The evolution of programs and teaching methods for tourism and leisure ecnonomics: The University of Physical Education in Krakow

Authors

  • Bartosz Szczechowicz University of Physical Education in Kraków, Faculty of Tourism and Leisure, Department of Tourism Policy Economics and Management Section
  • Paweł Stelmach University of Physical Education in Kraków, Faculty of Tourism and Leisure, Department of Tourism Policy Economics and Management Section

DOI:

https://doi.org/10.1515/tour-2017-0019

Keywords:

economics didactics, marketing didactics, academic education, education, universities, feedback

Abstract

The aim of the article is to answer the question: what can non-economic universities do to improve their curricula for economic modules and methods of implementation? Literature review, participant observation and descriptive statistics were used based on an original set of 430 projects from the ‘Marketing of tourism and leisure services’ course for the academic years 2014/15, 2015/16 and 2016/17. Adopting a student orientation as a long-term partner in the information exchange process, in line with the concept of relationship marketing, contributes to the intensification of the didactic process aimed at broadening knowledge of economic reality.

Downloads

Download data is not yet available.

References

BIAŁEK N., CYRAN K., 2013, Aktywne metody dydaktyczne – subiektywne kompendium, [in:] Wykładowca doskonały. Podręcznik nauczyciela akademickiego, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa, pp. 140-157.
Google Scholar

BUK-CEGIEŁKA M., 2016, Metody i formy kształcenia studentów – orientacja w kierunku dydaktyki zaangażowanej, [in:] A. Karpińska, W. Wróblewska, K. Kowalczuk (eds.), W kierunku edukacji akademickiej zorientowanej na studenta, Wyd. Adam Marszałek, Toruń, pp. 85-95.
Google Scholar

CHMIELECKA E. 2013, Proces boloński i krajowe ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego, „Studia BAS”, 3(35), pp. 107-134.
Google Scholar

CZERWIŃSKI K., 2008, Student jako partner w dialogu edukacyjnym – rzeczywistość czy utopia, [in:] A. Karpińska, W. Wróblewska (eds.), Dylematy dydaktyki szkoły wyższej w dialogu i perspektywie, Trans Humana, Białystok, pp. 185-194.
Google Scholar

DENEK K., 2016, Interakcja uczestników procesu kształcenia akademickiego, [in:] A. Karpińska, W. Wróblewska, K. Kowalczuk (eds.), W kierunku edukacji akademickiej zorientowanej na studenta, Wyd. Adam Marszałek, Toruń, pp. 31-45.
Google Scholar

Description of the field education effects for first degree studies – general-academic profile, ‘Tourism and leisure’ field of study. [in Polish] Faculty of Tourism and Leisure, University of Physical Education, Kraków 2012.
Google Scholar

Description of the field education effects for second degree studies – general-academic profile, ‘Tourism and leisure’ field of study [in Polish] Faculty of Tourism and Leisure, University of Physical Education, Kraków 2012.
Google Scholar

Education standards for the fields of study: Tourism and leisure. Attachment No. 108 to Regulation of the Minister of Science and Higher Education of 12 July 2007 on standards of education for particular fields and levels of education, as well as the mode of creation and conditions that the university must meet to conduct interdisciplinary and macrofields studies. [in Polish] Dz. U. Nr 164, poz. 1166.
Google Scholar

KALISZEWSKA M., KLASIŃSKA B., 2008, Modernizowanie dydaktyki akademickiej: perspektywa systemologiczna, [in:] A. Karpińska, W. Wróblewska (eds.), Dylematy dydaktyki szkoły wyższej w dialogu i perspektywie, Trans Humana, Białystok, pp. 138-149.
Google Scholar

KOLNY B., MACIEJOWSKI G., 2002, Ocena form nauczania a oczekiwania wobec prowadzących przedmioty marketingowe, [in:] Marketing w dydaktyce szkół wyższych – teraźniejszość i przyszłość, red. Z. Kędzior, Centrum Badań i Ekspertyz AE w Katowicach, Katowice, pp. 38-51.
Google Scholar

KUPISIEWICZ Cz., 2012, Dydaktyka. Podręcznik akademicki, Impuls, Kraków.
Google Scholar

LISZEWSKI S., 2011, Recenzja książki Turystyka w ujęciu interdyscyplinarnym pod red. J. Wyrzykowskiego i J. Maraka, WSH we Wrocławiu, Wrocław 2010, „Turyzm” 21/1–2, pp. 75-78.
Google Scholar

Polish Qualification Framework. Knowledge, skills, social competences. [in Polish] Institute of Educational Research, Warsaw 2016.
Google Scholar

Regulation of the Minister of Science and Higher Education of 12 July 2007 on standards of education for particular fields and levels of education, as well as the mode of creation and conditions that the university must meet to conduct interdisciplinary and macrofields studies. [in Polish] Dz. U. nr 164, poz. 1166.
Google Scholar

Short course curriculum for ‘Tourism and leisure’ field of study – Bachelor's degree – conducted since the academic year 1998/99 at the Academy of Physical Education named Bronisław Czech in Kraków. [in Polish] Academy of Physical Education, Kraków.
Google Scholar

Statute of the Academy of Physical Education named Bronisław Czech. [in Polish] University of Physical Education, Kraków 2015.
Google Scholar

SZCZECHOWICZ B., 2014, Dydaktyka marketingu branżowego w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakówie, [in:] A. Czubała, P. Hadrian, J.W. Wiktor (eds.), Marketing w 25-leciu gospodarki rynkowej w Polsce, PWE, Warszawa, pp. 715-722.
Google Scholar

WIKTOR J.W., 2002, Formy dydaktyki współczesnego marketingu. Wyzwania i uwarunkowania, [in:] Z. Kędzior (ed.), Marketing w dydaktyce szkół wyższych – teraźniejszość i przyszłość, Centrum Badań i Ekspertyz AE w Katowicach, Katowice, pp. 87-102.
Google Scholar

WOJCIECHOWSKI T., 2000, Dydaktyka marketingu, http://forumakad.pl/archiwum/2000/09/17.html; 19.10.2013.
Google Scholar

WRÓBLEWSKA W., 2008, Zmiany w kształceniu akademickim, [in:] A. Karpińska, W. Wróblewska (eds.), Dylematy dydaktyki szkoły wyższej w dialogu i perspektywie, Trans Humana, Białystok 2008, pp. 14-21.
Google Scholar

Downloads

Published

2017-12-30

How to Cite

Szczechowicz, B., & Stelmach, P. (2017). The evolution of programs and teaching methods for tourism and leisure ecnonomics: The University of Physical Education in Krakow. Turyzm/Tourism, 27(2), 105-111. https://doi.org/10.1515/tour-2017-0019

Issue

Section

Articles