Nowe przestrzenie i formy turystyki w gospodarce doświadczeń

Authors

  • Andrzej Stasiak Uniwersytet Łódzki, Instytut Geografii Miast i Turyzmu

DOI:

https://doi.org/10.18778/0867-5856.23.2.07

Keywords:

przestrzeń turystyczna, formy turystyki, gospodarka doświadczeń

Abstract

Jedną z najgłośniejszych gospodarczych teorii początku XXI w. jest koncepcja ekonomii doświadczeń B. PINE’A I J. GILMORE’A (1999). Dla branży turystycznej nie jest to nic nowego – od zawsze sprzedaje przecież emocje, przeżycia, marzenia i wspomnienia ściśle związane z podróżowaniem. W ostatnim czasie jednak przykłada się zdecydowanie większą wagę do profesjonalnego (świadomego i celowego) kształtowania produktów turystycznych silnie nacechowanych emocjami1. Wysiłki zmierzające do kreowania oryginalnych doświadczeń turystów obejmują oczywiście nie tylko różnorodne modyfikacje tradycyjnych pakietów turystycznych, ale także poszukiwanie nowych przestrzeni wypoczynku i rozwijanie nowych form turystyki. Celem niniejszego artykułu jest dokonanie przeglądu nowych obszarów turystyczno-rekreacyjnych (np. tereny militarne, nowe obiekty sakralne, tzw. destination centres, przestrzenie: codzienności i przeżyć ekstremalnych) oraz form podróżowania i wypoczynku (np. turystyka kreatywna, wydarzeń, sportowa, kulinarna, ekstremalna). Analizie poddane zostały przede wszystkim te zjawiska, które obecnie szybko zyskują popularność i nierozerwalnie wiążą się z kształtowaniem tzw. triady turystycznych doświadczeń (STASIAK, WŁODARCZYK 2013).

Downloads

Download data is not yet available.

References

ADAMCZYK J., 2011, Turystyka ekstremalna – popularność i niewykorzystany potencjał, Studia i Materiały CEPL w Rogowie, 13, 3 (28).
Google Scholar

ALEJZIAK W., 2008, Wielkie wydarzenia sportowe jako czynnik walki konkurencyjnej na globalnym rynku turystycznym, [w:] G. Gołembski (red.), Turystyka jako czynnik wzrostu konkurencyjności regionów w dobie globalizacji, Akademia Ekonomiczna, Poznań.
Google Scholar

BRUMM K., 2012, Fanoturystyka. Kibice sportowi w pozytywnym świetle, Wyd. K&A K.M.A. Karasiak, s. 84.
Google Scholar

BUCZKOWSKA K., 2007, O wartościach turystyki stworzonej na bazie bestsellerów autorstwa Dana Browna (Kod Leonarda da Vinci, Anioły i demony), [w:] M. Kazimierczak (red.), Turystyka i podróżowanie w aksjologicznej perspektywie, Akademia Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu, Poznań.
Google Scholar

BUCZKOWSKA K., 2009, Turysta kulturowy – klient nietuzinkowy, [w:] A. Stasiak (red.), Kultura i turystyka – wspólnie zyskać!, Wyd. WSTH w Łodzi, Łódź,s. 81–94.
Google Scholar

DEREK M., 2013, Turystyka poza utartym szlakiem – nowy model turystyki miejskiej, Turystyka Kulturowa, 9 https://www.turystykakulturowa.org s. 5–17.
Google Scholar

DUDEK M., 2005, Las Vegas – w sto lat od pustyni do imperium hotelarskiego, Turystyka i Hotelarstwo, 7, s. 9–52.
Google Scholar

DUDEK M., 2006, Miasta kasyna w USA, Turystyka i Hotelarstwo, 9, s. 105–132.
Google Scholar

DUDEK-MAŃKOWSKA S., FUHRMANN M., 2009, Centra handlowe trzeciej generacji w Warszawie jako nowe produkty turystyczne, [w:] A. Stasiak (red.), Kultura i turystyka – wspólnie zyskać!, Wyd. WSTH w Łodzi, Łódź, s. 269–282.
Google Scholar

DURYDIWKA M., 2003, Turystyka przygodowa, Prace i Studia Geograficzne, 32, s. 159–172.
Google Scholar

