Integracja Ukrainy z globalnymi łańcuchami wartości

Autor

  • Vitalii Venger Sc.D., Senior Researcher at the State Institution “Institute for Economics and Forecasting of National Academy of Sciences of Ukraine”, Kyiv, Ukraine image/svg+xml https://orcid.org/0000-0003-1018-0909
  • Nataliia Romanovska Ph.D., Associate Professor at the State Institution “Institute for Economics and Forecasting of National Academy of Sciences of Ukraine”, Kyiv, Ukraine image/svg+xml https://orcid.org/0000-0002-1377-7551
  • Maryna Chyzhevska Ph.D., Chairman of the Department for Economic Theory and Economic Cybernetics at National University “Yuri Kondratyuk Poltava Polytechnic” Poltava, Ukraine image/svg+xml https://orcid.org/0000-0003-1637-9564

DOI:

https://doi.org/10.18778/1508-2008.25.17

Słowa kluczowe:

handel międzynarodowy, integracja, globalne łańcuchy wartości, eksport, import, towary high‑tech

Abstrakt

W artykule rozważono teoretyczne i metodologiczne podejście do globalnych łańcuchów wartości w procesie pomiaru handlu międzynarodowego. Analizowane są światowe trendy w obecnym rozwoju handlu międzynarodowego oraz scharakteryzowano główne wyzwania międzynarodowej polityki handlowej dla Ukrainy. Stwierdzono, że nowoczesna struktura gospodarki ukraińskiej ukształtowała się pod wpływem czynników zewnętrznych. Autorzy zakładają, że z biegiem czasu wpływ gospodarki światowej na dynamikę i strukturę gospodarki ukraińskiej będzie się nasilał. Badane są perspektywy integracji Ukrainy z globalnymi łańcuchami wartości, a autorzy stwierdzili, że struktura ukraińskiego eksportu towarów tylko częściowo pokrywa się ze strukturą eksportu światowego. Ukraiński eksport towarów charakteryzuje się niskim udziałem wysoko przetworzonych produktów przemysłowych oraz wysokim udziałem produktów o niskiej wartości dodanej, w szczególności metali podstawowych oraz produktów przemysłu rolno‑spożywczego. Eksport krajowych towarów high‑tech stale spada w porównaniu z krajami rozwiniętymi, a jego udział w światowym eksporcie towarów high‑tech jest znikomy. Aby zapewnić przyspieszenie wzrostu PKB na Ukrainie, ważne jest nie tylko zwiększenie eksportu, ale także zwiększenie eksportu towarów high‑tech.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Antras, Pol. (2020), Conceptual Aspects of Global Value Chains, “Policy Research Working Paper”, World Bank, Washington, DC. World Bank. No. 9114, https://doi.org​/10.1596/1813-9450-9114
Google Scholar

Antràs, P., Garicano, L., Rossi‑Hansberg, E. (2008), Organizing offshoring: Middle managers and communication costs, The Organization of Firms in a Global Economy, Harvard University Press, Cambridge MA, p. 311, https://doi.org/10.4159/978067​4038547-010
Google Scholar

Bila knyha. Yak realizuvaty eksportnyi potentsial Ukrainy za umov hlobalizatsii. Propozytsii shchodo polityky spryiannia rozvytku ukrainskoho eksportu (2016), Instytut ekonomichnykh doslidzhen ta politychnykh konsultatsii, Kyiv.
Google Scholar

Daudin, G., Rifflart, Ch., Schweisguth, D. (2011), Who Produces for Whom in the World Economy?, “The Canadian Journal of Economics”, 44 (4), pp. 1403–1437. https://doi.org/10.1111/j.1540-5982.2011.01679.x
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1111/j.1540-5982.2011.01679.x

Fortunato, P. (2020), How COVID–19 is changing global value chains, UNCTAD, https://unctad.org/fr/node/27709 (accessed: 5.01.2022).
Google Scholar

Freeman, C. (1987), Technology policy and economic performance; lessons from Japan, Frances Printer Publishers, London–New York.
Google Scholar

Geref, G., Humphrey, J., Kaplinsky, R., Sturgeon, T.J. (2001), Introduction: Globalisation, Value Chains and Development, IDS Bulletin, 32 (3), pp. 1–8, https://doi​.org/10.1111/j.1759-5436.2001.mp32003001.x
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1111/j.1759-5436.2001.mp32003001.x

Global Value Chains After the COVID–19 Crisis (2021), Global Trade and Innovation Policy Alliance, https://www2.itif.org/2021-gtipa-value-chains-covid.pdf (accessed: 5.01.2022).
Google Scholar

Grossman, G., RossiHansberg, E. (2012), Task trade between similar countries, “Econometrica”, 80 (2), pp. 593–629, https://doi.org/10.3982/ECTA8700
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.3982/ECTA8700

Kravtsova, I. (2016), Metodyka doslidzhennia hlobalnykh lantsiuhiv stvorennia vartosti. Naukovyi visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu, “Seriia: Ekonomika i menedzhment”, Vyp. 16, pp. 39–45.
Google Scholar

Marushchak, N. (2017), Hlobalni lantsiuhy dodanoi vartosti v konteksti ekonomichnoi intehratsii Ukrainy, “Prychornomorski ekonomichni studii”, Vyp. 24, pp. 30–35.
Google Scholar

Maurer, A., Degain, C. (2010), Globalization and trade flows: what you see is not what you get! WTO, Staff Working paper, 10, https://doi.org/10.2139/ssrn.1656826
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.2139/ssrn.1656826

Motoryn, R., Prykhodko, K. (2015), Metodolohichni pidkhody shchodo vymiriuvannia hlobalnykh lantsiuhiv dodanoi vartosti v mizhnarodnii torhivli. Zovnishnia torhivlia: ekonomika, finansy, pravo, “Seriia: Ekonomichni nauky”, № 5–6, pp. 25–26.
Google Scholar

Nelson, R.R., Winter, S.G. (1982), An evolutionary theory of economic change, Belknap Press/Harvard University Press, Cambridge.
Google Scholar

OECD (2013), Trade in value‑added: concepts, methodologies and challenges (joint oecd‑wto note), http://www.oecd.org/sti/ind/49894138.pdf (accessed: 6.01.2022).
Google Scholar

Porter, M.E. (1985), The Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance, Free Press, New York.
Google Scholar

Porter, M.E. (1990), The Competitive Advantage of Nations, New York: Free Press.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1007/978-1-349-11336-1

Yaroshchuk, O., Okhrimenko, O. (2020), Intehratsiia vitchyznianykh naukomistkykh vyrobnytstv u hlobalni lantsiuhy dodanoi vartosti. Aktualni problemy ekonomiky ta upravlinnia, № 14, http://ape.fmm.kpi.ua/article/view/190757 (accessed: 6.01.2022).
Google Scholar

Opublikowane

2022-06-20

Jak cytować

Venger, V., Romanovska, N., & Chyzhevska, M. (2022). Integracja Ukrainy z globalnymi łańcuchami wartości. Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe, 25(2), 137–161. https://doi.org/10.18778/1508-2008.25.17

Numer

Dział

Artykuły