Kim są dzieci, jak się uczą? – jakościowa analiza wywiadu z wychowawcami w żłobku

Autor

  • Małgorzata Karwowska-Struczyk Uniwersytet Warszawski, Wydział Pedagogiczny

DOI:

https://doi.org/10.18778/2450-4491.05.05

Słowa kluczowe:

wychowawcy, żłobek, teorie osobiste, teoria ugruntowana, ko-konstrukcja znaczeń i sensów pracy z najmłodszymi dziećmi

Abstrakt

W artykule przedstawiono rezultaty wywiadu grupowego z wychowawcami w żłobku, podczas którego wypowiadali się oni na temat różnych istotnych dla nich kwestii, dotyczących relacji z dziećmi, starali się odkryć swoje osobiste na ten temat „teorie” (implicit theories). W analizie danych inspirowano się założeniami teorii ugruntowanej. Wypowiedzi wychowawców wpisują się w dużym stopniu w globalnie akceptowane tezy na temat wysokiej jakości oddziaływania instytucjonalnego, sprzyjającego rozwojowi dziecka.

Biogram autora

Małgorzata Karwowska-Struczyk - Uniwersytet Warszawski, Wydział Pedagogiczny

Dr hab., profesor Uniwersytetu Warszawskiego, od 30 lat zaangażowana w problematykę rozwoju i edukacji małego dziecka, jako psycholog, badacz i nauczyciel akademicki. Autorka ponad 100 artykułów w czasopismach polskich i zagranicznych, rozdziałów w drukach zwartych i własnych oryginalnych książek.

Bibliografia

Adair J., Pastori G. (2011) Developing Qualitative Coding Frameworks for Educational Research: Immigration, Education and the Children Crossing Borders project, „International Journal of Research and Method in Education”, 34 (1), s. 31–47.
Google Scholar

Alasuutari P. (1996) Theorizing in qualitative research; A cultural studies perspective, „Qualitative Inquiry”, 2, s. 371–384.
Google Scholar

Alexander R. (2008) Culture, dialogue and learning: Notes on an emerging pedagogy w: Exploring talk in school, N. Mercer, S. Hodgkinson (red.), London, Sage, s. 91–114.
Google Scholar

Alexander R. (2005) CULTURE, DIALOGUE AND LEARNING: NOTES ON AN EMERGING PEDAGOGY. Education, Culture and Cognition: intervening for growth, International Association for Cognitive Education and Psychology (IACEP) 10th International Conference, University of Durham, UK, 10–14 July 2005, Keynote: 12 July 2005.
Google Scholar

Bredekamp S., Copple C. (red.) (1997) Developmentally appropriate practice in early childhood programs serving children from birth through age 8, Revised Edition, Washington, DC, National Association for the Education of Young Children.
Google Scholar

Charmaz K. (2009) Teoria ugruntowana. Praktyczny przewodnik po analizie jakościowej, tłum. B. Komorowska, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
Google Scholar

Dahlberg G., Moss P., Pence A. (2000) Beyond the Quality of Early Childhood Education. Postmodern Perspectives, London, Routledge Falmer.
Google Scholar

Dahlberg G., Moss P., Pence A. (2013) Poza dyskursem jakości w instytucjach wczesnej edukacji i opieki. Języki oceny, tłum. K. Gawlicz, DSW, Wrocław.
Google Scholar

Glaser B. (1978) Theoretical sensitivity, Mill Valley, CA, The Sociology Press.
Google Scholar

Harkness B., Super C. M. (2004) Themes and Variations: Parental Ethnotheories in Western Cultures w: Parental Beliefs, Parenting, and Child Development in Cross-Cultural Perspective, K. Rubin (red.), New York, Psychology Press.
Google Scholar

Harkness B. i in. (2010) Parental Ethnotheories Of Children’s Learning w: The Anthropology Of Learning In Childhood, D. G. Lanch, F. Gaskins (red.), Lanham, MD, Alta-Mira Press, s. 65–81.
Google Scholar

Harms T., Clifford R. M., Cryer D. (1997) Early Childhood Environment Rating Scale, Revised Edition, New York, London, Teacher College Press, Columbia University.
Google Scholar

Ishimine K., Tayler C. (2014) Assessing Quality in Early Childhood Education and Care, „European Journal of Education”, 49 (2), s. 272–290.
Google Scholar

Justice L. M., Mashburn A., Hamre B., Pianta R. (2008) Quality of Language and Literacy Instruction in Preschool Classrooms Serving At-Risk Pupils, Early Child Res Q.Mar, 23 (1), s. 51–68.
Google Scholar

