Wiedza i postawy studentów – przyszłych nauczycieli – w zakresie interpłciowości i transpłciowości

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/2450-4491.14.07

Słowa kluczowe:

interpłciowość, transpłciowość, student, nauczyciel, edukacja, tolerancja, wiedza

Abstrakt

Badania przeprowadzono w latach 2015–2020 za pomocą wywiadów fokusowych z 78 studentami specjalności nauczycielskich. Celem badań było zdiagnozowanie, w jaki sposób transformacje społeczne w zakresie tożsamości płciowej człowieka kształtują postawy studentów wobec interpłciowości i transpłciowości. Wykazano, że studenci – przyszli nauczyciele są zdania, iż postrzeganie tożsamości płciowej zmienia się wraz ze zmianami obyczajowymi, a działalność mediów, organizacji pożytku publicznego powodują zmianę negatywnych postaw społeczeństwa wobec problemów biologii człowieka w zakresie płci, przy czym studenci nie czują się przygotowani na kontakt z uczniem interpłciowym lub transpłciowym.

Biogram autora

Karolina Czerwiec - Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Karolina Czerwiec – doktor, adiunkt w Katedrze Metodologii Badań Społecznych i Pedagogicznych Instytutu Pedagogiki Społecznej i Wsparcia Rodziny Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Zainteresowania badawcze: interdyscyplinarność edukacji oraz komunikacji problemów socjonaukowych; prowadzi badania nad problemami biologii i tożsamości człowieka w kontekstach edukacyjnych i społeczno-kulturowych.

Bibliografia

Aoi H. (2018) Derechos humanos intersex e intervenciones médicas, „Revista de derechos humanos”, nr 3(XVI), s. 11–16.
Google Scholar

Babbie E. (2016) The Basics of Social Research, Belmont, CA, Walsworth Publishing Company.
Google Scholar

Ball A. L. (2015) The symbols of change, „New York Times”, November 8, s. 1–14.
Google Scholar

Bettcher T. M. (2015) Intersexuality, Transgender, and Transsexuality w: The Oxford Handbook of Feminist Theory, L. Disch, M. Hawkesworth (red.), Oxford University Press, https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199328581.013.21
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199328581.013.21

Billard T. J. (2018) Attitudes Toward Transgender Men and Women: Development and Validation of a New Measure, „Frontiers in Psychology”, nr 9, s. 387, https://doi.org/10.3389/fpsyg.2018.00387
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.3389/fpsyg.2018.00387

Braun V., Clarke V., (2006) Using thematic analysis in psychology, „Qualitative Research in Psychology”, t. 3, nr 2, s. 77–101, https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa

Clark J., Jackson C. (2018) Global Attitudes Toward Transgender People, Toronto, Ontario, Ipsos Public Affairs.
Google Scholar

Clarke J. A. (2019) They, them, and theirs, „Harvard Law Review”, t. 132, s. 894–991.
Google Scholar

Clarke V., Braun V., (2013) Teaching thematic analysis: Overcoming challenges and developing strategies for effective learning, „The Psychologist”, nr 26 (2), s. 120-123.
Google Scholar

Cornwall S. (2013) Telling Stories About Intersex and Christianity: Saying Too Much or Not Saying Enough?, tekst referatu wygłoszonego na seminarium naukowym Uniwersytetu w Chester w styczniu 2013 r., https://doi.org/10.1177/0040571X13510228
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1177/0040571X13510228

de Graaf N. M., Carmichael P. (2019) Reflections on emerging trends in clinical work with gender diverse children and adolescents, „Clinical Child Psychology and Psychiatry”, t. 24, nr 2, s. 353–364, https://doi.org/10.1177/1359104518812924
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1177/1359104518812924

Davies E. B. (2013) Reconstruction of gender law via a critical discourse analysis of trans and 3rd wave feminist narratives of sexual subjectivity, praca doktorska złożona w Manchester Metropolitan University.
Google Scholar

