Aktywność turystyczna: międzynarodowe i krajowe zróżnicowanie oraz kwestia wykluczenia społecznego

Authors

  • Wiesław Alejziak Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, Katedra Polityki Turystycznej

DOI:

https://doi.org/10.18778/0867-5856.21.1-2.02

Keywords:

aktywność turystyczna, porównania międzynarodowe, zróżnicowanie społeczne, wykluczenie społeczne, analiza skupień

Abstract

W artykule przedstawiono międzynarodowe i krajowe zróżnicowania aktywności turystycznej ludności. W pierwszym przypadku skupiono się na analizach dotyczących ogólnego poziomu uczestnictwa w turystyce, wyrażanego w tzw. stopie aktywności turystycznej, natomiast w odniesieniu do mieszkańców Polski dokonano analiz zróżnicowania tej aktywności w różnych przekrojach społecznodemograficznych. Do porównań międzynarodowych wykorzystano szeroko zakrojone badania, przeprowadzone przez EUROSTAT w 2011 r., na reprezentatywnych próbach narodowych mieszkańców 32 krajów europejskich (w tym Polski). Zróżnicowanie społeczne oraz kwestię aktywności turystycznej Polaków w kontekście wykluczenia społecznego przedstawiono natomiast na podstawie własnych obliczeń. W przeprowadzonych analizach statystycznych posłużono się współczynnikiem korelacji rangowej TauB-Kendalla oraz analizą skupień.

Downloads

Download data is not yet available.

References

AGARWAL S., BRUNT P., 2006, Social exclusion and English seaside resorts, „Tourism Management”, vol. 26, s. 121–132.
Google Scholar

ALEJZIAK W., 2000, Metodologia badania i określania aktywności turystycznej ludności w wybranych krajach świata, [w:] J. Wyrzykowski (red.), Studia nad czasem wolnym mieszkańców dużych miast Polski i jego wykorzystaniem na rekreacje ruchową i turystykę, AWF Wrocław, s. 157–177.
Google Scholar

ALEJZIAK W., 2007, Inhibitory aktywności turystycznej. Teoretyczne i metodologiczne aspekty studiów nad ograniczeniami i barierami uczestnictwa w wyjazdach wypoczynkowych, „Folia Turistica”, vol. 18, s. 59–89.
Google Scholar

ALEJZIAK W., 2009, Determinanty i zróżnicowanie społeczne aktywności turystycznej, Studia i Monografie AWF, nr 56, Kraków.
Google Scholar

BLALOCK H.M., 1977, Statystyka dla socjologów, PWN, Warszawa.
Google Scholar

BYRNE D., 1999, Social exclusion, Open University Press, Buckingham.
Google Scholar

CBOS, 2005, Wyjazdy Polaków na wypoczynek w latach 1992–2005 (BS/185/2005). Komunikat z badań [Leisure trips of Polish residents in the year 1992–2005 – study bulletin], Centrum Badania Opinii Społecznej (SORC), Warszawa, January. On-line http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2005/K_185_05.Pdf
Google Scholar

CORREIA A., OOM DO VALLE P., MOÇO C., 2007, Why people travel to exotic places, „International Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research”, vol. 1, s. 45–61.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1108/17506180710729600

DERCOP A., SNELDERS D., 2005, A grounded typology of vacation decision-making, „Tourism Management”, vol. 26, s. 121–132.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/j.tourman.2003.11.011

EUROSTAT, 2011, Survey on the attitudes of Europeans towards tourism. Analytical report – Wave 3. Flash Eurobarometr, No. 328, European Commission, The Gallup Organization, 13 May 2011. On-line http://www.scribd.com/doc/55717802 Survey-on-the-Attitudes-of-Europeans-Towards-Tourism-2011
Google Scholar

FERREIRA F.H.G., 1999, Inequality and Economic Performance. A Brief Overview to Theories of Growth and Distribution, working paper, Text for World’s Bank Site on Inequality, Poverty and Socio-Economic Performance, June.
Google Scholar

FRECHTLING D., 2001, Forecasting tourism demand – methods and strategies, Butterworth-Heinemenn.
Google Scholar

