Dyskryminacja osób z nadmierną masą ciała na rynku pracy

Autor

  • Martyna Krogulec Department of Sociology of Politics and Morality, Institute of Sociology, University of Łódź, ul. Rewolucji 1905 r. 41/43, 90-214 Łódź https://orcid.org/0000-0002-9213-4545

DOI:

https://doi.org/10.18778/0208-600X.74.02

Słowa kluczowe:

nadwaga, otyłość, nadmierna masa ciała, stygmatyzacja, dyskryminacja, stereotypy, rynek pracy

Abstrakt

Artykuł dotyczy postrzegania nadwagi i otyłości na rynku pracy oraz dyskryminacji związanej z tym zjawiskiem. Nadmierna masa ciała stała się bardzo poważnym problemem społecznym. Wzrost wskaźników nadwagi i otyłości stanowi istotny problem dla osób i polityki społecznej w krajach rozwiniętych. W niektórych krajach już ponad 50 proc. społeczeństwa ma problemy z nadmierną masą ciała. Dotychczasowa literatura podaje, że osoby zmagające się z nadwagą i otyłością są dyskryminowane w miejscu pracy. Badania wykazują, że osoby te są postrzegane jako mające mniejszy potencjał przywódczy, niższy iloraz inteligencji i skuteczność w porównaniu z osobami o normalnej wadze. Z tego też powodu osoby z nadmierną masą ciała są narażone na stygmatyzację i dyskryminację, mają mniejsze szanse na zatrudnienie na wyższych stanowiskach i niższe dochody. Artykuł pokazuje również, czy i jak osoby z nadwagą i otyłością mogą bronić swoich praw.

Bibliografia

Averett S., Korenman S. (1996), The economic reality of the beauty myth, “The Journal of Human Resources”, vol. 31(2), pp. 304–330.
Google Scholar

Carr D., Friedman M.A. (2005), Is obesity stigmatizing? Body weight, perceived discrimination, and psychological well-being in the United States, “Journal of Health and Social Behavior”, vol. 46(3), pp. 244–259.
Google Scholar

Czykwin E. (2007), Stygmat społeczny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Google Scholar

Featherstone M. (2001), The body in consumer culture, [in:] M. Featherstone, M. Hepworth, B.S. Turner (eds.), The Body. Social Process and Cultural Theory, Sage Publications, London.
Google Scholar

Giddens A. (2010), Nowoczesność i tożsamość, transl. A. Szulżycka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Google Scholar

Giel K.E., Zipfel S., Alizadeh M., Schäffeler N., Zahn C., Wessel D., Hesse F.W., Thiel S., Thiel A. (2012), Stigmatization of obese individuals by human resource professionals: an experimental study, “BMC Public Health”, vol. 12(1), pp. 1–9.
Google Scholar

Główny Urząd Statystyczny (GUS) (2006), Stan zdrowia ludności Polski w 2004 roku, Główny Urząd Statystyczny – Departament Statystyki Społecznej, Warszawa.
Google Scholar

Główny Urząd Statystyczny (GUS) (2016), Stan zdrowia ludności Polski w 2014 roku, Główny Urząd Statystyczny – Departament Badań Społecznych i Warunków Życia, Warszawa.
Google Scholar

Goffman E. (2005), Piętno. Rozważania o zranionej tożsamości, transl. J. Tokarska-Bakir, A. Dzierżyńska, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
Google Scholar

Hyży E. (2012), Kobieta, ciało, tożsamość, Universitas, Kraków.
Google Scholar

Kluczyńska U. (2009), Metamorfozy tożsamości mężczyzn w kulturze współczesnej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
Google Scholar

Krukowska M. (2015), Coraz grubsi Polacy to ogromny problem dla gospodarki, https://www.forbes.pl/csr/koszty-otylosci-w-polsce-dla-gospodarki/qgdsthf (accessed 1.09.2019).
Google Scholar

OD-WAGA Foundation for People with the Obesity Disease, Dyskryminacja osób chorych na nadwagę i otyłość, http://www.od-waga.org.pl/dyskryminacja.html (accessed: 1.08.2019).
Google Scholar

OD-WAGA Foundation for People with the Obesity Disease, Kim jest Społeczny Rzecznik Praw Osób Chorych na Otyłość, http://od-waga.org.pl/rzecznik.html (accessed: 1.08.2019).
Google Scholar

Olechnicki K., Załęcki P. (eds.) (2000), Słownik socjologiczny, Graffiti BC, Toruń.
Google Scholar

Puhl R., Brownell K.D. (2001), Bias, discrimination, and obesity, “Obesity Research”, vol. 9(12), pp. 788–805.
Google Scholar

Shilling C. (2010), Socjologia ciała, transl. M. Skowrońska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Google Scholar

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego (UMWŁ) (2019), Regionalny program zdrowotny dotyczący przeciwdziałania nadwadze i otyłości w województwie łódzkim wśród osób w wieku aktywności zawodowej na lata 2019–2023 – pilotaż “odWAŻYMY ŁÓDZKIE”, https://rpo.lodzkie.pl/images/2019/427-program-odwazymy-lodzkie/odwazymy-lodzkie.pdf (accessed: 1.08.2019).
Google Scholar

World Health Organisation (WHO) (2018a), European Health Report 2018. Health Situation In The European Region, http://www.euro.who.int/en/data-and-evidence/european-health-report/european-health-report-2018 (accessed: 1.08.2019).
Google Scholar

World Health Organisation (WHO) (2018b), Non-communicable diseases. Country profiles 2018, World Health Organisation, https://www.who.int/nmh/publications/ncd-profiles-2018/en/ (accessed: 1.08.2019).
Google Scholar

##submission.downloads##

Opublikowane

2020-09-30

Jak cytować

Krogulec, M. (2020). Dyskryminacja osób z nadmierną masą ciała na rynku pracy . Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica, (74), 27-38. https://doi.org/10.18778/0208-600X.74.02