Aktualny numer

Nr 2 (2020)
Wyświetl wszystkie numery
Rada Naukowa: 

prof. dr hab. Hanna Litwińczuk (Uniwersytet Warszawski) 
h.litwinczuk@wpia.uw.edu.pl

prof. dr hab. Jerzy Małecki (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
jkmalecki@neostrada.pl

prof. dr hab. Wiesława Miemiec (Uniwersytet Wrocławski)
wieslawa.miemiec@uwr.edu.pl

prof. Petr Mrkývka (Uniwersytet Masaryka w Brnie)
Petr.Mrkyvka@law.muni.cz

 
Redakcja:

Redaktor Naczelny
prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel (Uniwersytet Łódzki)
wnykiel@wpia.uni.lodz.pl

Z-ca Redaktora Naczelnego
dr Ireneusz Nowak (Uniwersytet Łódzki)
inowak@wpia.uni.lodz.pl

Redaktor statystyczny:
dr Jarosław Neneman (Uniwersytet Łódzki)
jaroslaw.neneman@uni.lodz.pl

Sekretarz Redakcji:
Mateusz Jaranowski (Uniwersytet Łódzki)
mateusz.jaranowski@wpia.uni.lodz.pl