Demolowanie i rewitalizacja w przestrzeni turystycznej Hawany

Authors

DOI:

https://doi.org/10.18778/0867-5856.28.2.01

Keywords:

rewitalizacja, przestrzeń turystyczna, demolowanie, relacje społeczne, Hawana

Abstract

Celem autorki artykułu jest analiza w ujęciu aksjologicznym procesów demolowania i rewitalizacji miejskiej przestrzeni turystycznej na przykładzie Hawany (Kuba) w kontekście relacji społecznych między turystami a mieszkańcami oraz ocena znaczenia zidentyfikowanych prawidłowości w przebiegu i skutkach tych procesów. W rezultacie analizy zidentyfikowano uwarunkowania demolowania przestrzeni turystycznej w Hawanie, czynniki egzo- i endogeniczne kształtujące ten proces, dwa typy rewitalizacji realizowanej jako działania naprawcze, a także wymieniono cechy relacji między mieszkańcami a turystami. Wyniki badań opatrzono autorskim komentarzem, wskazując elementy relacji społecznych, które powinny być brane pod uwagę przy realizacji procesu rewitalizacji miejskiej przestrzeni turystycznej, aby skutecznie ograniczać istniejące i potencjalne konflikty między mieszkańcami a turystami.

Downloads

Download data is not yet available.

References

AGARWAL S., SHAW G. (red.), 2007, Managing costal tourism resorts: A global perspective, Channel View Publications, [b.m.].
Google Scholar

BONIFACE B.G., COOPER CH., 2001, Worldwide destinations: The geography of travel and tourism, Elsevier, [b.m.].
Google Scholar

BOUJROUF S., TEBBAA Q. (red.), 2011, Tourisme et pauvreté, Editions des Archives Contemporaines, Paris.
Google Scholar

BUTLER R., 1980, The concept of a tourist area cycle of evolution: Implications for management of resources, „The Canadian Geographer”, 24, 1, s. 5–12.
Google Scholar

BUTLER R.W. (red.), 2006a, The tourism area life cycle, t. 1: Applications and modifications, Channel Viev Publications, Clevedon–Buffalo–Toronto.
Google Scholar

BUTLER R.W. (red.), 2006b, Tourism area life cycle, t. 2: Conceptual and theoretical issues, Channel Viev Publications, [b.m.].
Google Scholar

COLANTONIO A., POTTER R.B., 2006, Urban tourism and development of the socialist state: Havana during the „special period”, Ashgate, [b.m.].
Google Scholar

COOPER CH. i in., 2005, Tourism: Principles and practice, Pearson Education, [b.m.].
Google Scholar

DEWAILLY J.M., 1996, L'espace touristique: du réel au virtuel, 28é Congrés sur la Géographie, Haga.
Google Scholar

DEWAILLY J.M., PLAMENT E., 2000, Le tourisme, Campus Géographie, SEDES, [b.m.].
Google Scholar

HARRISON D., 2001, Tourism and the less developed world: Issues and case studies, Cabi Publishing, [b.m.].
Google Scholar

HENTHORNE T.L., 2018, Tourism in Cuba. Casinos, castros and challenges, Emerald Publishing Ltd., [b.m.].
Google Scholar

JOHNSON D.L., LEWIS L.A., 2007, Land degradation: Creation and destruction, Rowman & Littlefield Publishers, Lanham–Boulder–New York–Toronto–Oxford.
Google Scholar

JOHNSTON C.S., 2001, Shoring the foundations of the destination life cycle model. Part 1: Ontological and epistemological considerations, „Tourism Geographies”, 3, 1, s. 2–28.
Google Scholar

KACZMAREK S., 2001, Rewitalizacja terenów poprzemysłowych. Nowy wymiar w rozwoju miast, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Google Scholar

KACZMAREK S., 2006, Urban tourism – the blessing or the curse, [w:] R.C. Lois Gonzáles (red.), Urban changes in different scales: systems and structures, Universidade de Santiago de Compostela, [b.m.], s. 361–368.
Google Scholar

KACZMAREK S., 2012, Kultura gospodarowania przestrzenią w mieście, „Studia Miejskie”, 5, s. 9–19.
Google Scholar

KACZMAREK S., 2015, Degradacja i rewitalizacja przestrzeni turystycznej. Refleksja teoretyczna, [w:] M. Durydiwka, K. Duda-Gromada (red.), Przestrzeń w turystyce. Znaczenie i wykorzystanie, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW, Warszawa, s. 27–37.
Google Scholar

KACZMAREK S., 2017, Demolowanie jako radykalne narzędzie w procesie rewitalizacji, „Studia Miejskie”, 28, s. 9–20.
Google Scholar

KACZMAREK S., KOWALCZYK A., 2016, Rewitalizacja terenów poprzemysłowych i turystycznych, „Folia Turistica”, 41, s. 283–309.
Google Scholar

KERR R., 2009, The metamorphosis of Cuban architecture; development, decay and opportunity, University of Edinburgh, Edinburgh.
Google Scholar

PEÑARANDA CURRIE L., 2012, From colonial port to post-revolution: Urban planning for 21st century Havana, consilience, „The Journal of Sustainable Development”, 8, s. 50–69.
Google Scholar

REYNOLDS WOLFE L., 2000, Contesting the global restoration and neighborhood identity in Old Havana, http://lasa.international.pitt.edu/Lasa2000/ReynoldsWolfe.PDF; 21.07.2018.
Google Scholar

RYAN CH., 2003, Recreational tourism: Demands and impacts, Channel View Publications, Clevedon–Buffalo–Toronto–Sydney.
Google Scholar

SCHEYVENS R., 2002, Tourism for development: Empowering communities, Pearson Education, [b.m.].
Google Scholar

SMITH M., RICHARDS G., 2012, Routledge handbook of cultural tourism, Routledge, [b.m.].
Google Scholar

STAMM L., 2014, Deconstructing the dual city: preservation and tourism in La Habana Vieja, Senior Capstone Projects, Paper 385, Vassar College, Digital Window @ Vassar.
Google Scholar

VALLADARES A., 2018, The built environment in contemporary Old Havana: Building systems in a historic district, School of Urban Planning, McGill University, Montreal.
Google Scholar

WEAVER D., 2012, Sustainable tourism theory and practice, Routledge, [b.m.].
Google Scholar

WŁODARCZYK B., 2009, Przestrzeń turystyczna. Istota, koncepcje, determinanty rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Google Scholar

YIN R.K., 2014, Studium przypadku w badaniach naukowych. Projektowanie i metody, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
Google Scholar

Published

2018-12-30

How to Cite

Kaczmarek, S. (2018). Demolowanie i rewitalizacja w przestrzeni turystycznej Hawany. Turyzm/Tourism, 28(2), 7–15. https://doi.org/10.18778/0867-5856.28.2.01

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>