Wychowawca małego dziecka – „intelektualne życie profesjonalne”

Autor

  • Lucyna Telka Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk o Wychowaniu, Katedra Pedagogiki Społecznej

DOI:

https://doi.org/10.18778/2450-4491.05.02

Słowa kluczowe:

towarzyszenie w rozwoju, intelektualne życie profesjonalne wychowawców, niedyrektywna koncepcja wychowania, wychowawca małego dziecka

Abstrakt

Wychowawca małego dziecka w żłobku podejmuje namysł dotyczący działań wychowawczych i tego, co je orientuje w sensie teoretycznym. Wspólnie ze współpracującymi wychowawcami podejmuje „intelektualne życie profesjonalne”, na przykład poprzez opracowywanie projektu pedagogicznego, przygotowywanie narzędzi obserwacji zdarzeń z pola praktyki, przeprowadzanie spotkań i rozmów na temat zgromadzonych informacji, by dbać o kształtowanie zrównoważonych relacji z dzieckiem. Wśród niedyrektywnych koncepcji wychowania jedną z możliwych do wyboru jest towarzyszenie w rozwoju dziecka. Jej poznawanie i aplikowanie w praktyce realizowane jest nie bez trudności.

Biogram autora

Lucyna Telka - Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk o Wychowaniu, Katedra Pedagogiki Społecznej

Dr hab., profesor w Uniwersytecie Łódzkim, pracownik Katedry Pedagogiki Społecznej. Zainteresowania badawcze dotyczą pieczy zastępczej przede wszystkim w rodzinnych środowiskach zastępczych oraz kształtowania przez wychowawcę małego dziecka swojego warsztatu pracy na rzecz towarzyszenia dziecku w żłobku.

Bibliografia

Appell G. (1995) Quelle observation pour accompagner un enfant en collectivité w: M.-B. Lacroix, M. Monmayrant, Les liens d’émerveillement. L’observation des nurrissons selon Esther Bick et ses applications, Érès, Paris 1995, s. 99–106.
Google Scholar

Barbier J.-M. (2016) Leksykon analizy aktywności. Konceptualizacje zwyczajowych pojęć, przekł. E. Marynowicz-Hetka, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Google Scholar

David M., Appell G. (1973) Lóczy ou le maternage insolite, Scarabée, Paris.
Google Scholar

Dolto F. (1985) La cause des enfants, Paris, Ed. R. Laffont.
Google Scholar

Dolto F. (2002) Zrozumieć dziecko. Rozmowy o wychowaniu, tłum. E. Pawlikowska, D. Ben Ghorbal, Warszawa, Jacek Santorski & Co Wydawnictwo.
Google Scholar

Elliot L. (2003) Co tam się dzieje? Jak rozwija się mózg i umysł w pierwszych pięciu latach życia, Poznań, Media Rodzina.
Google Scholar

Falk J. (1999) Relacja dziecko – dorosły w domu małych dzieci: szacunek, bezpieczeństwo, autonomia w: Relacja dorosły – dziecko w opiece zastępczej, M. Kolankiewicz (red.), Warszawa, Dom Małych Dzieci im. Ks. G.P. Baudouina i Wydawnictwo Akademickie „Żak”, s. 7–12.
Google Scholar

Fontaine A.-M. (2016) L’observation professionnelle des jeunes enfants. Un travail d’équipe, Savigny-sur Orge, Édition Philippe Duval.
Google Scholar

Maj A. (2010) Koncepcja edukacji przedszkolnej w Reggio Emilia we Włoszech w: Edukacja alternatywna w XXI wieku, Z. Melosik, B. Śliwerski (red.), Poznań–Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, s. 165–174.
Google Scholar

Marynowicz-Hetka E. (2005) Towarzyszenie w rozwoju dziecku i jego rodzinie. Kilka uwag na rozpoczęcie debaty w: Wspólnie z dziećmi. Opis zabaw realizowanych w łódzkich żłobkach, H. Mazur, L. Przybylska, A. Rudyk, M. Świercz, L. Telka, B. Wolska (red.), Łódź, Wydawnictwo A21, s. 341–345.
Google Scholar

Marynowicz-Hetka E. (2006) Pedagogika społeczna. Podręcznik akademicki T. 1, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
Google Scholar

Mellier D. (2000) L’inconsient a la crèche. Dynamique des équips et accueil des bébés, Issy-les-Moulineaux, ESF.
Google Scholar

Mercader P., Ciccone A. (2003) La formation des praticiens du social. Accompagner une crise migratoire w: La formation et action dans le travail social pour L’Europe d’aujourd’hui. Le défi et la diversité des solutions, Ch. Labonté-Roset, E. Marynowicz-Hetka, J. Szmagalski (red.), Katowice, Wydawnictwo „Śląsk”, s. 311–320.
Google Scholar

Napiórska A. (2017) Jak oni pracują, Warszawa, Grupa Wydawnicza Foksal.
Google Scholar

Ogrodzińska T. (2010) Żłobki w San Miniato w: Bo jakie początki, takie będzie wszystko, T. Ogrodzińska (red.), Warszawa, Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego, s. 79–83.
Google Scholar

Pacholczyk M. (2012) Edukacja w żłobkach w San Miniato jako przestrzeń rozwoju społecznego dzieci oraz współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym, „Problemy Wczesnej Edukacji”, nr 4, s. 86–97.
Google Scholar

Podracki J. (2003) Słowa i ludzie. Szkice o języku polskim i kulturze, Warszawa, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna „Adam”.
Google Scholar

Radlińska H. (1961) Pedagogika społeczna, Wrocław, Warszawa, Kraków, Ossolineum.
Google Scholar

Rameau L., Serres J. (2016) Les pratiques pédagogiques des crèches. À l’appui de la recherche, Savigny-sur Orge, Édition Philippe Duval.
Google Scholar

Telka L. (2009) Przekształcanie przestrzeni społecznej placówki. Studium społeczno-pedagogiczne na przykładzie żłobków, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Google Scholar

Telka L. (2012) Wspieranie autonomii małego dziecka w placówce – wychowanek i wychowawca, „Problemy Wczesnej Edukacji”, nr 4 (19), s. 6–20.
Google Scholar

Telka L. (2016) Ku autonomii wychowawcy w: Pedagog społeczny. Teoria i praktyka działalności społecznej, A. Żukiewicz (red.), Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 107–124.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2017-12-20

Jak cytować

Telka, L. (2017). Wychowawca małego dziecka – „intelektualne życie profesjonalne”. Nauki O Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne, 5(2), 11–29. https://doi.org/10.18778/2450-4491.05.02