Cele rozwojowe i wychowawcze w edukacji i opiece wczesnodziecięcej – perspektywa warszawskich opiekunów

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/2450-4491.05.07

Słowa kluczowe:

wczesna opieka wychowanie i edukacja, poglądy, cele rozwojowe i edukacyjne, wychowawca małego dziecka

Abstrakt

Celem badania jest eksploracja poglądów wychowawców z Zespołu Żłobków m.st. Warszawy, największej tego typu sieci w Polsce, na temat ważności wspierania różnych celów rozwojowych i edukacyjnych w pracy z najmłodszymi dziećmi. Wychowawcy (n = 449) wypełnili internetowy, ustrukturyzowany kwestionariusz ankiety na temat wspierania rozwoju społecznych, poznawczych, fizycznych, emocjonalnych i osobistych umiejętności dzieci do 3 lat, podczas ich pobytu w żłobku. Ponadto w badaniu uwzględnione zostały informacje dotyczące wykształcenia praktyków i stażu ich pracy. Wyniki sugerują, że nie ma związku między poglądami wychowawców i ich formalnym przygotowaniem do wykonywania zawodu opiekuna dziecięcego (dyplom uczelni wyższej vs brak wykształcenia lub wykształcenie zawodowe w obszarze wczesnej opieki, wychowania i edukacji) oraz długości stażu pracy (5 lub mniej lat pracy w sektorze vs więcej niż 5 lat pracy w sektorze). Rezultaty badania omówione są w odniesieniu do regulacji prawnych sektora wczesnej opieki, wychowania i edukacji dzieci w Polsce oraz potencjalnych implikacji praktycznych.

Biogram autora

Olga Wysłowska - Faculty of Education, University of Warsaw

Absolwentka Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego, doktorantka i asystent badawczy na tymże wydziale; obecnie zaangażowana w dwa międzynarodowe projekty badawcze: Inclusive Education and Social Support to Tackle Inequalities in Europe (ISOTIS), projekt realizowany ze środków UE w ramach programu Horyzont 2020 i How and under what conditions does quality in early education and care matter? (QualityMatters; project reference PTDC/MHCCED/5913/2014), badanie jakości pracy placówek dla najmłodszych dzieci w czterech krajach europejskich. Wcześniej nauczycielka przedszkolna i wczesnoszkolna, autorka publikacji dla studentów kierunków nauczycielskich i nauczycieli praktyków poświęconych problematyce jakości edukacji.

Bibliografia

Bronfenbrenner U. (1994) Ecological models of human development in: International Encyclopaedia of Education, 3, 2nd ed., Oxford, Elsevier. Reprinted in: M. Gauvain, M. Cole (eds.) (1993) Reading on the development of children, 2nd ed., NY, Freeman: 37–43.
Google Scholar

Burchinal M., Vandergrift N., Pianta R., Mashburn A. (2010) Threshold analysis of association between child care quality and child outcomes for low-income children in pre-kindergarten programs, “Early Childhood Research Quarterly”, 25, 2: 166–176.
Google Scholar

Council for Early Child Development (2010) The Science of Early Child Development, Brief (PDF).
Google Scholar

Cryer D., Tietze W., Burchinal M., Leal T., Palacios J. (1999) Predicting process quality from structural quality in preschool programs: A cross-country comparison, “Early Childhood Research Quarterly”, 14, 3: 339–361.
Google Scholar

Early D., Maxwell K., Burchinal M., Alva S., Bender R. H., Bryant D., Cai K., Clifford R. M., Ebanks C., Griffin J. A., Henry G. T., Howes C., Iriondo-Perez J., Jeon H.-J. Mashburn A. J., Peisner-Feinberg E., Pianta R. C., Vandergrift N., Zill N. (2007) Teachers’ education, classroom quality, and young children’s academic skills: Results from seven studies of preschool program, “Child Development”, 78, 2: 558–580.
Google Scholar

European Commission/EACEA/Eurydice/Eurostat (2014) Key Data on Early Childhood Education and Care in Europe. 2014 Edition, Eurydice and Eurostat Report. Luxembourg: Publications Office of the European Union.
Google Scholar

Fang Z. (1996) A review of research on teacher beliefs and practices, “Educational Research”, 38, 1: 47–64.
Google Scholar

Garcia J. L., Heckman J. J., Leaf D. E., Prados M. J. (2016) The Life-cycle Benefits of Early Childhood Programs, “HCEO Working Paper Series”, 35.
Google Scholar

