La fonction touristique de la ville de Kartuzy

Authors

  • Sylwia Kaczmarek Uniwersytet Łódzki, Instytut Geografii Ekonomicznej i Organizacji Przestrzeni, Zakład Geografii Miast i Turyzmu
  • Stanisław Liszewski Uniwersytet Łódzki, Instytut Geografii Ekonomicznej i Organizacji Przestrzeni, Zakład Geografii Miast i Turyzmu

DOI:

https://doi.org/10.18778/0860-1119.5.05

Downloads

Download data is not yet available.

References

Borowik J., 1964, Województwo gdańskie. Zarys geograficzno-gospodarczy, Warszawa.
Google Scholar

Сhilczuk М., 1963, Sieć ośrodków więzi społeczno-gospodarczej wsi w Polsce, „Prace Geograficzne", IG PAN, nr 45.
Google Scholar

Gacki T., 1975, Użyteczność i racjonalne wykorzystanie krajobrazu centralnej części Pojezierza Kaszubskiego dla celów rekreacyjnych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego", Geografia 3, s. 99–112.
Google Scholar

Galon R., 1949, Oblicze fizjograficzne regionu kaszubskiego, „Jantar", VII (3) 4.
Google Scholar

Jerczyński M., 1977, Funkcje i typy funkcjonalne miast (Zagadnienia dominacji funkcjonalnej), Statystyczna charakterystyka miast. Funkcje dominujące, „Statystyka Polski", nr 85.
Google Scholar

Krzyżanowski L., Piskorski C., 1977, Polskie Wybrzeże Bałtyku — przewodnik, Warszawa.
Google Scholar

Lijewski T., 1959, Rozwój sieci kolejowej Polski, „Dokumentacja Geograficzna”, nr 5.
Google Scholar

Moniak J., 1962, Geograficzne warunki rozwoju ekonomicznego powiatów Pojezierza Kaszubskiego, „Zeszyty Geograficzne WSP w Gdańsku”, nr 4, s. 293–310.
Google Scholar

Piasecki D., 1961, Z problematyki trasy wycieczkowej VI Kongresu INQUA na Pojezierzu Pomorskim, „Zeszyty Geograficzne WSP w Gdańsku", nr 3, s. 81–99.
Google Scholar

Popowska-Taborska H., 1980, Kaszubszczyzna. Zarys dziejów, Warszawa.
Google Scholar

Rocznik statystyczny miast, 1985.
Google Scholar

Ropella T., 1986, Walory krajoznawczo-wypoczynkowe gminy Sierakowice i ich wykorzystanie, maszynopis pracy dyplomowej wykonanej na Podyplomowym Studium Turystyki UŁ.
Google Scholar

Szukalski J., 1960, Kartuzy — szkic fizjograficzny miasta, „Zeszyty Geograficzne WSP w Gdańsku", nr 2, s. 75–100.
Google Scholar

Published

1989-12-30

How to Cite

Kaczmarek, S., & Liszewski , S. (1989). La fonction touristique de la ville de Kartuzy. Turyzm/Tourism, (5), 67–93. https://doi.org/10.18778/0860-1119.5.05