Studentki szkół artystycznych i artystki w Polsce okresu międzywojnia – wybrane aspekty profesji

Autor

  • Katarzyna Kulpińska Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

DOI:

https://doi.org/10.18778/0208-600X.66.03

Słowa kluczowe:

dwudziestolecie międzywojenne, kształcenie artystyczne, status i tożsamość artystki, udział w zinstytucjonalizowanym życiu artystycznym, uwikłania rodzinne

Abstrakt

Artykuł dotyczy polskich artystek tworzących w różnych dyscyplinach sztuk pięknych i sztuki użytkowej w dwudziestoleciu międzywojennym. Sygnalizuje zagadnienia z obszaru socjologii charakterystyczne dla trzech etapów życia: młodości (motywacja i decyzja o podjęciu studiów artystycznych, ich przebieg), dojrzałości (funkcjonowanie twórczyni w społeczeństwie i w rodzinie, miejsce w grupach artystycznych i status artystki; udział w zinstytucjonalizowanym życiu artystycznym, warunki odniesienia sukcesu, inne sposoby zarobkowania) i model życia w okresie starości.

Bibliografia

Alberti K. (1926), Wywiad specjalny „Świata Kobiecego” z Zofią Stryjeńską, „Świat Kobiecy”, nr 2, s. 54–55.
Google Scholar

Bartoszewicz W. (1966), Buda na Powiślu, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
Google Scholar

Dutka L. (red.) (1990), Hanna Rudzka-Cybis, Plastyka-Art, Kraków.
Google Scholar

Dutkiewicz J. E. (oprac.) (1969), Materiały do dziejów Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie 1895–1939, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław–Warszawa–Kraków.
Google Scholar

Golka M. (1995), Socjologia artysty, Wydawnictwo ars nova, Poznań.
Google Scholar

Kałwa D. (2000), Model kobiety aktywnej na tle sporów światopoglądowych. Ruch feministyczny w dwudziestoleciu międzywojennym, [w:] A. Żarnowska, A. Szwarc (red.), Równe prawa i nierówne szanse. Kobiety w Polsce międzywojennej, Wydawnictwo DiG, Warszawa, s. 135–154.
Google Scholar

Konstantynow D. (red.) (2008), Sława i zapomnienie. Studia z historii sztuki XVIII–XX wieku, Instytut Sztuki PAN, Warszawa.
Google Scholar

Kulpińska K. (2017), Matryce, odbitki – ślady kobiet. Polskie graficzki i ich twórczość w dwudzie­stoleciu międzywojennym, Wydawnictwo UMK, Toruń.
Google Scholar

Lorentowicz I. (1975), Oczarowania, Wydawnictwo PAX, Warszawa.
Google Scholar

Meducka M. (1996), Artystki o sobie. Pamiętniki polskich artystek sprzed 1939 roku, [w:] A. Żar­nowska, A. Szwarc (red.), Kobieta i kultura życia codziennego. Wiek XIX i XX, Wydawnictwo DiG, Warszawa, s. 211–221.
Google Scholar

Morawińska A. (2000), Malarki polskie między wojnami, [w:] A. Żarnowska, A. Szwarc (red.), Równe prawa i nierówne szanse. Kobiety w Polsce międzywojennej, Wydawnictwo DiG, Warszawa, s. 255–270.
Google Scholar

Mulczyński J. (2009), Poznańska Zdobnicza: Historia Państwowej Szkoły Sztuk Zdobniczych i Przemysłu Artystycznego w Poznaniu w latach 1919–1939, ASP w Poznaniu, Poznań.
Google Scholar

Od Grupy Czwartej do Keramosu. Z Martą Koch-Podoską rozmawiała M. Latawiec, „Artifex” 2002, nr 4.
Google Scholar

Orynżyna J. (1933), Kobieta w sztuce ludowej i przemyśle artystycznym, [w:] Almanach spraw ko­biecych. Informacje, postulaty, zagadnienia, Związek Pracy Obywatelskiej Kobiet, Warszawa, s. 183–191.
Google Scholar

