Między ekonomią a ekologią. Bezpieczeństwo energetyczne III Rzeczypospolitej

Autor

  • Joanna Bochaczek-Trąbska Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, Wydział Humanistyczny
  • Iwona Sterczewska Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, Wydział Humanistyczny

DOI:

https://doi.org/10.18778/1506-6541.25.09

Słowa kluczowe:

safety, energy safety, energy, fuels, natural gas, petroleum

Abstrakt

Energy security is an extremely important area of every country’s activity. The management of the energy sector affects immediate functioning of the entire economy, and further the state of the natural environment. After Poland’s integration with the European Union, our country had to comply with the Community regulations. The constantly growing interdependence between states is an extremely important tendency of modern civilization. Oil and gas resources are declining, but the demand for these raw materials is not diminishing. It is estimated that there will be enough coal for some time, but burning all its resources would be a huge burden for the environment, because in this way global greenhouse gas emissions would increase even more.

Bibliografia

Baca K., Czerwińska D., Tani węgiel? To już mit, „Rzeczpospolita” 2011, nr 22 (8838).

Bendyk E., Jak nie zginąć i zarobić?, „Polityka” 2018, nr 44 (3184).

Bezpieczeństwo energetyczne. Nowy pomiar świata, pod red. A. Kretkowskiego, D. Szweda, Szczecin 2009.

Bezpieczeństwo energetyczne państwa, red. E. Ura, S. Pieprzny, Rzeszów 2015.

Bezpieczeństwo energetyczne wyzwaniem XXI wieku, red. Z. Lach, Warszawa 2013.

Bezpieczeństwo międzynarodowe. Teoria i praktyka, pod red. K. Żukrowskiej, M. Grącik, Warszawa 2006.

Białek J., Oleksiuk A., Gospodarka i geopolityka. Dokąd zmierza świat?, Warszawa 2009.

Breński W., Wybrane problemy gospodarki globalnej i ich wpływ na bezpieczeństwo międzynarodowe, [w:] Bezpieczeństwo międzynarodowe. Wyzwania i zagrożenia XXI wieku, red. P. Olszewski, T. Kapuśniak, W. Lizak, Radom 2009.

Brunner I., Misja: brak emisji, „Forum” 2019, nr 14 (5–18.07.2019).

Bryc A., Rosja w XXI wieku. Gracz światowy czy koniec gry?, Warszawa 2009.

Czarny R.M., Tomala, M., Wymiar północny Unii Europejskiej. Studium rozwoju, Kielce 2009.

Ćwiek-Karpowiecz J., Bezpieczeństwo energetyczne Rosji, t. XII, Warszawa 2018.

Ćwieluch J., Skóra i ości, „Polityka” 2019, nr 29 (3219).

Ekonomiczne instrumenty ochrony środowiska. Emisje pod nadzorem, „Nowe Życie Gospodarcze” 2010, nr 12.

Foremny D., Bezpieczeństwo energetyczne, [w:] Bezpieczeństwo państwa. Wybrane problemy, red. K.A. Wojtaszczyk, A. Materska-Sosnowska, Warszawa 2009.

Forowicz K., Trudne lata dla polskich przedsiębiorców. Surowe limity darmowych uprawnień CO2, „Nowe Życie Gospodarcze” 2010, nr 12.

Gaz a sprawa polska, „Tygodnik Powszechny” 2009, nr 47 (3150).

Gołębiewski J., Anatomia bezpieczeństwa, Warszawa 2015.

Jartyś J., Stosunki polsko-niemieckie w aspekcie bezpieczeństwa europejskiego, [w:] Bezpiecznie czy niebezpiecznie? Wybrane aspekty globalnej i polskiej polityki bezpieczeństwa na przełomie XX i XXI wieku, pod red. J.J. Piątka, R. Podgórzańskiej, Szczecin 2007.

Karpiuk D., Już mamy katastrofę, „Newsweek Polska” 2019, nr 29.

Kaźmierczak J., Bezpieczeństwo energetyczne – implikacje uzależnienia Polski od importu gazu ziemnego, Warszawa 2008.

Kochanek E., Geopolityka energetyczna współczesnych państw, Szczecin 2016.

Koziej S., Wyzwania transformacyjne bezpieczeństwa Polski, „Bellona” 2010, nr 2.