HAUKELAND J.V., 1990, Non-travellers: The flip side of motivation, „Annals of Tourism Research”, vol. 17(2), s. 172–184.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/0160-7383(90)90082-3

HUAN T.C., O’LEARY J.T., 1999, Measuring Tourism Performance, „Advances in Tourism Applications Series”, Segamore Publishing, Illinois.
Google Scholar

JORDON E., 2000, Exclusion of travelers in state schools, „Educational Research”, vol. 43(2), s. 117–132.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1080/00131880110051128

LABEAU G., 1968, Zagadnienia ogólne konsumpcji turystycznej, „Ruch Turystyczny – Monografie”, nr 5.
Google Scholar

LUNDGREN A., 2004, Micro-Simulation Modelling of Domestic Tourism Travel Patterns in Sweden, on-line http://www.metla.fi/tapahtumat/2004/mmv2/abstracts/poster/lundgren-and-lundevaller-poster.pdf
Google Scholar

MALINOWSKI J.A., 1988, Wdrażanie do aktywności turystycznokrajoznawczej, [w:] Społeczno-pedagogiczne problemy turystyki, J.A. Malinowski (red.), Instytut Turystyki, Warszawa.
Google Scholar

MARCH R.S.G., WOODSIDE A.G., 2005, Tourism Behaviour. Travellers’ Decisions and Actions, CABI Publishing, Cambridge.
Google Scholar

MEJER L., 2000, Social Exclusion in the EU Member States, Statistics in Focus 3-1, on-line http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/CA-NK-00-001/EN/CA-NK-00-001-EN.Pdf
Google Scholar

MIDDLETON V.T.C., 1996, Marketing w turystyce, Polska Agencja Promocji Turystyki, Warszawa.
Google Scholar

NOWAKOWSKA A., 1989, Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania ruchu turystycznego w układach przestrzennych, Zeszyty Naukowe, ser. Monografie, vol. 88, Akademia Ekonomiczna w Krakowie.
Google Scholar

PALMERO E.A., 2001, A Case Analysis: Spanish Domestic and Outbound Tourism Survey (Familitur), [w:] Tourism Statistics. International Perspectives and Current Issues, J.J. Lennon (red.), Continuum, London, New York, s. 308–316.
Google Scholar

PIZAM A., MANSFELD Y., 1999, Consumer behavior in travel and tourism, The Haworth Hospitality Press, London–Oxford.
Google Scholar

PEARCE Ph. L., 2005, Tourist Behaviour. Themes and Conceptual Schemes, Clevedon, Buffalo, Toronto.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.21832/9781845410247

POU L., ALEGRE J., 2002, The Determinants of the Probability of Tourism Consumption: An Analysis with a Family Expenditure Survey, Document de Treball 39. On-line http://www.uib.es/depart/deaweb/deawp/pdf/DT39.pdf
Google Scholar

SCHMIDT H.-W., 2002, How Europeans go on Holiday, „Statistics in Focus”, No. 18/2002. On-line http://epp.eurostat.ec. europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-NP-06-018/EN/KS-NP-06-018-EN.Pdf
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1088/1126-6708/2002/06/018

SŁABY T., 2006, Konsumpcja. Eseje statystyczne, Difin, Warszawa.
Google Scholar

TOIVONEN T., 1997, Changes in the propensity to take holiday abroad in EU countries between 1985 and 1997, „Tourism Economics”, vol. 10(4).
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.5367/0000000042430935

URRY J., 2007, Spojrzenie turysty, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
Google Scholar

WSFZ, 2004, Diagnoza społeczna – 2003. Warunki i jakość życia Polaków, WSFZ, Warszawa.
Google Scholar

WOODSIDE A.G., MACDONALD R., BURFORD M., 2004, Grounded Theory of Leisure Travel, „Journal of Travel & Tourism Marketing”, vol. 17(1), s. 7–39.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1300/J073v17n01_02

Published

2012-01-31

How to Cite

Alejziak, W. (2012). Aktywność turystyczna: międzynarodowe i krajowe zróżnicowanie oraz kwestia wykluczenia społecznego. Turyzm/Tourism, 21(1-2), 7–16. https://doi.org/10.18778/0867-5856.21.1-2.02

Issue

Section

Articles