Expert forecasts of the impacts of tourism trends: Assessment by polish university students

Authors

  • Wiesław Alejziak University of Physical Education in Kraków, Faculty of Tourism and Recreation, Institute of Entrepreneurship and Management https://orcid.org/0000-0002-0604-7577
  • Bartosz Szczechowicz University of Physical Education in Kraków, Faculty of Tourism and Recreation, Institute of Entrepreneurship and Management https://orcid.org/0000-0002-9019-9396

DOI:

https://doi.org/10.18778/0867-5856.30.2.21

Keywords:

tourism, tourism market, trends, foresight, expert method, students

Abstract

The purpose of the article was to establish whether a tourism student can effectively recognize tourism trends, and to achieve this aim the following research tasks were accomplished: 1) the authors identified 10 trends (and 47 impacts), concerning the transformations that have occurred in tourism in recent years and have been recognized by specialists from the European Travel Commission and the European Tourism Action Group; 2) these trends and their impacts underwent a critical evaluation by students who were given the opportunity to add other impacts (their own) to the specialist list; 3) students’ evaluations were compared to current trends identified in other academic work. The research was conducted on 95 tourism and recreation students at the University of Physical Education in Kraków and the Vistula School of Hospitality in Warsaw (formerly: Warsaw School of Tourism and Hospitality Management), in 2017/2018 and 2018/2019. The article has also presented the results of earlier research (unpublished) at two other academic centres (Rzeszow and Kielce) on 113 students, 17 lecturers and 76 travel agency employees. Together the results described in this article present the opinions of 301 respondents. It was established that students, as a group, are sufficiently effective observers of changes in the tourism market to make an appropriate contribution and, consequently, are valuable participants at brainstorming sessions. They use what they have learned during their university study, are familiar with forecasting and scenario methods, as well as taking advantage of the imagination and creativity typical of such students.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Alejziak, B. (2014). Kwalifikacje i kompetencje pracowników turystyki. Próba diagnozy turystycznego rynku pracy. Folia Turistica, 32, 117-144.
Google Scholar

Alejziak, W. (2012). Sekwencyjna analiza trendów turystycznych (SATT) jako instrument diagnozowania zmian w popycie turystycznym. Ekonomiczne Problemy Usług, 82, 27-42.
Google Scholar

Alejziak, W., Szczechowicz, B. (2019). Globalizacja a rozwój turystyki – implikacje dla planowania i polityki turystycznej. In: Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki. Tom XXII: Planowanie i polityka turystyczna (pp. 9-27). Poznań: Uniwersytet A. Mickiewicza, Bogucki – Wydawnictwo Naukowe.
Google Scholar

Amadeus (2020). Future traveller tribes 2020. Retrieved from: http://www.amadeus.com/travellertribes (25.03.2020).
Google Scholar

Bednarska, M. (2013). Kierunek kształcenia a planowana kariera zawodowa – studium empiryczne kierunków związanych z turystyką. E-mentor, 4 (51). Retrieved from: http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/51/id/1039 (25.03.2020).
Google Scholar

Borodako, K. (2008). Foresight w turystyce. Bariery wykorzystania i rozwoju. Warsaw: Wydawnictwo C.H. Beck.
Google Scholar

Buchta, K., Skiert, M., Sikora, J. (2012). Przedsiębiorczość jako element przygotowania zawodowego studentów turystyki i rekreacji. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 20, 59-73.
Google Scholar

Chomątowska, B., Żarczyńska-Dobiesz, A. (2014). Pokolenie ,,Z” na rynku pracy – wyzwania dla zarządzania zasobami ludzkimi. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 350, 405-415. DOI: https://doi.org/10.15611/pn.2014.350.36
Google Scholar

Coathup, D. (1999). Dominant actors in international tourism. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 11 (2/3), 69-72. DOI: https://doi.org/10.1108/09596119910250689
Google Scholar

Cole, S. (2007). Dare to dream: Bringing futures into planning. Journal of the American Planning Association, 67 (4), 372-383. DOI: https://doi.org/10.1080/01944360108976246
Google Scholar

CREST (2019). The case for responsible travel: Trends & statistics 2019. Retrieved from: https://www.responsibletravel.org/docs/CaseforResponsibleTravel_2019_Web.pdf (22.03.2020).
Google Scholar

CTD (2018). All change? The first report of the commission on travel demand the future of travel demand and the implications for policy and planning. Retrieved from: http://www.demand.ac.uk/wp-content/uploads/2018/04/FutureTravel_report_final.pdf (20.02.2020).
Google Scholar

