Recenzja książki W. Nykiel, M. Sęk, Karta Praw Podatnika. Nowy instrument ochrony praw polskiego podatnika, Łódź 2022, ss. 104

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/1509-877X.2023.01.08

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Bentley D., Taxpayers’ Rights: Theory, Origin and Implementation, Alphen aan den Rijn 2007.
Google Scholar

Brzeziński B., Karta praw podatnika. Ekstrawagancja systemu podatkowego czy wymóg współczesności?, [w:] Materiały ze Zjazdu Katedr Prawa Finansowego i Podatkowego, Rzeszów 2022 [w druku].
Google Scholar

Brzeziński B., Koncepcja praw podatnika i ich ochrony jako przedmiot badań naukowych, „Kwartalnik Prawa Podatkowego” 2005, nr 1.
Google Scholar

Brzeziński B., Taxpayers’ Rights. Some Theoretical Issues, [w:] Protection of Taxpayers’ Rights. European, International and Domestic Tax Law Perspective, red. W. Nykiel, M. Sęk, Warszawa 2009.
Google Scholar

Kmieciak Z., Procesowe gwarancje ochrony interesu podatnika, „Kwartalnik Prawa Podatkowego” 2000, nr 1.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2023-02-28

Jak cytować

Brzeziński, B. (2023). Recenzja książki W. Nykiel, M. Sęk, Karta Praw Podatnika. Nowy instrument ochrony praw polskiego podatnika, Łódź 2022, ss. 104. Kwartalnik Prawa Podatkowego, (1), 215–220. https://doi.org/10.18778/1509-877X.2023.01.08

Numer

Dział

Inne

PlumX metrics

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>