Futbolizacja polskiej socjologii sportu

Autor

  • Jakub Ryszard Stempień Department of Rural and Urban Sociology, Institute of Sociology, Faculty of Economics and Sociology, University of Łódź, ul. Rewolucji 1905 r. 41/43, 90-214 Łódź https://orcid.org/0000-0001-9526-4823

DOI:

https://doi.org/10.18778/0208-600X.75.01

Słowa kluczowe:

futbolizacja, socjologia sportu, piłka nożna, dyscypliny sportowe

Abstrakt

Rozważania w tekście dotyczą wyjątkowej pozycji piłki nożnej w gronie dyscyplin sportowych, co pozwala na przyjęcie tezy Brombergera o zjawisku futbolizacji społeczeństwa. Jak pokazują przywoływane analizy, światowa socjologia sportu na przestrzeni ostatnich 30 lat dostrzegała wyjątkowy status futbolu i należy on do dwudziestu najchętniej podejmowanych tematów w obrębie subdyscypliny. Trudno jednak mówić o futbolizacji światowej socjologii sportu, rozumianej jako nadreprezentacja tematyki futbolowej w studiach socjo-sportowych. Inaczej rzecz przedstawia się w przypadku polskiej socjologii sportu, gdzie nawet połowa prac powstałych w pierwszym piętnastoleciu XXI wieku dotyczyła różnych zagadnień związanych z futbolem. Rozważania w tekście kończy prezentacja tez dotyczących możliwych skutków futbolizacji polskiej socjologii sportu (błąd pierwszego i drugiego typu).

Bibliografia

Bromberger C. (2001), Significaciones de la pasión popular por los clubes de fútbol, Libros del Rojas, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires.
Google Scholar

Burdyka K. (2019), Między zagrodą a boiskiem. Studium aktywności wiejskich klubów sportowych, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, Warszawa.
Google Scholar

Humphreys B.R., Prokopowicz S. (2007), Assessing the Impact of Sports Mega-events in Transition Economies: EURO 2012 in Poland and Ukraine, “International Journal of Sport Management and Marketing”, vol. 2, no. 5/6, pp. 496–509.
Google Scholar

Lenartowicz M. (2012), Klasowe uwarunkowania sportu z perspektywy teoretycznej Pierre’a Bourdieu, “Kultura i Społeczeństwo”, vol. 56(3), pp. 51–74.
Google Scholar

Manzenreiter W., Horne J. (2007), Playing the Post-Fordist Game in/to the Far East: The Footballisation of China, Japan and South Korea, “Soccer & Society”, vol. 8, no. 4, pp. 561–577.
Google Scholar

Melosik Z. (2016), Piłka nożna, amerykański izolacjonizm i paradoksy globalizacji, “Studia Edukacyjne”, vol. 41, pp. 93–106.
Google Scholar

Papuczys J. (2016), Mistrzostwa świata w piłce nożnej w RFN w 1974 roku a polska “nowoczesność” dekady Gierka, “Didaskalia”, vol. 132, pp. 48–57.
Google Scholar

Seippel Ø. (2018), Topics and trends: 30 years of sociology of sport, “European Journal for Sport and Society”, vol. 15, no. 3, pp. 288–307.
Google Scholar

Skuza P. (2006), The Ambivalence of the Phenomenon: Cheering for Local Football Clubs among Male Youth, “Kultura i Edukacja”, no. 4, pp. 77–94.
Google Scholar

Stempień J.R. (2018), Wokół pytań o polską socjologię sportu, “Studia Socjologiczne”, vol. 218, no. 1, pp. 171–193.
Google Scholar

Stempień J.R. (2020), The Medical Sociology and the Sport Sociology in Poland – The Dissimilar Twins, “Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica”, vol. 72, pp. 115–129.
Google Scholar

Tomlinson A. (2004), Pierre Bourdieu and the Sociological Study of Sport: Habitus, Capital and Field, [in:] R. Giulianotti (ed.), Sport and Modern Social Theorists, Palgrave Macmillan, Hampshire.
Google Scholar

Waalkes S. (2017), Does Soccer Explain the World or Does the World Explain Soccer? Soccer and Globalization, “Soccer & Society”, vol. 18, no. 2/3, pp. 166–180.
Google Scholar

Watson P.J. (2018), Colombia’s Political Football: President Santos’ National Unity Project and the 2014 Football World Cup, “Bulletin of Latin American Research”, vol. 37, no. 5, pp. 598–612.
Google Scholar

Wieczorkowska M. (2012), Medykalizacja społeczeństwa w socjologii amerykańskiej, “Przegląd Socjologiczny”, vol. 61, no. 2, pp. 31–56.
Google Scholar

Wojtaszyn D. (2018), Mecz piłkarski jako konfrontacja ustrojów politycznych. Wokół spotkania RFN–NRD na mistrzostwach świata w 1974 roku, [in:] A. Dubicki, R. Jung, M.M. Kobierecki (eds.), Sport i polityka, Ibidem, Łódź.
Google Scholar

Woźniak W. (2013), Sport Mega Events and the Need for Critical Sociological Research: the Case of Euro 2012, “Przegląd Socjologiczny”, vol. 62, no. 3, pp. 31–50.
Google Scholar

Woźniak W. (2015), Euro 2012 i Kraków 2022. Polskie elity polityczne wobec wielkich imprez sportowych, “Przegląd Socjologii Jakościowej”, vol. 11, no. 2, pp. 60–83.
Google Scholar

##submission.downloads##

Opublikowane

2020-12-30

Jak cytować

Stempień, J. R. (2020). Futbolizacja polskiej socjologii sportu . Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica, (75), 5-13. https://doi.org/10.18778/0208-600X.75.01