Les sites usiniers de Łódź localisés au bord des eaux – le musée de l'industrie textile datant du XIXèmo siècle

Authors

  • Sylwia Kaczmarek Uniwersytet Łódzki, Instytut Geografii Ekonomicznej i Organizacji Przestrzeni, Zakład Geografii Miast i Turyzmu

DOI:

https://doi.org/10.18778/0860-1119.3.09

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bajer K., 1958, Przemysł włókienniczy na ziemiach polskich od pocz. XIX w. do 1939 r. Zarys historyczno-ekonomiczny, Łódź.
Google Scholar

Bald W., Jaworowski H., Popławska I., 1973, Łódź, zabytkowy układ przestrzenny. Ocena wartości, Warszawa.
Google Scholar

Dumała K., 1974, Przemiany przestrzenne miast i rozwój osiedli przemysłowych w Królestwie Polskim w latach 1831–1869, Wrocław.
Google Scholar

Ihnatowicz I., 1965, Przemysł łódzki w latach 1860–1900, Wrocław.
Google Scholar

Koter M., 1969, Geneza układu przestrzennego Łodzi przemysłowej, „Prace Geograficzne IG PAN", nr 79.
Google Scholar

Markiewicz-Kozańska E., 1982, Studium rewaloryzacji rejonu Księżego Młyna w Łodzi. Część historyczno-konserwatorska, maszynopis PŁ.
Google Scholar

Markiewicz-Kozańska E., 1984, Rozwój przestrzenny wielkich i dużych zespołów fabryczno-miejskich na terenie Łodzi w II poł. XIX w., „Kwartalnik Architektury i Urbanistyki", z. 1–2.
Google Scholar

Ostrowski W., 1949, Świetna karta w dziejach planowania w Polsce, Warszawa.
Google Scholar

Paszyn I., 1984, Łódzka willa fabrykancka, „Kwartalnik Architektury i Urbanistyki", z. 1–2.
Google Scholar

Popławska I., 1964, Budownictwo domów robotniczych w Łodzi w II pol. XIX w., „Kwartalnik Architektury i Urbanistyki", z. 4.
Google Scholar

Popławska I., 1972, Zespół fabryczno-rezydencjonalny Księży Młyn w Łodzi, „Kwartalnik Architektury i Urbanistyki", z. 4.
Google Scholar

Popławska I, 1973, Architektura przemysłowa w Łodzi w XIX w., Warszawa.
Google Scholar

Popławska I., 1984, XIX-wieczna architektura przemysłowa Łodzi, „Kwartalnik Architektury i Urbanistyki", z. 1–2.
Google Scholar

Puś W., Pytlas S., 1979, Dzieje Zakładów Przemysłu Bawełnianego im . Obrońców Pokoju — Uniontex (dawnych Zjednoczonych Zakładów K. Scheiblera i L. Grohmana) w latach 1827–1974, Warszawa.
Google Scholar

Pytlas S., 1976, Zakłady Przemysłu Bawełnianego Karola Scheiblera w Łodzi w latach 1854–1921, maszynopis pracy doktorskiej w UŁ.
Google Scholar

Rosin R., 1980, Łódź — dzieje miasta, t. 1, Warszawa.
Google Scholar

Rynkowska A., 1951, Działalność gospodarcza władz Królestwa Polskiego na terenie Łodzi przemysłowej w latach 1821–1831, Łódź.
Google Scholar

Rynkowska A., 1960, Początki rozwoju kapitalistycznego miasta Łodzi 1820–1864 — źródła, Warszawa.
Google Scholar

Szyburska T., 1970, Łódź — osiedle domów dla robotników tzw. Księży Młyn i pałac Herbsta, maszynopis w PKZ, Warszawa.
Google Scholar

Published

1987-12-30

How to Cite

Kaczmarek, S. (1987). Les sites usiniers de Łódź localisés au bord des eaux – le musée de l’industrie textile datant du XIXèmo siècle. Turyzm/Tourism, (3), 136–150. https://doi.org/10.18778/0860-1119.3.09

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>