Aktywne formy wypoczynku w czasopiśmie „Nasze Zdroje” (1910–1914)

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/2450-4491.11.06

Słowa kluczowe:

rekreacja, wypoczynek, uzdrowisko, „Nasze Zdroje” (1910–1914)

Abstrakt

Prasa uzdrowiskowa na początku XX w. informowała czytelników o zagadnieniach związanych z turystyką, sportem i rekreacją. Publicyści doceniali znaczenie potencjału zdrowotnego i wychowawczego aktywnych form spędzania wolnego czasu. poprzez ich prezentację na łamach czasopisma „Nasze Zdroje” (1910–1914). Stąd w artykule wskazano na aktywne formy wypoczynku dostępnego w kurortach poprzez uprawianie taternictwa, turystykę sportową, szczególnie narciarstwo, a także treści popularyzujące wycieczki górskie. Przedstawiono wskazówki dotyczące sposobu przygotowania się do tego rodzaju wypraw, łączonych zresztą często ze zwiedzaniem zabytków historycznych. Omówione zostały mocno promowane w piśmie kolonie letnie i lecznicze dla dzieci oraz młodzieży. Przedstawiono prezentowane w periodyku propozycje działań rekreacyjnych na świeżym powietrzu (piesze spacery, gry i zabawy) uwzględniające aspekt wychowawczy: wpojenia młodzieży i dorosłym nawyków prozdrowotnych.

Biogram autora

Renata Bednarz-Grzybek - Maria Curie Skłodowska University in Lublin, Institute of Pedagogy, Department of Methodology of Pedagogical Sciences

Bednarz-Grzybek Renata – pedagog i historyk, doktor habilitowany, adiunkt na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Pracuje w Katedrze Metodologii Nauk Pedagogicznych na Wydziale Pedagogiki i Psychologii. Zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują się przede wszystkim na problemach z zakresu historii wychowania wieku XIX i XX: kształceniu i wychowaniu kobiet, wychowaniu dzieci i młodzieży w przekazie prasowym, edukacji zdrowotnej.

Bibliografia

Akademicki Klub Turystyczny we Lwowie (1911), “Nasze Zdroje”, 7: 81.
Google Scholar

Akademicki Klub Turystyczny we Lwowie (1913a), “Nasza Turystyka”, 6: 70–71.
Google Scholar

Akademicki Klub Turystyczny we Lwowie (1913b), “Nasza Turystyka”, 9: 35–36.
Google Scholar

Bandrowski J. (1910) Polskie letniska, “Nasze Zdroje”, 16: 204–205.
Google Scholar

Bednarz-Grzybek R. (2018) Wychowanie zdrowotne na łamach polskojęzycznych czasopism uzdrowiskowych (1844–1914), Lublin, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
Google Scholar

Dr K.K. (1911) W obronie naszych zdrojów, naszych gór!, “Nasze Zdroje”, 7: 78.
Google Scholar

Espe (1911) Przegląd zdrojowisk, “Nasze Zdroje”, 6: 71.
Google Scholar

G.K. (1911) Przegląd zdrojowisk i uzdrowisk, “Nasze Zdroje”, 18: 235–236.
Google Scholar

Gąsiorowski H. (1911) Kilka uwag na temat podniesienia ruchu turystycznego, “Nasze Zdroje”, 1: 2–3.
Google Scholar

Górski R. (1910) Lubień dawny i dzisiejszy, “Nasze Zdroje”, 11: 149–151.
Google Scholar

Hemmerling K. (1911) Sporty zimowe na terenach Krynicy, “Nasze Zdroje”, 25: 317.
Google Scholar

J.E. (1912) Z wycieczki młodzieży szkolnej, “Nasze Zdroje”, 13: 207–208.
Google Scholar

Jak stworzyć ruch turystyczno-krajoznawczy w Galicji (1912) “Nasze Zdroje”, 2: 23–24.
Google Scholar

Jarosiński A. (1910a) Notatki z wycieczek balneologiczno-turystycznych po kraju, “Nasze Zdroje”, 7: 94–95.
Google Scholar

Jarosiński A. (1910b) Notatki z wycieczek balneologiczno-turystycznych po kraju, “Nasze Zdroje”, 14: 180–181.
Google Scholar