Piwocki K. (1965), Historia Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie 1904–1964, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław–Warszawa–Kraków.
Google Scholar

Poprzęcka M. (1991), Inne? Kobiety i historia sztuki, [w:] Artystki polskie, katalog wystawy, Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa.
Google Scholar

Poprzęcka M. (1996), Boznańska i inne, [w:] A. Żarnowska, A. Szwarc (red.), Kobieta i kultura. Kobiety wśród twórców kultury intelektualnej i artystycznej w dobie rozbiorów i w niepodległym państwie polskim. Zbiór studiów, Wydawnictwo DiG, Warszawa. Zakres stron?
Google Scholar

Reutt-Witkowska Z., Problem kobiecej pracy zawodowej. Konieczność nowoczesnego układu sił roboczych w domu (cz. 1) (1931), „Bluszcz”, nr 4, z 24.01, s. 2.
Google Scholar

[Romit], W pracowniach znanych artystek: Zofia Stryjeńska (1936), „As”, nr 45, s. 2.
Google Scholar

Rychter-Janowska B. (2016), Mój dziennik 1912–1950, oprac. J. Różalska, IS PAN, Warszawa.
Google Scholar

Samotyha N. (1933), Rzut oka na twórczość kobiet polskich w dziedzinie plastyki, [w:] Almanach spraw kobiecych. Informacje, postulaty, zagadnienia, Związek Pracy Obywatelskiej Kobiet, Warszawa, s. 178–183.
Google Scholar

Sopoćko K. (1989), Jadwiga w tle, Czytelnik, Warszawa.
Google Scholar

Sosnowska J. (2003), Poza kanonem. Sztuka polskich artystek 1880–1939, Instytut Sztuki PAN, Warszawa.
Google Scholar

Sosnowska J. (2011), Artystki w dwudziestoleciu, [w:] A. Jakubowska (red.), Artystki polskie, Dom Wydawniczy PWN, Warszawa–Bielsko-Biała, s. 66–81.
Google Scholar

Stryjeńska Z. (1995), Chleb prawie że powszedni. Pamiętnik, t. I, II, oprac. M. Grońska, Gebethner i Ska, Warszawa.
Google Scholar

Styrna N. (2005), Żydowscy studenci krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, [w:] M. Poprzęcka (red.), Polskie szkolnictwo artystyczne. Dzieje – teoria – praktyka, Stowarzyszenie Historyków Sztuki, Warszawa, s. 133–144.
Google Scholar

Świtalska J. (1927), Kobieta nowoczesna we wszystkich okresach jej życia, Tow. Wydawnicze Bluszcz, Warszawa.
Google Scholar

Wallis M. (1975), Późna twórczość wielkich artystów, PIW, Warszawa.
Google Scholar

Wasylewski S. (1927), O siedmiu duszach kobiety: impertynencje współczesne, Nakładem Wy­dawnictwa Polskiego, Lwów–Poznań.
Google Scholar

Wordliczek Z. (1988), Młodzież wyznania mojżeszowego na Uniwersytecie Jagiellońskim w latach 1918–1939, „Krzysztofory”, nr 15, s. 40–56.
Google Scholar

Zientara M. (2007–2011), Artystki polskie i ich sztuka w latach 1900–1939. I. Nurt narodowej sztuki dekoracyjnej (2007), „Krzysztofory. Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa”, nr 25, s. 149–169; II. Przedstawicielki awangardy (2008), nr 26, s. 201–222; III. Przedstawicielki koloryzmu (2010), nr 27, s. 257–290; IV. Przedstawicielki realizmu (2011), nr 29, s. 327–362.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2018-09-30

Jak cytować

Kulpińska, K. (2018). Studentki szkół artystycznych i artystki w Polsce okresu międzywojnia – wybrane aspekty profesji. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica, (66), 33–53. https://doi.org/10.18778/0208-600X.66.03