Kraciuk J., Jabłoński A., Bezpieczeństwo energetyczne Polski, [w:] Bezpieczeństwo międzynarodowe. Wyzwania i zagrożenia XXI wieku, pod red. P. Olszewskiego, T. Kapuśniaka, W. Lizaka, Radom 2009.

Kuźniar R., Droga do wolności. Polityka zagraniczna III Rzeczpospolitej, Warszawa 2008.

Łoskot A., Bezpieczeństwo dostaw rosyjskiego gazu do UE – kwestia połączeń infrastrukturalnych, Warszawa 2005.

Mackiewicz A., Gaz a sprawa polska, „Tygodnik Powszechny”, 2009, nr 47.

Makowski A., Kubiak K., Znaczenie kierunku morskiego w dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego a bezpieczeństwo surowcowe kraju, [w:] Współczesne wyzwania bezpieczeństwa europejskiego, pod red. P. Mickiewicz, K. Kubiak, Pelpin, Warszawa 2004.

Mayer B., Czas na małe, lokalne źródła energii, „Rzeczpospolita” 2011, nr 22 (8838).

Międzynarodowe bezpieczeństwo energetyczne w XXI wieku, pod red. E. Cziomera, Kraków 2008.

Młynarski T., Bezpieczeństwo energetyczne i ochrona klimatu w drugiej dekadzie XXI wieku. Energia – Środowisko – Klimat, Kraków 2017.

Młynarski T., Polityka energetyczna Unii Europejskiej w pierwszej połowie drugiej dekady XXI wieku, [w:] Bezpieczeństwo energetyczne we współczesnych stosunkach międzynarodowych. Wyzwania, zagrożenia, perspektywy, red. M. Pietraś, J. Misiągiewicz, Lublin 2017.

Naimski A., Analiza wyniku polsko-rosyjskich negocjacji gazowych, „Międzynarodowy Przegląd Polityczny” 2010, nr 2/26.

Nowakowski Z., Polityka bezpieczeństwa energetycznego Polski. Wpływ europeizacji i globalizacji, Warszawa 2016.

Pietraś M., Autonomiczność bezpieczeństwa energetycznego w stosunkach międzynarodowych, [w:] Bezpieczeństwo energetyczne we współczesnych stosunkach międzynarodowych. Wyzwania, zagrożenia, perspektywy, red. M. Pietraś, J. Misiągiewicz, Lublin 2017.

Piński J., Pakt Putin–Schroeder, „Wprost” 2005, nr 37.

Ronek G., Polityka bezpieczeństwa energetycznego Rosji, [w:] Bezpieczeństwo energetyczne we współczesnych stosunkach międzynarodowych. Wyzwania, zagrożenia, perspektywy, red. M. Pietraś, J. Misiągiewicz, Lublin 2017.

Ruszel M., Bezpieczeństwo energetyczne Polski. Wymiar teoretyczny i praktyczny, Warszawa 2014.

Stańczyk J., Współczesne pojmowanie bezpieczeństwa, Warszawa 1996.

Szlagowski P., Priorytety polskiej polityki energetycznej w Trzecim Strategicznym Przeglądzie Sytuacji Energetycznej, „Międzynarodowy Przegląd Polityczny” 2010, nr 2/26.

Włoch R., Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa, [w:] Bezpieczeństwo państwa. Wybrane problemy, pod red. K.A. Wojtaszczyk, A. Materskiej-Sosnowskiej, Warszawa 2009.

Wybranowski D., Bezpieczeństwo Polski w stosunkach z Federacja Rosyjską w 2005 roku –zagrożenia i perspektywy, [w:] Bezpiecznie czy niebezpiecznie? Wybrane aspekty globalnej i polskiej polityki bezpieczeństwa na przełomie XX i XXI wieku, pod red. J.J. Piątka, R. Podgórzańskiej, Szczecin 2007.

Zając J., Bezpieczeństwo państwa, [w:] Bezpieczeństwo państwa. Wybrane problemy, pod red. K.A. Wojtaszczyk, A. Materskiej-Sosnowskiej, Warszawa 2009.

##submission.downloads##

Opublikowane

2019-12-30

Jak cytować

Bochaczek-Trąbska, J., & Sterczewska, I. (2019). Między ekonomią a ekologią. Bezpieczeństwo energetyczne III Rzeczypospolitej. Zeszyty Wiejskie, 25, 135-150. https://doi.org/10.18778/1506-6541.25.09

Numer

Dział

Articles