Ogłoszenia

Aktualny numer

Nr 2 (2023)
Wyświetl wszystkie wydania
Redakcja:
 

Redaktor Naczelny
prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel (Uniwersytet Łódzki)
wnykiel@wpia.uni.lodz.pl
https://orcid.org/0000-0003-1617-0621

Z-ca Redaktora Naczelnego
dr Ireneusz Nowak (Uniwersytet Łódzki)
inowak@wpia.uni.lodz.pl
https://orcid.org/0000-0002-7997-6887

Redaktor językowy
Monika Poradecka
(język polski)

Redaktor statystyczny:
dr Jarosław Neneman (Uniwersytet Łódzki)
jaroslaw.neneman@uni.lodz.pl

Sekretarz Redakcji:
Mateusz Jaranowski (Uniwersytet Łódzki)
mateusz.jaranowski@wpia.uni.lodz.pl

 

Rada Naukowa

dr Stefan Babiarz (Naczelny Sąd Administracyjny)

Prof. Paweł Borszowski (Uniwersytet Wrocławski)

Prof. Bogumił Brzeziński (Uniwersytet Jagielloński)

Prof. María Cruz Barreiro Carril (Universidade de Vigo) 

Prof. Leonard Etel (Uniwersytet w Białymstoku)

Prof. Jan de Goede (Uniwersytet Łódzki; International Bureau of Fiscal Documentation)

Prof. Andrzej Gomułowicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

dr hab. Ziemowit Kukulski, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki)

Prof. Hanna Litwińczuk (Uniwersytet Warszawski)

Prof. Jerzy Małecki (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

dr hab. Dominik Mączyński, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Prof. Wiesława Miemiec (Uniwersytet Wrocławski)

Prof. Petr Mrkývka (Masaryk University)

Prof. Zbigniew Ofiarski (Uniwersytet Szczeciński)

dr hab. Agnieszka Olesińska, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Prof. Pasquale Pistone (University of Vienna; Università degli Studi di Salerno)

assoc. prof. JUDr. Ing. Michal Radvan (Masaryk University)

dr Małgorzata Sęk (Uniwersytet Łódzki)

dr hab. Paweł Smoleń, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski)

dr Piotr Stanisławiszyn (Uniwersytet Opolski)

Prof. Antonio Uricchio (Università degli studi di Bari Aldo Moro)