FUHRMANN M., 2008, Znaczenie turystyczne centrów handlowych nowej generacji w Warszawie, Turystyka i Hotelarstwo, 14, s. 135–144.
Google Scholar

GRAVARI-BARBAS M., 2013, Aménager la ville par la culture et le tourisme, Wyd. Le Monitreur, Paryż.
Google Scholar

IDZIAK W., 2012, Turysta jako współtwórca oferty turystyki kulturowej, [w:] B. Włodarczyk, B. Krakowiak (red.), Kultura i turystyka. Wspólne korzenie, Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego, Łódź, s. 259–268.
Google Scholar

JĘDRYSIAK T., MIKOS V. ROHRSCHEIDT A., 2011, Militarna turystyka kulturowa, PWE, Warszawa, s. 294.
Google Scholar

KOŁAKOWSKI L., 2004, Mini wykłady o maxi sprawach, Wyd. Znak, Kraków, s. 312.
Google Scholar

KOSTECKA J., 2007, Manufaktura – nowa przestrzeń turystyczno-rekreacyjna Łodzi, Turystyka i Hotelarstwo, 12, s. 9–36.
Google Scholar

KOWALCZYK-ANIOŁ J., 2011, Kluby wzajemnej gościnności – signum temporis współczesnej turystyki polskiej młodzieży, [w:] A. Stasiak (red.), Perspektywy i kierunki rozwoju turystyki społecznej w Polsce, Wyd. WSTH w Łodzi, Łódź, s. 141–156.
Google Scholar

KOZAK M.W., 2012, Megaeventy sportowe: między biznesem a przeżyciem, [w:] M.K. Leniartek, K. Widawski (eds.), Nowa ekonomia turystyki kulturowej, Wyd. WSZ „Edukacja”, Wrocław.
Google Scholar

KRUCZEK Z., 2009, Enoturystyka, [w:] K. Buczkowska, A. Mikos von Rohrscheidt (eds.), Współczesne formy turystyki kulturowej, t. 1, Akademia Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu, Poznań.
Google Scholar

KUREK W. (red.), 2007, Turystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Google Scholar

LAWIN M., STASIAK A., 2009, Obiekty historyczno-wojskowe, [w:] A. Stasiak (red.), Geografia turystyki Polski. Przewodnik do ćwiczeń krajoznawczych, PWE, Warszawa, s. 127–148.
Google Scholar

LISZEWSKI S., 2006, Nowe przestrzenie turystyczne i rekreacyjne w Polsce i ich rola w rozwoju kraju i regionu, [w:] G. Gołembski (red.), Turystyka w ujęciu podmiotowym i przestrzennym. Człowiek – przestrzeń – przedsiębiorstwo, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, s. 113–125.
Google Scholar

ŁOBOŻEWICZ T., BIEŃCZYK G., 2001, Podstawy turystyki, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa.
Google Scholar

MAJEWSKI J., 2008, Turystyka kulinarna i kreowanie marki obszaru, Rocznik Naukowy Wyższej Szkoły Turystyki i Rekreacji im. M. Orłowicza w Warszawie, 7.
Google Scholar

MAITLAND R., NEWMAN P. (red.), 2009, World Tourism Cities. Developing Tourism off the Beaten Track, Routledge, Abingdon.
Google Scholar

Mapa fortyfikacji Półwyspu Helskiego, 2013, Studio Projektowe – Arkadiusz Woźniakowski.
Google Scholar

MILEWSKA M., PRĄCZKO A., STASIAK A., 2010, Podstawy gastronomii, PWE, Warszawa.
Google Scholar

NOWACKI M., 2009, Aktualne tendencje na rynku atrakcji dla odwiedzających, [w:] A. Stasiak (red.), Kultura i turystyka – razem, ale jak?, Wyd. WSTH w Łodzi, Łódź, s. 267–284.
Google Scholar

NOWACKI M., 2011, Czym jest turystyka przygodowa?, [w:] W. Siwiński, D. R. Tauber, E. Mucha-Szajek (red.), Teoria i praktyka usług turystycznych, rekreacyjnych i hotelarsko-żywieniowych w świetle badań, WSHiG, Poznań, s. 281–290.
Google Scholar