Długosz, Z., Biały, Sz. (2011). Studia w zakresie turystyki na tle szkolnictwa wyższego w kraju. Przedsiębiorczość – Edukacja, 7, 346-360.
Google Scholar

van der Duim, R., Ren, C., Jóhannesson, G.T. (2013). Ordering, materiality, and multiplicity: Enacting Actor–Network Theory in tourism. Tourism Studies, 11, 1-18. DOI: https://doi.org/10.1177/1468797613476397
Google Scholar

EC (2009). Mapping foresight. Revealing how Europe and other world regions navigate into the future. Bruksela: European Commission. Retrieved from: http://www.forschungsnetzwerk.at/downloadpub/2009_efmn_mappingForesight_EU.pdf (21.02.2020).
Google Scholar

ETC (2006). Tourism trends for Europe. Retrieved from: http://www.etc-corporate.org/resources/uploads/ETC_Tourism_Trends_for_Europe_09-2006_ENG.pdf (10.02.2020).
Google Scholar

ETC, ETAG (2003). Tourism trends for Europe. Retrieved from: http://www.etc-corporate.org/images/uploads/Diptych%20ETC-ETAG.pdf (6.10.2010).
Google Scholar

EU (2017). Management and content provision for ICT and tourism business support portal. Retrieved from: https://ec.europa.eu/growth/content/management-and-content-provision-ict-and-tourism-business-support-portal_en (6.12.2018).
Google Scholar

Expedia (2017). Millennial traveller report: Why millennials will shape the next 20 years of travel. Retrieved from: https://travelblog.expedia.com.sg/wp-content/uploads/2017/03/Expedia-Future-Foundation-Report-Jan-2017-FINAL.pdf (10.05.2018).
Google Scholar

Future Foundation (2009). Travel and tourism in 2020 prepared by the future foundation: The key drivers. Retrieved from: http://www.foresightfordevelopment.org/sobipro/55/822-travel-and-tourism-in-2020-prepared-by-the-future-foundation-the-key-drivers (17.04.2011).
Google Scholar

Gałek, K. (2011). Wpływ megatrendów cywilizacyjnych na rozwój współczesnego rynku turystycznego (ze szczególnym uwzględnieniem trendów ekonomicznych i politycznych). Master thesis. Promoter: W. Alejziak. Rzeszów: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.
Google Scholar

Geerts W. (ed.) (2018). Megatrends shaping the future of travel 2018. London: Euromonitor International.
Google Scholar

Głąbiński, Z. (2010). Przygotowanie absolwentów kierunków i specjalności turystycznych do pracy w gospodarce turystycznej a oczekiwania rynku. In: S. Tanaś (ed.), Nauka i dydaktyka w turystyce i rekreacji (pp. 257-262). Łódź: Łódzkie Towarzystwo Naukowe.
Google Scholar

Gołembski, G. (2016). Nowe formy kształcenia w obszarze turystyki. Folia Turistica, 41, 63-80. DOI: https://doi.org/10.5604/01.3001.0010.4004
Google Scholar

Grabiński, T., Wydymus, S., Zeliaś, A. (1993). Metody prognozowania rozwoju społeczno-gospodarczego. Wyd. II, poprawione i uzupełnione. Cracow: Akademia Ekonomiczna.
Google Scholar

Hajdas, M., Szabela-Pasierbińska, E. (2016). Metody przewidywania trendów w makrootoczeniu. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 459, 232-244. DOI: https://doi.org/10.15611/pn.2016.459.22
Google Scholar

Harwath HTL (2015). Tourism megatrends – 10 things you need to know about the future of tourism. Retrieved from: http://corporate.cms-horwathhtl.com/wp-content/uploads/sites/2/2015/12/Tourism-Mega-Trends4.pdf (10.06.2016).
Google Scholar

Inskeep, E. (1991). Tourism planning – an integrated and sustainable development approach. New York: Van Nostrand Reinhold.
Google Scholar

KPMG, Movat (2013). Future State 2030: The global megatrends shaping governments. Toronto: KPMG and Mowat Centre.
Google Scholar

Kruczek, Z. (1998). Kształcenie dla potrzeb turystyki w regionie małopolskim. Folia Turistica, 8, 5-16.
Google Scholar

Kusiak, M. (2011). Wpływ megatrendów technologicznych i ekologicznych na funkcjonowanie rynku turystycznego. Master thesis. Promoter: W. Alejziak. Warsaw: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Warszawie.
Google Scholar

