Igrzyska olimpijskie a nowe przestrzenie dla sportu, rekreacji i wypoczynku lokalnej społeczności

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/0208-600X.75.08

Słowa kluczowe:

igrzyska olimpijskie, olimpizm, przestrzeń miejska, lokalna społeczność

Abstrakt

Niniejszy artykuł jest próbą swego rodzaju rozeznania w temacie zmian, powodowanych przez organizację Igrzysk Olimpijskich. W ramach tych zmian powstają nowe miejsca do uprawiania sportu, nowe przestrzenie rekreacji i nowe wyzwania dla miasta. Omawiając ten temat, autor odwołuje się nie tylko do źródeł książkowych czy zasobów internetowych, ale przede wszystkim do swoich badań terenowych, które wykonane zostały m.in. w Atenach i Barcelonie. Stara się on także uporządkować i usystematyzować nowe miejsca i obiekty, które powstały lub zostały przeobrażone pod wpływem Igrzysk. Dodatkowo, uzupełniając treść o zdjęcia i relacje z własnych badań, autor próbuje wskazać na potencjalne powody zarówno sukcesów, jak i porażek organizacyjnych, które uwidaczniają się po dziś dzień w dziedzictwie Igrzysk Olimpijskich w konkretnych miastach.

Bibliografia

Arboix I.S., Martín E. (2017), Public Space in Barcelona (1992–2017) – Evolution and Case Studies, “IOP Conference Series: Materials Science and Engineering”, vol. 245(5).
Google Scholar

Baranowski S. (2001), Strength through Joy: Tourism and National Integration in the Third Reich, [in:] S. Baranowski, E. Furlough (eds.), Being Elsewhere. Tourism, Consumer Culture, and Identity in Modern Europe and North America, The University of Michigan Press, Ann Arbor.
Google Scholar

Bergvall E. (ed.) (1912), The Official Report of the Olympic Games of Stockholm 1912, Swedish Olympic Committee, Stockholm.
Google Scholar

Duda B. (2018), Miasto w świecie dyskursów, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
Google Scholar

Garcia-Ramon M.D., Albet A. (2000), Pre-Olympic and post-Olympic Barcelona, a “model” for urban regeneration today?, “Environment and Planning A”, vol. 32(8).
Google Scholar

Jałowiecki B., Szczepański M.S. (2006), Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
Google Scholar

Kalfa F., Kalogirou N. (2017), Quality Through Sustainable Practices During the Design and Construction Phase – the case of the SNFCC, “Procedia Environmental Sciences”, vol. 38, pp. 781–788.
Google Scholar

Lipiec J. (2014), Sympozjon olimpijski, Wydawnictwo Fall, Kraków.
Google Scholar

Lipiec J. (2018), Przestrzeń sportu. Między domem, szkołą i środowiskiem lokalnym, [in:] J. Nowocień, K. Zuchora (eds.), Sport i olimpizm w polskiej tradycji i edukacji społecznej (rodzina – szkoła – środowisko) w 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Warszawa.
Google Scholar

Miller D. (2012), Historia igrzysk olimpijskich i MKOl: od Aten do Londynu 1894–2012, transl. T. Górski, K. Karłowska, A. Zdziemborska, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań.
Google Scholar

Mommo P. (2013), Uimastadionilla jälleen vilkas kesä, https://yle.fi/uutiset/3-6829494 (accessed 11.05.2020).
Google Scholar

Official Report of the XXVIII Olympiad (2005), Athens 2004 Organizing Committee for the Olympic Games, volume I, Athens.
Google Scholar

Official Report of the Games of the XXV Olympiad (1992), volume II, COOB’92, Barcelona.
Google Scholar

Official Report of the Games of the XXV Olympiad (1992), volume III, COOB’92, Barcelona.
Google Scholar

The Guardian Sport (2003), The preparations for Athens 2004 are turning into a theatre of the absurd, https://www.theguardian.com/sport/2003/mar/26/olympicgames (accessed 4.05.2020).
Google Scholar

Traiou E. (2016), Athens 1896, The First Host City, https://www.greece-is.com/athens-1896-first-host-city%E2%80%A8/ (accessed 12.05.2020).
Google Scholar

Zabłocki W. (2019), Architektura sportowa, [in:] J. Lipiec (ed.), Olimpizm polski, Wydawnictwo Fall, Kraków–Warszawa.
Google Scholar

Zuchora K. (2018), Dyskurs społeczny o sporcie i olimpizmie (na stulecie polskiego ruchu olimpijskiego 1919–2019), [in:] J. Nowocień, K. Zuchora (eds.), Sport i olimpizm w polskiej tradycji i edukacji społecznej (rodzina – szkoła – środowisko) w 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Warszawa.
Google Scholar

Olympiastadion Helsinki Official Website, https://www.stadion.fi/helsinki-olympicstadium (accessed 11.05.2020).
Google Scholar

Słownik Języka Polskiego PWN (SJP PWN), https://www.sjp.pwn.pl/ (accessed 12.05.2020).
Google Scholar

Stavros Niarchos Foundation Cultural Center Official Website (SNFCC), https://www.snfcc.org/en (accessed 7.05.2020).
Google Scholar

##submission.downloads##

Opublikowane

2020-12-30

Jak cytować

Omorczyk, A. (2020). Igrzyska olimpijskie a nowe przestrzenie dla sportu, rekreacji i wypoczynku lokalnej społeczności . Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica, (75), 121-131. https://doi.org/10.18778/0208-600X.75.08