ORZECHOWSKA J., 2009, Miasto subiektywnie – łódzkie podwórka przy ul. Piotrkowskiej, [w:] A. Stasiak (red.), Kultura i turystyka – wspólnie zyskać!, Wyd. WSTH w Łodzi, Łódź, s. 319–334.
Google Scholar

PINE B. J., GILMORE J. H., 1999, The Experience Economy: Work Is Theater & Every Business a Stage, Harvard Business School Press, Boston.
Google Scholar

PISARSKI M., 2009, Światowy przemysł parków tematycznych, [w:] A. Stasiak (red.), Kultura i turystyka – razem, ale jak?, Wyd. WSTH w Łodzi, Łódź, s. 285–296.
Google Scholar

ROTTER-JARZĘBIŃSKA K., 2009, Turystyka kreatywna – nowy trend w rozwoju turystyki miejskiej, [w:] A. Stasiak (red.), Kultura i turystyka – razem, ale jak?, Wyd. WSTH w Łodzi, Łódź, s. 81–92.
Google Scholar

SHYTS O., 2011, Czarnobyl – miejsce katastrofy jako atrakcja turystyczna, MA thesis, Instytut Geografii Miast i Turyzmu UŁ (promotor: B. Włodarczyk).
Google Scholar

SOŁJAN I., 2012, Sanktuaria i ich rola w organizacji przestrzeni miast na przykładzie największych europejskich ośrodków katolickich, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. 364.
Google Scholar

STASIAK A., 2007, Gastronomia jako produkt turystyczny, Turystyka i Hotelarstwo, 11, s. 103–129.
Google Scholar

STASIAK A., 2009, Turystyka literacka i filmowa, [w:] K. Buczkowska, A. Mikos von Rohrscheidt (red.), Współczesne formy turystyki kulturowej, t. 1, Akademia Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu, Poznań.
Google Scholar

STASIAK A., 2011, Współczesna przestrzeń turystyczna, [w:] M. Durydiwka, K. Duda-Gromada (eds.), Przestrzeń turystyczna. Czynniki, różnorodność, zmiany, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa, s. 39–51.
Google Scholar

STASIAK A., 2013, Produkt turystyczny w gospodarce doświadczeń, Turyzm, 23/1, s. 29–38.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/0867-5856.23.1.03

STASIAK A., TANAŚ S., 2005, Przestrzeń sepulkralna w turystyce, Turystyka i Hotelarstwo, 8, s. 9–42.
Google Scholar

STASIAK A., WŁODARCZYK B., 2013, Miejsca spotkań kultury i turystyki, [w:] B. Krakowiak, A. Stasiak, B. Włodarczyk (red.), Kultura i turystyka – miejsca spotkań, ROTWŁ, Łódź, s. 29–46.
Google Scholar

SWARBROOKE J., BEARD C., LECKIE S., POMFRET G., 2007, Adventure Tourism. The New Frontier, Butterworth Heinemann, Oxford.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/B978-0-7506-6735-7.50046-4

TANAŚ S., 2009, Tanatoturystyka, [w:] K. Buczkowska, A. Mikos von Rohrscheidt (red.), Współczesne formy turystyki kulturowej, t. 1, Akademia Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu, Poznań.
Google Scholar

TANAŚ S., 2013, Tanatoturystyka. Od przestrzeni śmierci do przestrzeni turystycznej, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 224.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/7525-924-7

TOMCZAK P., 2011, Fortyfikacje jako walor turystyczny miasta Hel, MA thesis, Instytut Geografii Miast i Turyzmu UŁ (promotor: I. Jażdżewska).
Google Scholar

WIECZORKIEWICZ A., 2008, Apetyt turysty. O doświadczaniu świata w podróży, Universitas, Kraków.
Google Scholar

WILUŚ R., DUDA M., 2013, Obiekty opuszczone jako atrakcje turystyczne Łodzi, [w:] B. Krakowiak, A. Stasiak, B. Włodarczyk (red.), Kultura i turystyka – miejsca spotkań, ROTWŁ, Łódź, s. 335–356.
Google Scholar

http://www.ddayhel.pl (30.06.2013).
Google Scholar

Published

2013-12-30

How to Cite

Stasiak, A. (2013). Nowe przestrzenie i formy turystyki w gospodarce doświadczeń. Turyzm/Tourism, 23(2), 65–74. https://doi.org/10.18778/0867-5856.23.2.07

Issue

Section

Articles