Spatial Organization of the Spa of Bankya

Authors

  • Andrzej Matczak Uniwersytet Łódzki, Katedra Geografii Miast i Turyzmu
  • Marin Baczwarow Sofijski Universitet ,,Kliment Ohridsky", Katedra Geografija na Turizma

DOI:

https://doi.org/10.18778/0867-5856.2.2.06

Downloads

Download data is not yet available.

References

Asenowa L. S., 1989, Osnowni turisticzeski funkcji na kurortno-turisticzeskata lokalizacyja Bankia-Lulin, Sofia (maszynopis).
Google Scholar

Geogralski ręcznik na Byłgarija, 1980, red. N. Miczew i in. Nauka i Izkustwo, Sofia.
Google Scholar

Zyliszten fond i żylisztni usłowija na naseleneto m. Sofii, 1989, t. 2, Sofia.
Google Scholar

Published

1992-12-30

How to Cite

Matczak, A., & Baczwarow, M. (1992). Spatial Organization of the Spa of Bankya. Turyzm/Tourism, 2(2), 87–94. https://doi.org/10.18778/0867-5856.2.2.06

Issue

Section

Notes

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 6 > >>