Katz L. (2004) Wielorakie spojrzenie na jakość nauczania początkowego w: Nigdy nie jest za wcześnie – rozwój i edukacja małych dzieci, T. Ogrodzińska (red.), Warszawa, Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego.
Google Scholar

Klus-Stańska D. (2010) Dydaktyka wobec chaosu pojęć i zdarzeń, Warszawa, Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
Google Scholar

Konecki K. (2000) Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
Google Scholar

La Paro K., Hamre B., Pianta R. (2012) The Classroom Assessment Scoring System (CLASS), Manual, Toddlers, Baltimore, Brookes.
Google Scholar

Mashburn A. J., Hamre B. K., Downer J. T., Pianta R. C. (2006) Teacher and classroom characteristics associated with teachers’ ratings of prekindergartners’ relationships and behaviors, „Journal of Psychoeducational Assessement”, 4 (24), s. 367–380.
Google Scholar

Montie J., Xiang Z., Schweinhart L. J. (2007) The role of preschool experience in chil-dren’s development, High Scope Press, Press.
Google Scholar

Moran M. J., Bové C., Brookshire R., Braga P., Mantovani S. (April 2017) Learning from each other: The design and implementation of a cross-cultural research and professional development model in Italian and US toddler classrooms, „Teacher and Teacher Education”, 63, s. 1–11.
Google Scholar

Moran M., Mantovani S., Braga P., Bove C., Brookshire R. (w druku) Learning from Each Other: Cross-cultural Research on Italian and U.S., Early Childhood Professional Development and Toddler Teacher Practice.
Google Scholar

Nowicka M. (2016) Wartości w świecie dziecka w przekonaniach dorosłych – przyszłych nauczycieli, „Problemy Wczesnej Edukacji”, 2 (33), s. 152–165.
Google Scholar

Pastori G., Mantovani S., Braga P., Pagani V. (2015) Manual case study, qualitative and cultural study and analysis (mps.).
Google Scholar

Pianta R. C., La Paro K. M., Hamre B. K. (2008) The Classroom Assessment Scoring System (CLASS), Manual, Pre-K, Baltimore, Brookes.
Google Scholar

Rapley T. (2010) Analiza konwersacji, dyskursu i dokumentów, tłum. A. Gasior-Niemiec, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
Google Scholar

Rogoff B. (2008) Observing sociocultural activity on three planes: Participatory appropriation, guided participation and apprenticeship w: Pedagogy and practice: Culture and identities, P. Murphy, K. Hall, J. Soler (red.), Los Angeles, Sage, s. 58–74.
Google Scholar

Spodek B. (1987) Thought processes underlying preschool teachers’ classroom decisions, „Early Child Development and Care”, 29 (2), s. 197–208.
Google Scholar

Stipek D., Byler P. (1997) Early childhood education teachers: Do they practice what they preach?, „Early Childhood Research Quarterly”, 12 (3), s. 305–325.
Google Scholar

Telka L. (2007) Przekształcanie przestrzeni społecznej placówki. Studium społeczno-pedagogiczne na przykładzie żłobków, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Google Scholar

Telka L. (2012) Wspieranie autonomii małego dziecka w placówce – wychowanek i wy­chowawca, „Problemy Współczesnej Edukacji”, nr 4 (19), s. 6–20.
Google Scholar

Tobin J. J., Arzubiaga A., Adair J. (2014) Children crossing borders. Immigrant parents and teachers perspectives on preschool, Los Angeles, Sage.
Google Scholar

Tobin J. J., Hsueh Y., Karasawa M. (2009) Preschool in Three Cultures. Revisited, Chicago, University of Chicago Press.
Google Scholar

Tobin J. J., Mantovani S., Bové C. (2010) Methodological Issues in Video Based Research on Immigrant Children and Parents in Early Childhood Settings, Phenomenology and Human Research Today, Zeta Books, s. 204–225.
Google Scholar

Tobin J. J., Wu D., Davidson D. (1989) Preschool in Three Cultures: Japan, China, and the United States, New Haeven, C.T., Yale University Press.
Google Scholar

Woodhead M. (1998) Dążenie ku tęczy. Poszukiwanie standardów jakości edukacji, Warszawa, tłum. M. Rączkowska, red. nauk. M. Karkowska-Struczyk, Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
Google Scholar

Yin R. (2015) Studium przypadku w badaniach naukowych, tłum. J. Gilewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2017-12-20

Jak cytować

Karwowska-Struczyk, M. (2017). Kim są dzieci, jak się uczą? – jakościowa analiza wywiadu z wychowawcami w żłobku. Nauki O Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne, 5(2), 65–83. https://doi.org/10.18778/2450-4491.05.05