Antropologia śmierci wspomaganej. Recenzja książki Kubiak Anna (2020) Assisted Death in the Age of Biopolitics and Bioeconomy. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/1733-8069.18.2.07

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Biogram autora

Paweł Możdżyński - Uniwersytet Warszawski

Paweł Możdżyński, dr hab., socjolog, bada różne aspekty kultury, przede wszystkim sztuki wizualne. Aktualnie prowadzi badania nad ultrakonserwatywnym dyskursem sztuk wizualnych w Polsce. Pracuje w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych UW, założył i kieruje Pracownią Socjologii Sztuki w Przestrzeni Publicznej UW. Ostatnio zredagował książkę Cierpienie w perspektywie socjologicznej (NOMOS, Kraków 2021).

Bibliografia

Agamben Giorgio (2008a) Homo sacer. Suwerenna władza i nagie życie. Przełożył Mateusz Salwa. Warszawa: Prószyński i S-ka.
Google Scholar

Agamben Giorgio (2008b) Co zostaje z Auschwitz. Przełożył Sławomir Królak. Warszawa: Sic!
Google Scholar

Améry Jean (2007) Poza winą i karą: Próby przełamania podjęte przez złamanego. Przełożył Ryszard Turczyn. Kraków: Homini.
Google Scholar

Améry Jean (2018) Podnieść na siebie rękę. Dyskurs o dobrowolnej śmierci. Przełożył Bogdan Baran. Warszawa: Czytelnik.
Google Scholar

Baudrillard Jean (2001) Simulacra and Simulation. Ann Arbor: University of Michigan Press.
Google Scholar

Baudrillard Jean (2007) Wymiana symboliczna i śmierć. Przełożył Sławomir Królak. Warszawa: Sic!
Google Scholar

Delden, Johannes J. M. Van, Pijnenborg Loes, Maas Paul J. Van Der (1993) Reports from The Netherlands. Dances with Data. „Bioethics”, no. 4(7), s. 323–329.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1111/j.1467-8519.1993.tb00222.x

Esposito Roberto (2010) Communitas: The origin and destiny ofcommunity. Stanford: Stanford University Press.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1515/9781503620520

Esposito Roberto (2015) Pojęcia polityczne. Wspólnota, immunizacja, biopolityka. Przełożyli Katarzyna Burzyk i in. Warszawa: Universitas.97
Google Scholar

Foucault Michel (1998) Trzeba bronić społeczeństwa. Przełożyła Maria Kowalska. Warszawa: KR.
Google Scholar

Foucault Michel (2011) Narodziny biopolityki. Przełożył Michał Herer. Warszawa: PWN.
Google Scholar

Franklin Sarah (2003) Ethical Biocapital: New Strategies of CellCulture [w:] Sarah Franklin, Margaret Lock, eds., Remaking Life and Death. Toward an Anthropology of the Biosciences. Santa Fe: School of American Research Advanced Seminar Series, s. 97–128.
Google Scholar

Giddens Anthony (1991) Modernity and self-Identity. Self and Society in the Late Modern Age. Stanford: Stanford University Press.
Google Scholar

Giddens Anthony (2002) Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, Przełożyła Anna Szulżycka, Warszawa: PWN.
Google Scholar

Hansen Sarah K. (2010) Zoe, Bios and the Language of Biopower. PhD diss., the Graduate School of Vanderbilt University.
Google Scholar

Hansen Sarah K. (2012) Terri Schiavo and the language of biopolitics. „International Journal of Feminist Approaches to Bioethics”, no. 1(5), s. 91–112.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.3138/ijfab.5.1.91

Hardes Jennifer J. (2013) Fear, Sovereignty, and the Right to Die. „Societies”, no. 3, s. 66–79.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.3390/soc3010066

Hardes Jennifer J. (2014a) Biopolitics and the Enemy: On Law, Rightsand Proper Subjects. „Law, Culture and the Humanities”, no. 13(3), s. 1–21.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1177/1743872114524879

Hardes Jennifer J. (2014b) Law, Immunization and the Right to Die: On Legal Fictions and the Governance of Assisted Dying. PhD diss., University of Alberta.
Google Scholar

Hardes Jennifer Jane (2016) Law, Immunization and the Right to Die, New York: Routledge.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.4324/9781315672656

Hardt Michael, Negri Antonio (2005). Imperium. Przełożył Sergiusz Ślusarski. Warszawa: WAB.
Google Scholar

Hoy David Couzens (2004) Critical Resistance. From Poststructuralism to Post-Critique. Cambridge, London: MIT Press.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.7551/mitpress/2217.001.0001

Kubiak Anna E. (2014) Inne śmierci. Antropologia umierania i żałoby w późnej nowoczesności. Kraków: Universitas.
Google Scholar

Kubiak Anna E. (2015) Pogrzeby to nasze życie. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
Google Scholar

Kubiak Anna E. (2020) Assisted Death in the Age of Biopolitics and Bioeconomy. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing.
Google Scholar

Luckmann Thomas (1996) Niewidzialna religia. Przełożył Lucjan Bluszcz. Kraków: Nomos.
Google Scholar

Rabinow Paul, Rose Nikolas (2006) Biopower Today. „BioSciences”, no. 1, s. 195–217.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1017/S1745855206040014

Rajan Kaushik Sunder (2006) Biocapital: The Constitution of Postgenomic Life, Durham: Duke University Press.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.2307/j.ctv120qqqr

Ryan Anne, Morgan Mandy, Lyons Antonia (2011) The Problem with Death: Towards a Genealogy of Euthanasia. Refeered Proceedings of Doing Psychology. „Manawatu Doctoral Research Symposium”, s. 43–48.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2022-05-31

Jak cytować

Możdżyński, P. (2022). Antropologia śmierci wspomaganej. Recenzja książki Kubiak Anna (2020) Assisted Death in the Age of Biopolitics and Bioeconomy. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing. Przegląd Socjologii Jakościowej, 18(2), 132–138. https://doi.org/10.18778/1733-8069.18.2.07

Numer

Dział

Recenzja