiadują z regionami o podobnie wysokim poziomie cechy. Wyniki przestrzennej regresji wzrostu wskazują na istotny, pozytywny wpływ zgromadzonego w podregionie kapitału ludzkiego na PKB per capita.

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Aghion P., Howitt P. (1992), A model of growth through creative destruction, Econometrica, No. 60.
Google Scholar

Becker G.S. (1964), Human Capital, Columbia University Press for the National Bureau of Economic Research, New York.
Google Scholar

De la Fuente A. (2002), On the sources of convergence: A close look at the Spanish regions, European Economic Review European Economic Review, Vol. 46.
Google Scholar

Dańska-Borsiak B., Laskowska I. (2014), Selected Intangible Factors Of Regional Development: An Analysis Of Spatial Relationships, Comparative Economic Research, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Vol. 17 (4).
Google Scholar

Di Liberto A. (2008), Education and Italian regional development, Economics of Education Review, Elsevier, Vol. 27(1).
Google Scholar

Ederer P., Schuler P., Willms S. (2007), The European Human Capital Index: The Challenge of Central and Eastern Europe, The Lisbon Council.
Google Scholar

Florczak W. (2006), Miary kapitału ludzkiego w badaniach ekonomicznych i społecznych, Wiadomości Statystyczne, No. 12.
Google Scholar

Florczak W. (2007), Kapitał ludzki a rozwój gospodarczy,[in:] W. Welfe (ed.) Gospodarka oparta na wiedzy, PWE, Warszawa, 2007.
Google Scholar

Golejewska A. (2012), Kapitał ludzki, innowacje i instytucje a konkurencyjność regionów Europy Środkowej i Wschodniej, Centrum Europejskie Natolin, Warszawa.
Google Scholar

GUS (2012), Kapitał ludzki w Polsce w 2010 r. Warszawa.
Google Scholar

Lucas R.E. (1988), On the Mechanics of Economic Development, Journal of Monetary Economics, No. 22.
Google Scholar

Mankiw N.G., Romer D., Weil D.N. (1992), A contribution to the empirics of economic growth, ʻQuarterly Journal of Economicsʼ, Vol. 107(2).
Google Scholar

Miciuła I., Miciuła K. (2015), Metody pomiaru wartości kapitału ludzkiego, Współczesne Problemy Ekonomiczne nr 11, Zeszyty Naukowe nr 858, Uniwersytet Szczeciński.
Google Scholar

##submission.downloads##

Opublikowane

2017-03-30

Jak cytować

Laskowska, I., & Dańska-Borsiak, B. (2017). Znaczenie kapitału ludzkiego dla rozwoju regionów Unii Europejskiej. Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe, 19(5), 63-79. https://doi.org/10.1515/cer-2016-0038

Numer

Dział

Artykuły