Aktualny numer

Nr 4 (2019)
Wyświetl wszystkie numery

Rada Naukowa: 
prof. zw. dr hab. Hanna Litwińczuk (Uniwersytet Warszawski) 
prof. zw. dr hab. Jerzy Małecki (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
prof. dr hab. Wiesława Miemiec (Uniwersytet Wrocławski)
prof. Petr Mrkývka (Uniwersytet Masaryka w Brnie)
 

Redakcja:

Redaktor Naczelny
prof. zw. dr hab. Włodzimierz Nykiel (Uniwersytet Łódzki)

Z-ca Redaktora Naczelnego
dr Michał Wilk (Uniwersytet Łódzki)

Redaktor statystyczny:
dr Jarosław Neneman (Uczelnia Łazarskiego)

Redaktor językowy:
mgr Magdalena Odejewska

Sekretarz Redakcji:
Mgr Aleksandra Barwaniec