Zmiana sposobów postępowania wobec drugiego związana ze znaczącymi doświadczeniami: przypadek menadżerów

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/2450-4491.13.13

Słowa kluczowe:

apprentissage, attitude, expérience, manager, manière

Abstrakt

Wielu badaczy z obszarów zarządzania i edukacji stawia pytanie o to, jak kształtować kompetencje menadżerów. Wydaje się ważne przestudiowanie tego procesu, w którym dorośli uczą się przywództwa, kierowania innymi, zmieniając sposoby oddziaływania na drugiego i tym samym nabywając humanistycznych kompetencji w realizowaniu aktywności menadżera. Celem tego artykułu jest przedstawienie czytelnikom wybranych sytuacji, w których można zaobserwować istotne zmiany w sposobach oddziaływania na innych. Na podstawie materiałów empirycznych zebranych wśród dorosłych, na temat ich interakcji z innymi, opisano procesy i aktywności charakteryzujące zmiany menadżerów jako siebie samych, w relacjach z innymi. Odnosząc się do teorii ugruntowanej i podejścia Szkoły Chicagowskiej, zastosowano metodę indukcyjną i jakościową, stanowiącą pogłębione badania z kadrą kierowniczą posiadającą przeżycia takich znaczących doświadczeń. Badanie opierało się na identyfikacji czterech typów informacji: dawny sposób postępowania, zrekonstruowany sposób postępowania, doświadczenie znaczące, nauka płynąca z tego doświadczenia. Rezultaty badania przedstawione w tym artykule pozwalają lepiej zrozumieć różnicę między stopniowym uczeniem się w toku profesjonalizacji/przygotowania do zawodu a uczeniem się poprzez rekonstrukcję sposobów oddziaływania menadżerów na drugiego. Pozwoliły także zaobserwować, że okoliczności/kontekst tych zmian zależy od dwu typów czynników. Są nimi: emocje generowane poprzez interakcje, które wpływają wręcz na byt/istnienie menadżerów oraz zaangażowanie menadżerów w refleksję nad danym doświadczeniem. W konkluzji artykułu wskazuje się na nowe perspektywy działania i badań w obszarze kształcenia, profesjonalizacji i wykonywania zawodu menadżera.

Biogram autora

Kim Vu, Conservatoire National des Arts et Métiers (le Cnam), Paris, France

Vu Kim, doktor nauk o wychowaniu, uczestniczka zespołu badawczego w laboratorium FOAP (Formation et apprentissages professionnels) w Conservatoire National des Arts et Métiers w Paryżu. W swojej pracy doktorskiej, napisanej pod kierunkiem Jean-Marie Barbier i Line Numa-Bocage, obronionej 16 czerwca 2020, stawia hipotezę, iż posiadane doświadczenia pomagają menedżerowi modyfikować oddziaływania wobec współpracowników i sprzyjają nabywaniu kompetencji społecznych, niezbędnych do podejmowania aktywności menedżera.

Bibliografia

Barbier J.-M., Chauvigné, C., Vitali, M.-L. (2011) Diriger : un travail. Paris : L’Harmattan.
Google Scholar

Drucker P. (2012) Management, London and New York : Routledge, Taylor & Francis Group.
Google Scholar

Festinger L. (1962) A Theory of Cognitive Dissonance, Stanford, California, Stanford University Press, https://doi.org/10.1038/scientificamerican1062-93
Google Scholar

Reeve J. (2015) Understanding motivation and emotion. Hoboken, NJ, Wiley.
Google Scholar

Saget M. L. (2013) Le Manager Intuitif, Paris, Dunod.
Google Scholar

Seignour A. (2011) Méthode d’analyse des discours. L’exemple de l’allocution d’un dirigeant d’entreprise publique, « Revue Française de Gestion », 2 (211) : 29–45, https://doi.org/10.3166/rfg.211.29-45
Google Scholar

Vu K. (2020) Reconstruire les manières de faire agir autrui : un apprentissage des managers à partir de leur expérience, thèse de Doctorat en sciences de l’éducation, Paris, Cnam, France.
Google Scholar

##submission.downloads##

Opublikowane

2021-10-29

Jak cytować

Vu, K. (2021). Zmiana sposobów postępowania wobec drugiego związana ze znaczącymi doświadczeniami: przypadek menadżerów. Nauki O Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne, 13(2), 205-226. https://doi.org/10.18778/2450-4491.13.13