Informacja dotycząca realizacji ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2015 r. [Information on the implementation of the Act on the care of children under the age of 3 in the period from July 1 to December 31, 2015.].
Google Scholar

Kagan S. L., Neuman M. J. (1996) The Relationship Between Staff Education and Training and Quality in Child Care Programs, Child Care Information Exchange: 65–69.
Google Scholar

Kuger S., Kluczniok K., Kaplan D., Rossbach H. G. (2015) Stability and patterns of classroom quality in German early childhood education and care, “School Effectiveness and School Improvement”, 27, 3: 418–440.
Google Scholar

Melhuish E., Quinn L., Sylva K., Sammons P., Siraj-Blatchford I., Taggart B. (2013) Preschool affects longer term literacy and numeracy: results from a general population longitudinal study in Northern Ireland, “School Effectiveness and School Improvement: An International Journal of Research, Policy and Practice”, 24, 2: 234–250.
Google Scholar

Pajares M. F. (1992) Teachers’ Beliefs and Educational Research: Cleaning Up a Messy Construct, “Review of Educational Research”, 62, 3: 307–332.
Google Scholar

Palardy G. J., Rumberger R. W. (2008) Teacher Effectiveness in First Grade: The Importance of Background Qualifications, Attitudes, and Instructional Practices for Student Learning, “Educational Evaluation and Policy Analysis”, 30, 2: 111–140.
Google Scholar

Petko, D. (2012). Teachers’ Pedagogical Beliefs and Their Use of Digital Media in Classrooms: Sharpening the Focus of the “Will, Skill, Tool” Model and Integrating Teachers’ Constructivist Orientations, “Computers & Education”, 58, 4: 1351–1359.
Google Scholar

Pianta R. C., Hamre B. K. (2009) Conceptualization, Measurement, and Improvement of Classroom Processes: Standardized Observation Can Leverage Capacity, “Educational Researcher”, 38: 109–119.
Google Scholar

Phillipsen L. C., Burchinal M. R., Howes C., Cryer D. (1997) The prediction of process quality from structural features of child care, “Early Childhood Research Quarterly”, 12, 3: 281–303.
Google Scholar

Rokeach M. (1973) The nature of human values, New York, The Free Press.
Google Scholar

Sheridan S. M., Pope Edwards C., Marvin Ch. A., Knoche L. L. (2009) Professional Development in Early Childhood Programs: Process Issues and Research Needs, “Early Education and Development”, 20, 3: 377–401.
Google Scholar

Slot P., Leseman P. P. M., Verhagen J., Mulder H. (2015) Associations between structural quality aspects and process quality in Dutch early childhood education and care settings, “Early Childhood Research Quarterly”, 33, 4: 64–76.
Google Scholar

Sprawozdanie Rady Ministrów z realizacji ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2016 r., poz. 157) w 2015 r.
Google Scholar

Stipek D. J., Byler P. (1997) Early Childhood Education Teachers: Do They Practice What they Preach?, “Early Childhood Research Quarterly”, l2, 3: 305–325.
Google Scholar

Telka L. (2005) Doskonalenie kompetencji zawodowych opiekunek we wspieraniu rozwoju małego dziecka w żłobku in: Wspólnie z dziećmi. O wspieraniu rozwoju małego dziecka. Praktyka i teoria. Miejski Zespół Żłobków w Łodzi, H. Mazur, L. Przybylska, A. Rudyk, M. Świercz, L. Telka, B. Wolska (ed.), Łódź, Oficyna Wydawnicza Tercja: 354–362.
Google Scholar

Ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 z dnia 4 lutego (Dz.U. z 2011 r., nr 45, poz. 235). [Act of 4 February 2011 on the care for children under the age of three].
Google Scholar

Vermeer H. J., van Ijzendoorn M. H., de Kruif R. E. L., Fukkink R. G., Tavecchio L. W. C., Riksen-Walraven, J. M., van Zeijl J. (2008) Child Care in the Netherlands: trends in Quality over the years 1995–2005, “The Journal of Genetic Psychology”, 169, 4: 360–385.
Google Scholar

Opublikowane

2017-12-20

Jak cytować

Wysłowska, O. (2017). Cele rozwojowe i wychowawcze w edukacji i opiece wczesnodziecięcej – perspektywa warszawskich opiekunów. Nauki O Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne, 5(2), 101–115. https://doi.org/10.18778/2450-4491.05.07