Open-Air Museums in Poland and Possibilities to Use them for Tourist Purposes

Authors

  • Andrzej Stasiak Uniwersytet Łódzki, Katedra Geografii Miast i Turyzmu, Studium Doktoranckie Geografii

DOI:

https://doi.org/10.18778/0867-5856.6.2.05

Keywords:

muzeum na wolnym powietrzu, skansen, ruch turystyczny w skansenach

Abstract

Artykuł jest podsumowaniem pierwszego etapu badań nad ruchem turystycznym na terenie polskich skansenów. Dokonano próby systematyki podstawowych terminów wchodzących w skład pojęcia: „muzeum na wolnym powietrzu”. Scharakteryzowano główne etapy rozwoju oraz aktualny stan muzealnictwa skansenowskiego w Polsce. Wstępnej analizie poddano też ruch turystyczny w skansenach. Podsumowanie artykułu stanowią propozycje rozwoju funkcji turystycznej muzeów skansenowskich.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Berg A., 1981, Kościół Vang i jego długa podróż, „Acta Scansenologica”, t. 2.
Google Scholar

Blin-Olbert D., 1988, Działalność oświatowa MBL w Sanoku, Mat. Muzeum Budownictwa Ludowego, nr 30.
Google Scholar

Czajkowski J., 1978, 20 lat MBL w Sanoku, [w:] Międzynarodowa Konferencja Skansenowska, Sanok 1978, Sanok.
Google Scholar

Czajkowski J., 1980, Aktualny stan prac budowlanych w muzeach skansenowskich w Polsce, „Acta Scansenologica”, t. 1.
Google Scholar

Czajkowski J., 1981, Raport o stanie muzealnictwa skansenowskiego w Polsce, „Acta Scansenologica”, t. 2.
Google Scholar

Czajkowski J., 1984, Muzea na wolnym powietrzu w Europie, KAW, Rzeszów-Sanok.
Google Scholar

Czajkowski J., 1989, Rozwój myśli skansenowskiej w Polsce 1945-1985, „Acta Scansenologica”, t. 5.
Google Scholar

Gołaszewski T., 1964, Metodologia badań socjologicznych w muzealnictwie, [w:] Badania socjologiczne w muzealnictwie, Kraków.
Google Scholar

von Hinten W., 1985, Zur Konzeption des "Ecomusee" in Frankreich, „Acta Scansenologica”, t. 3.
Google Scholar

Kamocki J., 1979, Etnograficzne szlaki turystyczne, [w:] Funkcje społeczne etnologii, Poznań.
Google Scholar

Kłosiewicz T., 1990, Przestrzenne Muzeum Odry, „Gościniec”, nr I.
Google Scholar

Konopacki M., 1972, Pod białostockimi minaretami, WOiT Białystok.
Google Scholar

Kułtuniak J., 1992, Przestrzenne Muzeum Odry, [w:] Rzeki. Kultura - cywilizacja - historia, t. 1, Katowice.
Google Scholar

Lijewski T., Mikułowski B., Wyrzykowski J., 1992, Geografia turystyki Polski, PWE, Warszawa.
Google Scholar

Ptaszycka-Jackowska D., 1995, „Szlak ikon" w Euroregionie Karpackim (zarys koncepcji), „Peregrinus Cracoviensis”, z. 1.
Google Scholar

Salwa W., 1979, Zadania muzealnictwa skansenowskiego w warunkach rozwiniętej cywilizacji przemysłowej, [w:] Muzea skansenowskie w Polsce, Poznań.
Google Scholar

Spiss A., 1985, Muzea etnograficzne na wolnym powietrzu w Europie, Biblioteka Muzealnictwa i Ochrony Zabytków, Studia i Materiały, t. 11., ODZ, Warszawa.
Google Scholar

Szczepanek T., 1978, Z problematyki budowy skansenów na Podhalu, [w:] Międzynarodowa Konferencja Skansenowska, Sanok 1978, Sanok.
Google Scholar

Terlecka W., 1978, Funkcje roślinności w odtworzeniu krajobrazu dawnej wsi w skansenie, [w:] Międzynarodowa Konferencja Skansenowska, Sanok 1978, Sanok.
Google Scholar

Wicher-Jesionowska K., 1978, Organizacja imprez folklorystycznych jako jedna z metod ożywienia ekspozycji skansenu na przykładzie Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu-Bierkowicach, [ w:] Międzynarodowa Konferencja Skansenowska, Sanok 1978, Sanok.
Google Scholar

Wicher-Jesionowska K., 1989, Udział opolskiego skansenu w procesie edukacji historycznej i kultywowaniu tradycji regionalnych, „Acta Scansenologica”, t. 5.
Google Scholar

Zawistowska-Adamska K., 1959, Park etnograficzny - muzeum pod otwartym niebem, Łódz. Stud. Etnogr, t. I.
Google Scholar

Żygulski Z. jr., 1990, Dydaktyczne i wychowawcze funkcje wystawiennictwa muzealnego, [w:] Muzea a wychowanie, Biblioteka Muzealnictwa i Ochrony Zabytków, ser. B, t. 85, ODZ, Warszawa.
Google Scholar

Published

1996-12-30

How to Cite

Stasiak, A. (1996). Open-Air Museums in Poland and Possibilities to Use them for Tourist Purposes. Turyzm/Tourism, 6(2), 67–94. https://doi.org/10.18778/0867-5856.6.2.05

Issue

Section

Articles