Jarosiński A. (1910c) Notatki z wycieczek balneologiczno-turystycznych po kraju, “Nasze Zdroje”, 15: 192–193.
Google Scholar

Kęczkowska Z. (1912) Gdzie spędzić lato?, “Nasze Zdroje”, 13: 202–203.
Google Scholar

Klimek W. (1910) Sporty a zdrojowiska, “Nasze Zdroje”, 1: 4.
Google Scholar

Kolonie lecznicze polskie (1910), “Nasze Zdroje”, 11: 150.
Google Scholar

Kozłowski S. (1912) O odżywianiu normalnem w zakładzie leczniczym w Ojcowie, “Nasze Zdroje”, 8: 119.
Google Scholar

Krajowy Związek Zdrojowisk i Uzdrowisk (1912) “Nasze Zdroje”, 12: 191.
Google Scholar

Kronika turystyczna (1913a) “Nasza Turystyka”, 3: 12.
Google Scholar

Kronika turystyczna (1913b) “Nasza Turystyka”, 7: 30.
Google Scholar

Kronika turystyczna (1913c) “Nasza Turystyka”, 8: 34.
Google Scholar

Kronika turystyczna (1914) “Nasze Zdroje i Nasza Turystka”, 1: 2.
Google Scholar

Kubik W. (1912a) Piękno naszych zdrojowisk, “Nasze Zdroje”, 1912, 7: 115–116.
Google Scholar

Kubik W. (1912b) Piękno naszych zdrojowisk, “Nasze Zdroje”, 1912, 9: 136–137.
Google Scholar

Łazarski T. (1912) Zdrojowiska i dzieci, “Nasze Zdroje”, 14: 219.
Google Scholar

M.R . (1911) Projekty zdrojowisk na rok 1911. Ciechocinek, “Nasze Zdroje”, 1: 10.
Google Scholar

Nasz Przewodnik po zdrojowiskach, miejscach klimatycznych i turystycznych (1912), “Nasze Zdroje”, 21: 310–311.
Google Scholar

Nasza turystyka (1912) “Nasze Zdroje”, 14: 218–219.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.3406/hispa.1912.1771

O kulturę śląskich Beskidów (1914) “Nasza Turystyka”, 1: 1.
Google Scholar

Olkuśnik M. (2015) Wyjechać z miasta. Mieszkańcy Warszawy wobec podróży, turystyki i wypoczynku na przełomie XIX i XX wieku, Warszawa, Polskie Towarzystwo Historyczne Wydawnictwo Neriton.
Google Scholar

Orłowicz M. (1912) Wycieczka medyków lwowskich po zdrojowiskach, “Nasze Zdroje”, 15: 231–232.
Google Scholar

Orłowicz M. (1913a) Co i jak zwiedzać w Galicji?, “Nasza Turystyka”, 10: 39–41.
Google Scholar

Orłowicz M. (1913b) Konferencja turystyczna, “Nasza Turystyka”, 2: 6–7.
Google Scholar

Polskie Towarzystwo Krajoznawcze we Lwowie (1912) “Nasze Zdroje”, 9: 143.
Google Scholar

Polskie Towarzystwo Krajoznawcze w Warszawie (1913) “Nasza Turystyka”, 6: 21–22.
Google Scholar

Przegląd zdrojowisk i uzdrowisk polskich (1910) “Nasze Zdroje”, 10: 125.
Google Scholar

Przegląd zdrojowisk i uzdrowisk polskich (1912a) “Nasze Zdroje”, 13: 207.
Google Scholar

Przegląd zdrojowisk i uzdrowisk polskich (1912b) “Nasze Zdroje”, 21: 311–312.
Google Scholar

Rak L. (2010) Motywy uprawiania narciarstwa przez Polaków do 1914 r., “Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie”, seria: Kultura Fizyczna, 9: 11–23.
Google Scholar

Sekcja Turystyczna Krajowego Związku Zdrojowisk i Uzdrowisk (1912), “Nasze Zdroje”, 10: 163.
Google Scholar

Sokołowski A. (1913) Wakacje w kraju, “Nasze Zdroje i Nasza Turystyka”, 15: 205–206.
Google Scholar

