Podejścia metodologiczne do oceny innowacyjności regionów Polski i Ukrainy z uwzględnieniem procesów cyfryzacji

Autor

  • Olha Popelo Dr. of Economic Sciences, Associate Professor, Chernihiv Polytechnic National University, Chernihiv, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-4581-5129
  • Svitlana Tulchynska Dr. of Economic Sciences, Professor, National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”, Kyiv, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-1409-3848
  • Alona Revko Dr. of Economic Sciences, Professor, Chernihiv Polytechnic National University Chernihiv, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-7888-3657
  • Mykola Butko Dr. of Economic Sciences, Professor, Chernihiv Polytechnic National University Chernihiv, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-4349-1298
  • Marta Derhaliuk Ph.D. in Economics, Senior Lecturer of the Department of Economics and Entrepreneurship, National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”, Kyiv, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-9244-1625

DOI:

https://doi.org/10.18778/1508-2008.25.04

Słowa kluczowe:

innowacyjność, działalność innowacyjna, innowacje społeczne, infrastruktura, modernizacja, cyfryzacja

Abstrakt

Artykuł przedstawia kwalimetryczną ocenę innowacyjności regionalnych systemów gospodarczych z uwzględnieniem procesów cyfryzacji. Badania oparto o generalne naukowe metody poznawcze oraz specjalne metody badań naukowych w obszarze rozwoju sił wytwórczych i gospodarki regionalnej. Zastosowano dialektyczną metodę poznania naukowego do identyfikacji sprzeczności i wzajemnych powiązań innowacyjnego rozwoju podmiotów działających w ramach regionalnych systemów gospodarczych; metodę analizy i syntezy w celu określenia mechanizmów identyfikacji i wdrażania priorytetowych obszarów innowacji w regionach; metodę grupowania w celu pogrupowania regionów według obliczonych wartości zintegrowanego wskaźnika innowacyjności regionów Ukrainy i Polski; metodę modelowania statystycznego i ekonomiczno‑matematycznego do obliczenia i modelowania innowacyjności regionów, a także inne metody. Przeprowadzono kalkulację i analizę wartości zintegrowanych wskaźników działalności innowacyjnej w regionach Ukrainy i Polski. Regiony te zostały pogrupowane według wartości tego wskaźnika. Przedstawiono analizę kartograficzną i wyodrębniono regiony będące liderami, regiony zapóźnione oraz regiony o średniej wartości zintegrowanego wskaźnika innowacyjności. Niniejsze opracowanie ma znaczenie teoretyczne i aplikacyjne dla rozwoju sił wytwórczych i gospodarki regionalnej, gdyż prezentuje propozycję podejścia metodologicznego do oceny aktywności innowacyjnej regionów Ukrainy i Polski z uwzględnieniem procesów cyfryzacji.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Avila‑Lopez, L.A., Lyu, Ch., Lopez‑Leyva, S. (2019), Innovation and growth: evidence from Latin American countries, “Journal of Applied Economics”, 22 (1), pp. 287–303, https://doi.org/10.1080/02102412.2019.1610624
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1080/02102412.2019.1610624

Falck, O., Koenen, J., Lohse, T. (2019), Evaluating a place‑based innovation policy: Evidence from the innovative Regional Growth Cores Program in East Germany, “Regional Science and Urban Economics”, 79, https://doi.org/10.1016/j.regsciurbeco​.2019.103480
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2019.103480

Fan, P., Urs, N., Hamlin, R.E. (2019), Rising innovative city‑regions in a transitional economy: A case study of ICT industry in Cluj‑Napoca, Romania, “Technology in Society”, 58, https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2019.05.003
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2019.05.003

Gajdos, A., Żmurkow, E. (2013), Skilled Personnel Supply and the Prospects for Regional Innovative Development in Poland, “Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe”, 15 (4), pp. 45–58, https://doi.org/10.2478/v10103-012-0025-7
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.2478/v10103-012-0025-7

Hlaváček, P., Siviček, T. (2017), Spatial differences in innovation potential of central European regions during posttransformation period, “Journal of International Studies”, 10 (2), pp. 61–73, https://doi.org/10.14254/2071-8330.2017/10-2/4
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.14254/2071-8330.2017/10-2/4

Inkinen, T. (2015), Reflections on the innovative city: examining three innovative locations in a knowledge bases framework, “Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity”, 1 (8), https://doi.org/10.1186/s40852-015-0009-5
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1186/s40852-015-0009-5

Ivanová, E., Masárová, A. (2016), Assessment of innovation performance of Slovak regions, “Journal of International Studies”, 9 (2), pp. 207–218, https://doi.org/10.142​54/2071-8330.2016/9-2/16
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.14254/2071-8330.2016/9-2/16

Popelo, O., Tulchynska, S., Garafonova, O., Kovalska, L., Khanin, S. (2021), Methodical approach to assessing innovative development efficiency of regional economic systems in the conditions of the creative economy development, “WSEAS Transactions on Environment and Development”, 17, pp. 685–695, http://doi.org/10.37394​/232015.2021.17.66
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.37394/232015.2021.17.66

Revko, A. (2017), Social Entrepreneurship as the Main Resource for the Regional Development, “Marketing and Management of Innovations”, 1, pp. 311–318, https://doi​.org/10.21272/mmi.2017.1-28
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.21272/mmi.2017.1-28

Richter, R. (2019), Rural social enterprises as embedded intermediaries: The innovative power of connecting rural communities with supra‑regional networks, “Journal of Rural Studies”, 70, pp. 179–187, https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2017.12.005
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2017.12.005

Xu, Y., Li, A. (2020), The relationship between innovative human capital and interprovincial economic growth based on panel data model and spatial econometrics, “Journal of Computational and Applied Mathematics”, 365, https://doi.org/10.10​16/j.cam.2019.112381
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/j.cam.2019.112381

Opublikowane

2022-03-22

Jak cytować

Popelo, O., Tulchynska, S., Revko, A., Butko, M., & Derhaliuk, M. (2022). Podejścia metodologiczne do oceny innowacyjności regionów Polski i Ukrainy z uwzględnieniem procesów cyfryzacji . Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe, 25(1), 55–74. https://doi.org/10.18778/1508-2008.25.04

Numer

Dział

Artykuły