Duggins K. L. (2016) Student Attitudes Toward the Transgender Community Following Restroom Reassignment, Norfolk, VA, OTS Master’s Level Projects & Papers.
Google Scholar

Dutton L., Koenig K., Kristopher F. (2008) Gynecologic Care of the Female-to-Male Transgender Man, „Journal of Midwifery & Women’s Health”, t. 53, nr 4, s. 331–337, https://doi.org/10.1016/j.jmwh.2008.02.003
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/j.jmwh.2008.02.003

Dynarski W. (2016) Gdy system nie ma nic do zaoferowania. Potrzeby transpłciowej młodzieży w Polsce i sprostanie im, w: Transpłciowa młodzież w polskiej szkole, Raport z badań, W. Dynarski, I. Jąderek, A.M. Kłonkowska (red.), Gdańsk, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, s. 22–50.
Google Scholar

Feder E. (2016) Sex, Ethics, and Method: Response to Heyes and Käll, „Philosophy Today”, nr 60(3), s. 809-821, https://doi.org/10.5840/philtoday2016603128
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.5840/philtoday2016603128

Flor N. G., Dauder G., Hurtado G. I. (2018) Bioethics and Intersex: “Time out”. A paradigm shift on Intersex Management in the Spanish context, “Athenea Digital. Revista de Pensamiento e Investigación Social”, t. 18, nr 2, e1899, https://doi.org/10.5565/rev/athenea.1899
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.5565/rev/athenea.1899

Grant J. M., Mottet L. A., Tanis J., Harrison J., Herman J. L., Keisling M. (2011) Injustice at every turn: A report of the National Transgender Discrimination Survey, Washington, National Center for Transgender Equality and National Gay and Lesbian Task Force.
Google Scholar

Grant R., Smith A., Nash M., Newett L., Turner R., Owen L. (2021) Health practitioner and student attitudes to caring for transgender patients in Tasmania: An exploratory qualitative study, „Australian Journal for General Practitioners”, t. 50, nr 6, s. 416-421, https://doi.org/10.31128/AJGP-05-20-5454
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.31128/AJGP-05-20-5454

Heath R. A. (2021) Attitudes Towards Transsexual and Intersexed People: An International Internet Survey, Australia: University of Newcastle, NSW.
Google Scholar

ICD-11: International Classification of Diseases (11th Revision) (2019) The global standard for diagnostic health information; https://icd.who.int/browse11/l-m/en#/http://id.who.int/icd/entity/90875286
Google Scholar

International Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer & Intersex Youth and Student Organisation, Organisation Intersex International Europe, Environmental Protection Agency (2015) Wspieranie interpłciowego dziecka, tłum. M. van der Hoeven, Kampania Przeciw Homofobii.
Google Scholar

Jones T. (2018) Intersex Studies: A Systematic Review of International Health Literature, „SAGE Open”, t. 8, nr 2, s. 1–22, https://doi.org/10.1177/2158244017745577
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1177/2158244017745577

Jones T., Smith E., Ward R., Dixon J., Hillier L., Mitchell A. (2016) School experiences of transgender and gender diverse students in Australia, „Sex Education”, nr 16:2, s. 156-171, https://doi.org/10.1080/14681811.2015.1080678
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1080/14681811.2015.1080678

Kaiser A., Dussauge I. (2015) Feminist and Queer Repoliticizations of the Brain „Espaces-Temps.net”, https://www.espacestemps.net/en/articles/feminist-and-queer-repoliticizations-of-the-brain/ (dostęp: 24.11.2021).
Google Scholar

Kooy R. (2010) Knowledge and attitudes toward trans persons, praca magisterska złożona w Humboldt State University.
Google Scholar

Kowalczyk R., Rodzinka M., Krzystanek M. (red.) (2016) Zdrowie LGBT. Przewodnik dla kadry medycznej, Warszawa, Kampania Przeciw Homofobii.
Google Scholar

