The 19th century Industrial Areas of Lodz as an Element of Tourist Potential

Authors

  • Sylwia Kaczmarek Uniwersytet Łódzki, Katedra Geografii Miast i Turyzmu

DOI:

https://doi.org/10.18778/0867-5856.8.2.05

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bald W., Jaworowski H., Popławska I., 1974, Rozwój przestrzenny Łodzi – strefy ochrony konserwatorskiej, Łódź.
Google Scholar

Kaczmarek S., 1987, Posiadła wodno-fabryczne Łodzi XIX-wiecznym skansenem przemysłu włókienniczego, „Acta Universitatis Lodziensis”, Turyzm, 3, s. 136-151, Łódź.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/0860-1119.3.09

Kaczmarek S., 1995, Produkt turystyczny wielkiego miasta na przykładzie Łodzi, [w:] Studium wiedzy o regionie łódzkim. Rozwój turystyki w regionie łódzkim, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, s. 121-129.
Google Scholar

Kaczmarek S., 1997, Kreowanie wizerunku miasta przemysłowego – Glasgow i Łódź, [w:] Marketing terytorialny. Strategiczne wyzwania dla miast i regionów, red. T. Domański, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 165-174.
Google Scholar

Kaczmarek S., Liszewski S., 1997, The Role of Tourism in the Restructuring of the Łódź Region and in Creating a New Image of the City, [w:] A Comparative Study of Łódź and Manchester, Geographies of European Cities in Transition, University of Łódź, Łódź, s. 249-263.
Google Scholar

Kaczmarek S., 1998a, O potrzebie rewitalizacji historycznej przestrzeni Łodzi, „Rocznik Łódzki”, (w druku).
Google Scholar

Kaczmarek S., 1998b, Social and Spatial Revitalisation of Industrial Areas in British and Polish Cities, [w:] Social Aspects of Reconstruction of Old Industrial Regions in Europe, K. Wódz (red.), Uniwersytet Śląski, Katowice, s. 120-126.
Google Scholar

Law Ch. M., 1994, Urban Tourism. Attracting Visitors to Large Cities, Mansell.
Google Scholar

Medlik S., 1993, Dictionary of Travel, Tourism and Hospitality, Butterworth-Heinemann Ltd.
Google Scholar

Ostrowski W., 1984, Pozycja Łodzi w dziejach budowy miast, „Miscellanea Łódzkie”, cz. I, s. 17-34.
Google Scholar

Popławska I., 1973, Architektura przemysłowa Łodzi w XIX wieku, Warszawa.
Google Scholar

Popławska I., 1992, Architektura mieszkaniowa Łodzi w XIX wieku, Warszawa.
Google Scholar

Rynkowska A., 1970, Ulica Piotrkowska, Łódź.
Google Scholar

Published

1998-12-30

How to Cite

Kaczmarek, S. (1998). The 19th century Industrial Areas of Lodz as an Element of Tourist Potential. Turyzm/Tourism, 8(2), 85–90. https://doi.org/10.18778/0867-5856.8.2.05

Issue

Section

Notes

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>