Łubkowska, W., Nadobnik, J., Tarnowski, M., Nowak, M.A. (2017). Samoocena wiedzy, umiejętności zawodowych i kompetencji społecznych studentów podstawą ewaluacji programu studiów kierunku turystyka i rekreacja. Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, XVI (4), 145-161. DOI: https://doi.org/10.16926/kf.2017.16.43
Google Scholar

Mazars (2018). Artificial intelligence: A game changer in the hospitality industry. Retrieved from: https://www.mazars.pl/content/download/945503/49214764/version//file/Mazars_2018_AI_in_Hospitality_Study.pdf (10.01.2019).
Google Scholar

Muszyński, J., (2006). Społeczeństwo informacyjne. Szkice politologiczne. Toruń: Adam Marszałek.
Google Scholar

Naisbitt, J. (1982). Megatrends. Ten new directions transforming our lives. New York: Fortuna Publications.
Google Scholar

Nordin, S. (2005). Tourism of tomorrow: Travel trends and forces change. Retrieved from: http://www.turism.se/media/Undersokningar%20av%20varde/Tourism%20of%20tomorrow.pdf (20.05.2018).
Google Scholar

OECD (2018). Analysing megatrends to better shape the future of tourism. Retrieved from: https://www.oecd-ilibrary.org/industry-and-services/analysing-megatrends-to-better-shape-the-future-of-tourism_d465eb68-en (12.09.2019)
Google Scholar

OECD (2020). Tourism trends and policies 2020. Paris: OECD. Retrieved from: https://www.oecd.org/cfe/tourism/oecd-tourism-trends-and-policies-20767773.htm DOI: https://doi.org/10.1787/6b47b985-en
Google Scholar

Ozimek, I., Rutkiewicz, A. (2011). Interdyscyplinarność studiów na kierunku turystyka i rekreacja – przykład Międzywydziałowego Studium Turystki i Rekreacji SGGW w Warszawie. Studia i Materiały CEPL w Rogowie, 13 (3/28), 28-33.
Google Scholar

Pearce, P.L. (2005). The role of relationships in the tourist experience. In: W.F. Theobold (ed.), Global tourism (pp. 103-122). Wydanie 3. Burlington: Elsevier. DOI: https://doi.org/10.1016/B978-0-7506-7789-9.50012-1
Google Scholar

Penc, J. (1997). Strategie zarządzania. Perspektywiczne myślenie, systemowe działanie. Warsaw: Agencja Wydawnicza Placet.
Google Scholar

Pichura, M. (2011). Wpływ megatrendów demograficznych i społeczno-kulturowych na rozwój współczesnego rynku turystycznego. Master thesis. Promoter: W. Alejziak. Rzeszów: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.
Google Scholar

Scott, D., Gössling, S. (2015). What could the next 40 years hold for global tourism? Tourism Recreation Research, 40 (3), 269-285. DOI: https://doi.org/10.1080/02508281.2015.1075739
Google Scholar

Skiert, M., Buchta, K. (2014). Jakość kształcenia na kierunku turystyka i rekreacja w świetle oczekiwań rynku turystycznego. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 353, 145-154. DOI: https://doi.org/10.15611/pn.2014.353.13
Google Scholar

Szymańska, E. (2009). Oczekiwania rynku turystycznego w zakresie kształcenia kadr. Economy and Management, 1, 133-140.
Google Scholar

Tokarz-Kocik, A. (2016). Kształcenie kadr dla potrzeb obsługi ruchu turystycznego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 2 (34), 377-385. DOI: https://doi.org/10.18276/ept.2016.2.34-31
Google Scholar

UNWTO (2011). Tourism towards 2030 global overview. Retrieved from: https://www.globalwellnesssummit.com/wp-content/uploads/Industry-Research/Global/2011_UNWTO_Tourism_Towards_2030.pdf (23.03.2018).
Google Scholar

Wodejko, S. (ed.) (2006). Gospodarka turystyczna a grupy interesu (2006). Warsaw: Szkoła Główna Handlowa.
Google Scholar

WT&TC, Bloomberg (2019). World, transformed: Megatrends and their implications for travel & tourism. London, UK: World Travel & Tourism Council, Bloomberg Media Group.
Google Scholar

Yiannakis, A., Gibson, H. (1992). Roles tourists play. Annals of Tourism Research, 19, 287-303. DOI: https://doi.org/10.1016/0160-7383(92)90082-Z
Google Scholar

Downloads

Published

2020-12-29

How to Cite

Alejziak, W., & Szczechowicz, B. (2020). Expert forecasts of the impacts of tourism trends: Assessment by polish university students. Turyzm/Tourism, 30(2), 51-67. https://doi.org/10.18778/0867-5856.30.2.21

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)