Zmiany w liczbie i pojemności hoteli w Polsce

Authors

  • Andrzej Matczak Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Instytut Geografii Miast i Tourismu

DOI:

https://doi.org/10.18778/0867-5856.27.2.07

Keywords:

hotele, zmiany, zróżnicowanie regionalne, uwarunkowania zmian, Polska

Abstract

Celem autora artykułu jest identyfikacja zmian zachodzących w liczbie, kierunku, tempie, intensywności, strukturze i pojemności hoteli w Polsce w latach 1990–2015 według ich kategorii i województw oraz wpływu atrakcyjności turystycznej i wskaźników rozwoju gospodarczego (produktu krajowego brutto, nakładów inwestycyjnych ogółem, wartości środków trwałych brutto) na zmiany w liczbie pokoi hotelowych. Oparto ją na ogólnodostępnych materiałach pochodzących z Bazy Danych Lokalnych (BDL) Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) oraz z branżowych roczników statystycznych turystyki. W artykule wykorzystano metody analizy indeksowej, wskaźniki podobieństwa i odmienności strukturalnej, rachunku korelacji i prezentacji graficznej (wykresy, mapy). W latach 1990–2015 nastąpił w Polsce dynamiczny wzrost liczby i pojemności hoteli (4,5-krotny), zwłaszcza w segmencie wyższych (hotele 5* i 4*) i średnich (3*) kategorii. Wzrost ten był znacząco zróżnicowany regionalnie, w wysokim stopniu uwarunkowany atrakcyjnością turystyczną oraz ogólnym rozwojem społeczno-gospodarczym województw.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bank Danych Lokalnych, Główny Urząd Statystyczny, http://www.stat.gov.pl.
Google Scholar

FULARSKI M., 1935, Zagadnienia ruchu turystycznego, Warszawa.
Google Scholar

KNOWLES T., EGAN D., 2001, Recession and its Implications for the International Hotel Industry, „Travel and Tourism Analyst”, 6, s. 59–76.
Google Scholar

KOWALCZYK A., 2001, Geografia hotelarstwa, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Google Scholar

KRAŚ J., 2012, Usługi hotelarskie w Polsce – dawniej i dziś, „Saeculum Christianum”, 19/2, s. 213–225.
Google Scholar

ŁAZAREK R., 2004, Hotelarstwo w Polsce na tle hotelarstwa europejskiego, [w:] J. Merski, C. Witkowski (red.), Hotelarstwo w Polsce. Stan i kierunki rozwoju w przededniu wejścia do Unii Europejskiej, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa, s. 7–25.
Google Scholar

MILEWSKA M., WŁODARCZYK B., 2015, Hotelarstwo. Podstawowe wiadomości, PWE, Warszawa.
Google Scholar

NAPIERAŁA T., 2013, Charakterystyka rozmieszczenia hoteli sieciowych w Polsce, [w:] R.K. Borówka, A. Credo, I. Kavetskyy (red.), Współczesne problemy badań geograficznych, Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego, Wydział Nauk o Ziemi, Szczecin, s. 187–196.
Google Scholar

Rocznik statystyczny, lata 1960–1997, GUS, Warszawa.
Google Scholar

Rocznik statystyczny RP, lata 1998–2016, GUS, Warszawa.
Google Scholar

ROGACKI H., 2009, Dynamika i przekształcenia strukturalne turystycznej bazy noclegowej w Polsce w ujęciu przestrzennym, „Folia Turistica”, 21, s. 203–220.
Google Scholar

RUNGE J., 2006, Metody badań w geografii społeczno-ekonomicznej – element metodologii, wybrane narzędzia badawcze, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
Google Scholar

SEMERLING A., 2016, Kierunki inwestycji i źródeł finansowania na rynku hotelarskim w Polsce, „Współczesna Gospodarka. Contemporary Economy. Electronic Scientific Journal”, 7, 2, s. 131–144, www.wspolczesnagospodarka.pl.
Google Scholar

TURKOWSKI M., 1993, Hotelarstwo. Elementy marketingu, PWE, Warszawa.
Google Scholar

TURKOWSKI M., 1997, Marketing usług hotelarskich, PWE, Warszawa.
Google Scholar

Turystyka w ..., Roczniki 1999–2015, GUS, Warszawa.
Google Scholar

Turystyka w 2014 r., 2015, GUS, Warszawa.
Google Scholar

Turystyka w 2015r., 2016, GUS, Warszawa.
Google Scholar

WARSZYŃSKA J., JACKOWSKI A., 1979, Podstawy geografii turyzmu, PWN, Warszawa.
Google Scholar

WAWRZYNIAK S., 1975, Rozwój turystycznej bazy noclegowej w Polsce, [w:] Problemy turystyki zagranicznej, Kraków.
Google Scholar

WITKOWSKI C., 2007, Aktywność międzynarodowych systemów hotelowych na polskim rynku, Wyd. AlmaMer Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa.
Google Scholar

WOJDACKI K., 2015, Długookresowe przeobrażenia bazy hotelowej w Polsce – analiza statystyczna, „Folia Turistica”, 35, s. 115–140.
Google Scholar

Published

2017-12-30

How to Cite

Matczak, A. (2017). Zmiany w liczbie i pojemności hoteli w Polsce. Turyzm/Tourism, 27(2), 77-87. https://doi.org/10.18778/0867-5856.27.2.07

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>