Langer S. (2014) Our Body Project: From Mourning to Creating the Transgender Body, „International Journal of Transgenderism”, nr 15, s. 66–68, https://doi.org/10.1080/15532739.2014.899175
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1080/15532739.2014.899175

Levasseur M. D. (2015) Gender identity defines sex: updating the law to reflect modern medical science is key to transgender rights, „Vermont Law Review”, nr 39(4), s. 943–1004.
Google Scholar

Liang J. Gardner I., Walker J., Safer J. (2017) Observed deficiencies in medical student knowledge of transgender and intersex health, „Endocrine Practice”, t. 23, nr 8, s. 897–906, https://doi.org/10.4158/EP171758.OR
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.4158/EP171758.OR

Lisek-Michalska J., Daniłowicz P. (red.), Zogniskowany wywiad grupowy. Studia nad metodą, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2007.
Google Scholar

Luhur W., Brown T., Liu M., Shaw A. (2021) Public opinion of transgender rights in China, UCLA School of Law, Williams Institute.
Google Scholar

Morland I. (2016) Why Five Sexes Are Not Enough w: The Ashgate Research Companion to Queer Theory, N. Giffney, M. O’Rourke, London, Routledge.
Google Scholar

Naezer M., Oerlemans A., Hablous G., Claahsen–van der Grinten H., van der Vleuten A., Verhaak C. (2021) ‘We just want the best for this child’: contestations of intersex/DSD and transgender healthcare interventions, „Journal of Gender Studies”, t. 30, nr 7, s. 830–843, https://doi.org/10.1080/09589236.2021.1881462
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1080/09589236.2021.1881462

Nowell L. S., Norris J. M. (2017) Thematic Analysis: Striving to Meet the Trustworthiness Criteria, „International Journal of Qualitative Methods”, nr 16, s. 1–13, https://doi.org/10.1177/1609406917733847
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1177/1609406917733847

Oberhelman D. K. (2017) Perceptions of transgender populations: An educational module to increase knowledge and reduce negative attitudes, University of Northern Iowa UNI ScholarWorks.
Google Scholar

Orr C. (2018) Exorcising Intersex and Cripping Compulsory Dyadism, Institute of Feminist and Gender Studies, Ottawa, Canada, University of Ottawa, Faculty of Social Sciences.
Google Scholar

Rubacha K. (2008) Metodologia badań nad edukacją, Warszawa, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
Google Scholar

Simons J. (2019) School Counselor Transgender Intersex Advocacy Competence Scale (SCTIACS): Construction and Validation, „Professional School Counseling”, t. 2, nr 1, s. 1–15, https://doi.org/10.1177/2156759X19873902
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1177/2156759X19873902

Stieglitz K. (2010) Development, Risk, and Resilience of Transgender Youth. „Journal of the Association of Nurses in AIDS Care”, nr 21(3), s. 192–206, https://doi.org/10.1016/j.jana.2009.08.004
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/j.jana.2009.08.004

van den Brink M., Dunne P. (2018) Trans and intersex equality rights in Europe – a comparative analysis, Luxembourg, Publications Office of the European Union.
Google Scholar

Winter S. (2014) Gender Troubles: What’s Wrong With the WHO Proposal for Gender Incongruence in Childhood, 7, 17, GID Reform Weblog by Kelley Winters.
Google Scholar

Winter S, Diamond M, Green J, Karasic D., Reed T., Whittle S., Wylie K. (2016) Transgender people: health at the margins of society, „Lancet”, nr 23;388(10042), s. 390–400, https://doi.org/10.1016/S0140-6736(16)00683-8
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/S0140-6736(16)00683-8

Pobrania

Opublikowane

2022-07-07

Jak cytować

Czerwiec, K. (2022). Wiedza i postawy studentów – przyszłych nauczycieli – w zakresie interpłciowości i transpłciowości. Nauki O Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne, 14(1), 96–128. https://doi.org/10.18778/2450-4491.14.07