Changes in the number and capacity of hotels in Poland

Authors

  • Andrzej Matczak University of Lodz, Institute of Urban Geography and Tourism Studies, Department of Geography of Hospitality

DOI:

https://doi.org/10.1515/tour-2017-0015

Keywords:

hotels, changes, regional diversity, conditions of change, Poland

Abstract

The author’s aim is to identify changes in the rate, intensity and direction of hotel development, as well as their number, type and capacity of in Poland, by category and province in 1990-2015. The objective is to define the influence of both tourism attractiveness and economic development factors (GNP, total capital expenditure, the value of gross fixed capital formation – GFCF) on the changing number of hotel rooms. The identification was based on commonly available materials provided by the Local Data Base (LDB) of the Central Statistical Office (CSO), as well as from statistical year books concerning the tourism sector. The article presents methods for analysing indices, as well as correlation and graphic presentation (graphs, maps). From 1990 to 2015, there was a rapid increase in the number and capacity of hotels in Poland (4.5 times), especially in higher (5* and 4*) and medium standard (3*) hotels. That increase was significantly diversified regionally and strongly depended on the tourism attractiveness and socioeconomic development of provinces.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bank Danych Lokalnych, Główny Urząd Statystyczny, http://www.stat.gov.pl.
Google Scholar

FULARSKI M., 1935, Zagadnienia ruchu turystycznego, Warszawa.
Google Scholar

KNOWLES T., EGAN D., 2001, Recession and its Implications for the International Hotel Industry, Travel and Tourism Analyst, 6, pp. 59-76.
Google Scholar

KOWALCZYK A., 2001, Geografia hotelarstwa, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Google Scholar

KRAŚ J., 2012, Usługi hotelarskie w Polsce – dawniej i dziś, Saeculum Christianum, 19/2, pp. 213-225.
Google Scholar

ŁAZAREK R., 2004, Hotelarstwo w Polsce na tle hotelarstwa europejskiego, [in:] J. Merski, C. Witkowski (eds.), Hotelarstwo w Polsce. Stan i kierunki rozwoju w przededniu wejścia do Unii Europejskiej, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa, pp. 7-25.
Google Scholar

MILEWSKA M., WŁODARCZYK B., 2015, Hotelarstwo. Podstawowe wiadomości, PWE, Warszawa.
Google Scholar

NAPIERAŁA T., 2013, Charakterystyka rozmieszczenia hoteli sieciowych w Polsce, [in:] R.K. Borówka, A. Credo, I. Kavetskyy (eds.), Współczesne problemy badań geograficznych, Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego, Wydział Nauk o Ziemi, Szczecin, pp. 187-196.
Google Scholar

Rocznik statystyczny, lata 1960-1997, GUS, Warszawa.
Google Scholar

Rocznik statystyczny RP, lata 1998-2016, GUS, Warszawa.
Google Scholar

ROGACKI H., 2009, Dynamika i przekształcenia strukturalne turystycznej bazy noclegowej w Polsce w ujęciu przestrzennym, Folia Turistica, 21, pp. 203-220.
Google Scholar

SEMERLING A., 2016, Kierunki inwestycji i źródeł finansowania na rynku hotelarskim w Polsce, Współczesna Gospodarka. Contemporary Economy. Electronic Scientific Journal, 7, 2, pp. 131-144, www.wspolczesnagospodarka.pl.
Google Scholar

RUNGE J., 2006, Metody badań w geografii społeczno-ekonomicznej – element metodologii, wybrane narzędzia badawcze, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
Google Scholar

TURKOWSKI M., 1993, Hotelarstwo. Elementy marketingu, PWE, Warszawa.
Google Scholar

TURKOWSKI M., 1997, Marketing usług hotelarskich, PWE, Warszawa.
Google Scholar

Turystyka w..., Yearbooks 1999-2015, GUS, Warszawa.
Google Scholar

Turystyka w 2014 r., 2015, GUS, Warszawa.
Google Scholar

Turystyka w 2015 r., 2016, GUS, Warszawa.
Google Scholar

WARSZYŃSKA J., JACKOWSKI A., 1979, Podstawy geografii turyzmu, PWN, Warszawa.
Google Scholar

WAWRZYNIAK S., 1975, Rozwój turystycznej bazy noclegowej w Polsce, [in:] Problemy turystyki zagranicznej, Kraków.
Google Scholar

WITKOWSKI C., 2007, Aktywność międzynarodowych systemów hotelowych na polskim rynku, Wyd. AlmaMer Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa.
Google Scholar

WOJDACKI K., 2015, Długookresowe przeobrażenia bazy hotelowe w Polsce – analiza statystyczna, Folia Turistica, 35, pp. 115-140.
Google Scholar

Downloads

Published

2017-12-30

How to Cite

Matczak, A. (2017). Changes in the number and capacity of hotels in Poland. Turyzm/Tourism, 27(2), 73-81. https://doi.org/10.1515/tour-2017-0015

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>