Stępnik A. (2017) Turystyka w edukacji – spór o pojęcia, znaczenia, zastosowania in: Turystyka w edukacji historycznej i obywatelskiej, M. Ausz, J. Bugajska-Więcławska, A. Stępnik, D. Szewczuk (eds.), Lublin, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej: 27–57.
Google Scholar

Szczepański T. (1911) Dyrektor szkoły handlowej w Włocławku, “Nasze Zdroje”, 13: 163.
Google Scholar

Szewczuk D. (2017) Z doświadczeń historycznych in: Turystyka w edukacji historycznej i obywatelskiej, M. Ausz, J. Bugajska-Więcławska, A. Stępnik, D. Szewczuk (eds.), Lublin, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej: 147–164.
Google Scholar

W sprawie kolonii wakacyjnych (1912) “Nasze Zdroje”, 12:194.
Google Scholar

W.A. (1913) “Ziemia”, “Nasza Turystyka”, 7: 29.
Google Scholar

W.F. (1912) Kilka słów w sprawie rozwoju turystyki i ruchu obcych w kraju, “Nasze Zdroje”, 11: 184.
Google Scholar

Wiadomości bieżące ((1911a) “Nasze Zdroje”, 10: 123.
Google Scholar

Wiadomości bieżące (1911b) “Nasze Zdroje”, 24: 309–311.
Google Scholar

Wiadomości bieżące (1912a) “Nasze Zdroje”, 1: 8.
Google Scholar

Wiadomości bieżące (1912b) “Nasze Zdroje”, 5: 76.
Google Scholar

Wiadomości bieżące (1912c) “Nasze Zdroje”, 6: 93.
Google Scholar

Wiadomości bieżące (1912d) “Nasze Zdroje”, 10: 166–167.
Google Scholar

Wiadomości bieżące (1912e) “Nasze Zdroje”, 18: 275.
Google Scholar

Wiadomości bieżące (1912f) “Nasze Zdroje”, 20: 302.
Google Scholar

Wiadomości bieżące (1912g) “Nasze Zdroje”, 21: 316.
Google Scholar

Wiadomości bieżące (1913a) “Nasze Zdroje”, 1913, 1: 14.
Google Scholar

Wiadomości bieżące (1913b) “Nasze Zdroje”, 1913, 2: 25.
Google Scholar

Wiadomości bieżące (1913c) “Nasze Zdroje”, 1913, 3: 38–40.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1039/an9133800040

Wiadomości bieżące (1913d) “Nasze Zdroje”, 1913, 7: 91.
Google Scholar

Wiadomości bieżące (1913a) “Nasze Zdroje i Nasza Turystyka”, 7: 95.
Google Scholar

Wiadomości bieżące (1913b) “Nasze Zdroje i Nasza Turystyka”, 12: 164.
Google Scholar

Z nowym rokiem pracy (1913) “Nasze Zdroje i Nasza Turystyka”, 1: 1.
Google Scholar

Z ruchu towarzystw (1913) “Nasza Turystyka”, 1: 1–4.
Google Scholar

Z życia towarzystw (1913a) “Nasza Turystyka”, 3: 11.
Google Scholar

Z życia towarzystw (1913b) “Nasza Turystyka”, 4: 15.
Google Scholar

Z życia towarzystw (1913c) “Nasza Turystyka”, 7: 28.
Google Scholar

Z życia towarzystw (1913d) “Nasza Turystyka”, 10: 42.
Google Scholar

Zawody narciarskie w Sławsku (1913) “Nasza Turystyka”, 3: 12.
Google Scholar

Zawody Tatrzańskiego Towarzystwa Narciarzy (1913) “Nasza Turystyka”, 4: 15.
Google Scholar

Związek Polskich Towarzystw Turystycznych (1913) “Nasza Turystyka”, 8: 32.
Google Scholar

Opublikowane

2020-10-21

Jak cytować

Bednarz-Grzybek, R. (2020). Aktywne formy wypoczynku w czasopiśmie „Nasze Zdroje” (1910–1914). Nauki O Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne, 11(2), 66–81. https://doi.org/10.18778/2450-4491.11.06